Tracheální insuflace plynu (Tracheal Gas Insufflation) - vhodnédoplnění umělé plicní ventilace pediatrických pacientů se závažnýmrespiračním selháním


Tracheal Gas Insufflation - a Suitable Supplement of Artificial Pulmonary Ventilation of Pae-diatric Patients with Severe Respiratory Failure

Objective:
To test the effect of tracheal gas insufflation - TGI - on exchange of blood gases (in particular PaCO2)in children with severe respiratory failure.Type of study: Prospective observational study.Site: ARO and ECMO centre of Paediatric Faculty Hospital Brno.Patients: Eight children with acute hypoxaemic respiratory failure and marked hypercapnia.Methods: The patients were connected to a PCV or PRVC regime, oxygenation was optimalised by increasingthe mean airway pressure (Paw) by increasing PEEP with a limited peak pressure (PIP) and the lowest necessaryFiO2. They were ventilated by tidal volumes < 10 ml/kg, the minute ventilation was increased by the respiratoryrate (RR). When PaCO2 < 10.0 kPa and/or pH < 7.20 was achieved, the authors introduced continuous trachealgas insufflation, the gas flow through the catheter was between 150 and 200 ml/kg/min. Values of pH, PaO2, PaCO2,PaO2 /FiO2, the oxygenation index and ventilation index were recorded. Using the paired t-test, the mean values ofparameters at time 0 and during the third hour of TGI were evaluated.Results: Within 3 hours of TGI the pH rose from 7.25 to 7.42 (p = 0.0002), PaCO2 dropped from 10.58 to 4.79kPa (p < 0.0001) and the ventilation index from 76.3 to 33.9 (p < 0.002). Changes of PaO 2, PaO2 /FiO2 and OI arenot statistically significant.Conclusion: TGI eliminates effectively CO2, improves alveolar ventilation and has no effect on oxygenation. Itis a suitable therapeutic supplement of conventional mechanical ventilation of patients with severe respiratoryfailure with hypercapnia.

Key words:
tracheal gas insufflation, respiratory failure, CO2 elimination, children


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  R. Nekvasil;  P. Dominik
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice, Brno, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovičvedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 539-543.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle práce:
Ověřit vliv tracheální insuflace plynu (tracheal gas insufflation - TGI) na výměnu krevních plynů(zejména PaCO2) u dětí se závažným respiračním selháním.Typ studie: Prospektivní observační studie.Místo: ARO a ECMO centrum Fakultní dětské nemocnice Brno.Pacienti: 8 dětí s akutním hypoxemickým respiračním selháním s výraznou hyperkapnií.Metoda: Pacienti byli napojeni na PCV nebo PRVC režim, oxygenace byla optimalizována zvýšením středníhotlaku v dýchacích cestách (Paw) zvyšováním PEEP s limitovaným vrcholovým tlakem (PIP) s co nejnižším nutnýmFiO2. Ventilováni byli pomocí dechových objemů < 10 ml/kg, minutová ventilace byla zvyšována počtem dechů(RR). Pokud bylo dosaženo PaCO2 > 10,0 kPa a/nebo pH < 7,20, zavedli jsme kontinuální tracheální insuflaciplynu, průtok plynů katétrem byl od 150 do 200 ml/kg/min. Zaznamenávali jsme hodnoty pH, PaO2, PaCO2,PaO2 /FiO2, oxygenačního indexu a ventilačního indexu. Párovým t-testem jsme zhodnotili průměrné hodnotyparametrů v hodině 0. a ve 3. hodině TGI.Výsledky: Během 3 hodin TGI došlo ke vzestupu pH z 7,25 na 7,42 (p = 0,0002), k poklesu PaCO2 z 10,58 na4,79 kPa (p < 0,0001) a poklesu ventilačního indexu ze 76,3 na 33,9 (p < 0,002). Změny PaO2, PaO2/FiO2 a OI nejsoustatisticky významné.Závěr: TGI efektivně eliminuje CO2, zlepšuje alveolární ventilaci a neovlivňuje oxygenaci. Je vhodnýmterapeutickým doplněním konvenční mechanické ventilace pacientů se závažným respiračním selháním s hyper-kapnií.

Klíčová slova:
tracheální insuflace plynu, respirační selhání, eliminace CO2, děti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se