Analýza úrazovosti dospívající mládeže


Analysis of Accidents in Adolescents

For assessment of the annual incidence of injuries in adolescents 15 to 18 years of age in 1997 the data on injuriestreated by surgeons or physicians were used, as reported in questionnaires for students in grammar schools andtrainees in training centres. The inquiries were made in three Prague districts and forty districts of the CzechRepublic. The total number of respondents was 84 184 adolescents including 38 909 (46.2 %) boys and 45 285(53.8 %) girls. 17.2 % of this total, i.e. 14 462 adolescents suffered an injury. The injury rate was 20.7 % (8042cases) for boys and 14.3 % (6420 cases) for girls. Detailed information about the type of injury, place of accidentand further conditions were obtained from 13 571 injured individuals, i.e. a 93.8 % response rate. The total numberof adolescents who died as a result of an injury was 10 (1 girl and 9 boys), 7 deceased were trainees from trainingcentres.The most frequent type of injury in adolescents were distorsions, dislocations and fractures (60.3 %) followedby injuries of the body surface (23.2 %) and injuries of the head and skull (7.1 %). Next in rank were injuries ofthe mouth, burns, injuries of sense organs, injuries of the abdomen, thorax, poisoning and drowning. The highestnumber of injuries was in autumn. The most frequent place of injury were the school (25.2 %), playground(19.9 %), the street (17.7 %) and the home (16.3 %). Injuries were contracted during organized sports and schoolphysical training (34.2 %), unorganized sports and other recreational activities (14.6 %), work at home (10.0 %)and in school (7.1 %). Followed by bicycle injuries (6.2 %), fights with fellow-pupils or other persons (5.3 %) andtraffic accidents (3.6 %). Long-term consequences of injuries affected 12.7 % injured adolescents.

Key words:
adolescents, accident, injury


Autoři: L. Pelech;  Z. Roth;  Z. Zvadová;  Š. Andělová 1
Působiště autorů: Státní zdravotní ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. J. KřížKrajská hygienická stanice, Ostrava, ředitel MUDr. J. Volf
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 556-561.
Kategorie: Články

Souhrn

Při sledování incidence úrazů u dospívající mládeže (15 - 18 let), k nimž došlo během jednoho kalendářníhoroku (1997), byla hodnocena pouze zranění, která ošetřil lékař. Základní data byla získána celkem od 84 184adolescentů, z čehož bylo 38 909 chlapců (46,2 %) a 45 285 dívek (53,8 %) ze středních škol a odborných učilišť vetřech pražských obvodech a čtyřiceti okresech České republiky. Z tohoto počtu bylo 14 462 mladistvých, tj. 17,2 %,kteří byli během hodnoceného roku postiženi úrazem. U chlapců se jednalo o 8042 jedinců (20,7 %), dívek bylo6420 (14,3 %). Podrobné údaje o druhu zranění, místě nehody a dalších okolnostech úrazu se podařilo získatcelkem od 13 571 zraněných jedinců, což představuje 93,8 %. Celkový počet dospívajících, u nichž byla hlášenasmrt jako následek úrazu, byl 10 (1 dívka a 9 chlapců - z toho 7 z odborných učilišť).Nejčastějším druhem zranění u adolescentů byly distorze, dislokace a fraktury (60,3 % ), následovala poraněnípovrchu těla (23,2 %) a třetí byly úrazy hlavy (7,1 %). V dalším pořadí byly zaznamenány zranění úst, popálení,úrazy smyslových orgánů, poranění břicha, hrudníku, otravy a tonutí. Nejvyšší počet úrazů byl v podzimníchměsících. Nejčastějším místem vzniku úrazu byla škola (25,2 %), hřiště (19,9 %), ulice (17,7 %) a domov (16,3 %).Činností, při níž došlo nejčastěji ke zranění, byl organizovaný sport a školní tělesná výchova (34,2 %), dáleneorganizovaný sport a jiné rekreační činnosti (14,6 %), zaměstnání doma (10,0 %) a ve škole (7,1 %). Následovalyúrazy při jízdě na kole (6,2 %), zranění při konfliktu se spolužákem nebo jinou osobou (5,3 %) a dopravní úrazy(3,6 %). Dlouhodobé nebo trvalé následky postihly 12,7 % dospívajících.

Klíčová slova:
dospívající, úraz, zranění, nehoda

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se