Reakce na závažný úraz v adolescenci


Reaction to a Serious Injury during Adolescence

The authors discuss the subject of injuries during adolescence and their sequelae. Their attention is focused ona special type of injury, i.e. a sudden and life threatening injury. The reaction to injury during adolescence dependson several factors, the previous development of personality and its sensitivity as well as on the reaction of theenvironment and people important for the adolescent (family, peers). The interpretation of the traumatic situationand its consequences is very important. Injury during adolescence is a trauma also because it involves ideas on thesubject’s own body, and any potential deficiency in this sphere implies a threat to self-evaluation and self-esteem.From the psychopathological aspect one of the possible reactions to severe stress is impaired adaptation.

Key words:
adolescence, reaction to serious injury, impaired adaptation, psychotherapy


Autoři: J. Koutek ;  J. Kocourková
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, zast. přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 600-601.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se zabývají tématem traumatu v adolescenci a jeho následky. Zaměřují se na zvláštní typ traumatu,který pro adolescenta představuje náhlý a životu nebezpečný úraz. Reakce na trauma v adolescenci závisí na řaděfaktorů, na dosavadním vývoji osobnosti a její senzitivitě, stejně jako na způsobu reakce okolí a vztahovědůležitých osob (rodiny, vrstevníků). Velmi důležitý je subjektivní výkladový význam traumatické situace a jejíchnásledků. Úraz v adolescenci představuje trauma také proto, že se týká představy o vlastním těle a jakýkolipotenciální deficit v této oblasti představuje ohrožení sebeocenění a sebeúcty. Z psychopatologického hlediska jejednou z možných reakcí na závažný stres porucha přizpůsobení.

Klíčová slova:
adolescence, reakce na závažný úraz, porucha přizpůsobení, psychoterapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se