Intrapleurální fibrinolýzaŘešení heterogenních fibroproduktivních pleurálních kolekcís tendencí k lokulizaci


Intrapleural Fibrinolysis. Solution of Heterogeneous Fibroproductive Pleural Collections withLoculation Tendencies

Infections of the lower airways are as a rule associated with complications. Pleural exudates are among themost unpleasant both for the patient and the physician. They cause significant deterioration of the clinical courseand protract treatment of the basic disease.In 1998, Plzeň, at the intensive care unit of the Paediatric Clinic, Faculty Hospital Plzeň a total of 16 patientswere treated on account of a fibroproductive pleural process of different etiology. The authors evaluated the scopeand impact of pleural collection according to their own criteria and used them to standardize the innovation of thehitherto used therapeutic strategy. They supplemented antibiotics administered by the parenteral route bycyclooxygenase inhibitor (iCOX-1) to reduce pleural exudation. Complete evacuation of pleural collection witha tendency of encapsulation was achieved reliably in five patients by means of intrapleural fibrinolysis. Theyelaborated their own method for the intrapleural administration of streptokinase (IPSK). By repeated examina-tions they tested its effectiveness and confirmed the safety of IPSK.The authors evaluated their experience and reached the conclusion that small and medium pleural collectionsare cured better and in a shorter time by conservative treatment. In major and encapsulated collections it isnecessary to use an „invasive“ therapeutic procedure with intercostal drainage combined with IPSK to obtain thesame result.The authors submit to the paediatric community a tested, reliable and safe non-surgical alternative for curingfibroproductive pleural processes in children treated at the intensive care unit.

Key words:
intrapleural fibrinolysis, IPSK, pleural collection


Autoři: J. Kobr;  K. Pizingerová
Působiště autorů: Dětská klinika FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. F. Stožický, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (10): 591-596.
Kategorie: Články

Souhrn

Infekce dolních dýchacích cest jsou s pravidelností provázeny komplikacemi. Pohrudniční výpotky patří mezinejnepříjemnější pro pacienta i ošetřující lékaře. Významně zhoršují klinický průběh a prodlužují dobu léčbyzákladního onemocnění.V roce 1998 bylo na JIRP Dětské kliniky FN Plzeň léčeno celkem 16 pacientů pro fibroproduktivní pleurálníproces různé etiologie. Rozsah a význam pleurální kolekce autoři hodnotili podle vlastních kritérií a těmi stan-dardizovali inovaci dosud užívané léčebné strategie. Léčbu parenterálně podávanými antibiotiky doplnili inhibi-torem cyclooxygenázy (iCOX-1) ke snížení pleurální exsudace. Kompletní evakuaci pleurální kolekce s tendencík opouzdření dosáhli spolehlivě u 5 pacientů intrapleurální fibrinolýzou. Pro intrapleurální aplikaci streptokinázy(IPSK) vypracovali vlastní metodiku. Opakovanými vyšetřeními ověřili účinnost a potvrdili bezpečnost IPSK.Autoři zhodnotili zkušenosti a došli k závěru, že rozsahem malé i střední pleurální kolekce se lépe a za kratšídobu hojí při konzervativní léčbě. Rozsahem velké a opouzdřené kolekce vyžadují naopak k dosažení stejnéhovýsledku „invazivní“ léčebný postup s interkostální drenáží v kombinaci s IPSK.Práce předkládá pediatrické veřejnosti ověřenou, spolehlivou a bezpečnou neoperativní alternativu řešenífibroproduktivních pleurálních procesů u dětí léčených na JIRP.

Klíčová slova:
intrapleurální fibrinolýza, IPSK, pleurální kolekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se