Tracheální insuflace plynu (Tracheal Gas Insufflation) - vhodnédoplnění umělé plicní ventilace pediatrických pacientů se závažnýmrespiračním selháním


Tracheal Gas Insufflation - a Suitable Supplement of Artificial Pulmonary Ventilation of Pae-diatric Patients with Severe Respiratory Failure

Objective:
To test the effect of tracheal gas insufflation - TGI - on exchange of blood gases (in particular PaCO2)in children with severe respiratory failure.Type of study: Prospective observational study.Site: ARO and ECMO centre of Paediatric Faculty Hospital Brno.Patients: Eight children with acute hypoxaemic respiratory failure and marked hypercapnia.Methods: The patients were connected to a PCV or PRVC regime, oxygenation was optimalised by increasingthe mean airway pressure (Paw) by increasing PEEP with a limited peak pressure (PIP) and the lowest necessaryFiO2. They were ventilated by tidal volumes < 10 ml/kg, the minute ventilation was increased by the respiratoryrate (RR). When PaCO2 < 10.0 kPa and/or pH < 7.20 was achieved, the authors introduced continuous trachealgas insufflation, the gas flow through the catheter was between 150 and 200 ml/kg/min. Values of pH, PaO2, PaCO2,PaO2 /FiO2, the oxygenation index and ventilation index were recorded. Using the paired t-test, the mean values ofparameters at time 0 and during the third hour of TGI were evaluated.Results: Within 3 hours of TGI the pH rose from 7.25 to 7.42 (p = 0.0002), PaCO2 dropped from 10.58 to 4.79kPa (p < 0.0001) and the ventilation index from 76.3 to 33.9 (p < 0.002). Changes of PaO 2, PaO2 /FiO2 and OI arenot statistically significant.Conclusion: TGI eliminates effectively CO2, improves alveolar ventilation and has no effect on oxygenation. Itis a suitable therapeutic supplement of conventional mechanical ventilation of patients with severe respiratoryfailure with hypercapnia.

Key words:
tracheal gas insufflation, respiratory failure, CO2 elimination, children


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice, Brno, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovičvedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 539-543.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle práce:
Ověřit vliv tracheální insuflace plynu (tracheal gas insufflation - TGI) na výměnu krevních plynů(zejména PaCO2) u dětí se závažným respiračním selháním.Typ studie: Prospektivní observační studie.Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno.Pacienti: 8 dětí s akutním hypoxemickým respiračním selháním s výraznou hyperkapnií.Metoda: Pacienti byli napojeni na PCV nebo PRVC režim, oxygenace byla optimalizována zvýšením středníhotlaku v dýchacích cestách (Paw) zvyšováním PEEP s limitovaným vrcholovým tlakem (PIP) s co nejnižším nutnýmFiO2. Ventilováni byli pomocí dechových objemů < 10 ml/kg, minutová ventilace byla zvyšována počtem dechů(RR). Pokud bylo dosaženo PaCO2 > 10,0 kPa a/nebo pH < 7,20, zavedli jsme kontinuální tracheální insuflaciplynu, průtok plynů katétrem byl od 150 do 200 ml/kg/min. Zaznamenávali jsme hodnoty pH, PaO2, PaCO2,PaO2 /FiO2, oxygenačního indexu a ventilačního indexu. Párovým t-testem jsme zhodnotili průměrné hodnotyparametrů v hodině 0. a ve 3. hodině TGI.Výsledky: Během 3 hodin TGI došlo ke vzestupu pH z 7,25 na 7,42 (p = 0,0002), k poklesu PaCO2 z 10,58 na4,79 kPa (p < 0,0001) a poklesu ventilačního indexu ze 76,3 na 33,9 (p < 0,002). Změny PaO2, PaO2/FiO2 a OI nejsoustatisticky významné.Závěr: TGI efektivně eliminuje CO2, zlepšuje alveolární ventilaci a neovlivňuje oxygenaci. Je vhodnýmterapeutickým doplněním konvenční mechanické ventilace pacientů se závažným respiračním selháním s hyper-kapnií.

Klíčová slova:
tracheální insuflace plynu, respirační selhání, eliminace CO2, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se