Finální výška a tělesné složení u adolescentních pacientů s celiakií


Final Height and Body Composition of Adolescent Patients with Coeliac Disease

The authors are concerned, within the framework of a long-term project, with the growth and b ody compositionof patients with coeliac disease after completed growth. Patients where the diagnosis was established early andwho were treated on a long-term basis with a gluten-free diet can according the author’s findings fully attain theirinherited growth potential. The patients reach middle values of the final height of the contemporary nationalanthropometric standard. Intersexual differences in SDS of height were not found.Patients with coeliac disease with completed growth are however characterized by stati stically significantlylower values of body weight and body mass index (BMI). Adolescent patients with completed growth are, ascompared with the standard of the Czech Republic, slimmer, the deviation cannot be evaluated however asclinically significant. The authors provided evidence that the body composition of adolescent patients with coeliacdisease is influenced by „compliance“ with the gluten-free diet - patients who did not adhere strictly to the diethave a significantly lower body weight as compared with patients who adhere to the diet. Patients who adherestrictly to the diet have a significantly higher amount of body fat as compared with the healthy standard as wellas with patients not adhering to the diet.Analysis of the body composition revealed that the long-term effect of the gluten-free diet - the altered diet doesnot have an impact on skeletal growth but only on building of soft tissues. The underweight of patients with coeliacdisease is associated with the below average development of musculature, not adipose tissue. The findings,consistent with recent literature published are a contribution to discussions on the optimal character of thegluten-free diet.

Key words:
coeliac disease, growth, body composition, gluten-free diet, diet compliance, adolescence


Autoři: H. Krásničanová;  V. Valtrová;  J. Nevoral;  I. Kubíková 1;  M. Hladíková 2
Působiště autorů: I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. Radiologické oddělení Vojenské nemocnice, Praha, 1přednosta MUDr. P. Fencl, CSc. Ústav lékařské informatiky 2. LF UK, Praha, 2přednosta doc. MUDr. P. Kasal, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 562-565.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se v rámci déledobého projektu zabývají stavem růstu a tělesného složení u pacientů s celiakií poukončení růstu. Časně diagnostikovaní a bezlepkovou dietou dlouhodobě léčení pacienti mohou podle poznatkůstudie plně využít svůj růstový dědičný potenciál, pacienti dosahují středních hodnot finální tělesné výšky současnénárodní antropometrické normy. Mezipohlavní rozdíly u SDS tělesné výšky nebyly nalezeny.Pacienty s celiakií a ukončeným růstem však charakterizují statisticky významně nižší hodnoty tělesné hmot-nosti a body mass indexu (BMI). Adolescentní pacienti s ukončeným růstem jsou oproti normě ČR štíhlejší,odchylky však nelze hodnotit jako klinicky významné. Autoři prokázali, že na tělesné složení adolescentníchpacientů s celiakií má vliv „compliance“ k bezlepkové dietě - pacienti, kteří porušovali dietu, mají statistickyvýznamně nižší tělesnou hmotnost ve srovnání s pacienty, kteří dietu dodržují. Pacienti striktně dodržujícíbezlepkovou dietu mají významně vyšší množství tělesného tuku oproti zdravé normě i oproti pacientům porušu-jícím dietu.Analýzou tělesného složení bylo prokázáno, že dlouhodobý vliv bezlepkové diety - alterovaného způsobu výživy- se uplatňuje nikoliv u skeletálního růstu, ale při výstavbě měkkých tkání. Podváhu pacientů s celiakií slučujemes podprůměrným rozvojem svaloviny, nikoliv tuku. Nálezy v souladu s recentní zahraniční literaturou považujemeza příspěvek k rozvaze o optimálnosti bezlepkové diety.

Klíčová slova:
celiakie, růst, tělesné složení, bezlepková dieta, compliance k dietě, adolescentní období

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak proměnil léčbu srdečního selhání nástup gliflozinů
nový kurz
Autoři: MUDr. Kristýna Kyšperská, MUDr. Jan Beneš

INZULINOTERAPIE V ROCE 2022
Autoři:

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se