Sacharóza ve stravě diabetických dětí: „Čokoládová studie“


Sucrose in the Diet of Diabetic Children: „The Chocolate Study“

Restriction of dietary sucrose was for years the crucial recommendation for patients with type 1 diabetesmellitus. Some recent reports revealed that its introduction into the diabetic diet in a mixed meal does not increasethe risk of hyperglycaemia.During a winter camp for diabetic children, 19 non-obese diabetic children (age 10.2 - 16.0 years, diabetesduration 3 - 13 years) were given four different afternoon snacks with an equivalent carbohydrate content - (1)bread and butter (starch, 24 g) or half a portion of bread and butter with 25 g of either (2) chocolate with fructose(starch, 12 g, fructose, 8 g, lactose, 4 g) or (3) ordinary milk chocolate (starch, 12 g, sucrose, 8 g, lactose, 4 gr) - or(4) 3 pieces of „diabetic“ cake Domino (starch, 4 g, fructose, 20 g). The study was arranged in a cross-matchedmanner.Blood sugar levels did not differ significantly 1, 2 or 3 hours after the different snacks. After the snack (1) bloodglucose was slightly higher and after snack (4) slightly lower compared to other snacks. Introduction of sucroseinto the diet of diabetic children in the form of mixed meals does not change the glycaemic response. On thecontrary, its elimination emphasises the feeling of being ill and increases the risk of non-compliance.

Key words:
type 1 diabetes mellitus, children, diet, sucrose


Autoři: J. Lebl 1;  S. Koloušková 2
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha, 1přednosta doc. MUDr. J. Lebl, CSc. II. dětská klinika 1. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 2přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 584-587.
Kategorie: Články

Souhrn

Vyloučení pokrmů s obsahem řepného cukru patřilo po mnoho let k základním dietním doporučením přidiabetes mellitus 1. typu. V posledních letech se prosazuje názor, že zařazení sachar ózy do diabetické stravyv podobě smíšeného jídla nezvyšuje riziko hyperglykémie.Na zimním dětském dia-táboře jsme 19 neobézním diabetickým dětem (věk 10,2 až 16,0 roků, trvání diabetu3 - 13 let) podali postupně čtyři druhy odpolední svačiny se shodným celkovým obsahem sacharidů - (1) rohlíks máslem (24 g škrobu), nebo polovinu rohlíku s máslem spolu s 25 g buď (2) čokolády slazené fruktózou (12 gškrobu, 8 g fruktózy, 4 g laktózy) či (3) běžné mléčné čokolády (12 g škrobu, 8 g sacharózy, 4 g laktózy) - nebo (4)3 ks „diabetických“ zákusků Domino (4 g škrobu, 20 g fruktózy). Studie proběhla zkříženým způsobem.Průběh glykémie za 1, 2 a 3 hodiny se po jednotlivých druzích svačin významně nelišil. Po svačině (1) byl průběhglykémie nevýznamně vyšší, po svačině (4) nevýznamně nižší než po zbývajících druzích svačiny. Zařazenísacharózy do stravy diabetického dítěte v podobě smíšeného jídla nemění průběh glykémie. Její zákaz naopakzbytečně posiluje negativní vnímání nemoci a zvyšuje riziko nespolupráce při léčení.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, děti, dieta, sacharóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se