5. konference akné a obličejové dermatózy


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 6, p. 292-293
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

V první listopadový pátek se konala v konferenčním sále hotelu Diplomat v Praze již 5. celostátní konference na téma Akné a obličejové dermatózy, pořádaná Pracovní skupinou pro akné České dermatologické společnosti ČLS JEP. Přednášky si přišlo poslechnout téměř 150 lékařů z celé České republiky.

Konferenci zahájili předsedkyně Pracovní skupiny pro akné doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., a prof. MUDr.  Petr Arenberger, DrSc., MBA, předseda České dermatologické společnosti ČLS JEP. Oba ocenili práci Pracovní skupiny pro akné, která patří k nejaktivnějším v rámci České dermatologické společnosti ČLS JEP, i význam konferencí samotných, které se již staly každoroční tradicí v rámci dermatologických akcí a patří k těm s největší účastí lékařů.

Vlastní odborný program byl rozdělen do několika částí: Souhrnné přednášky, Kazuistiky a Firemní přednášky. Program moderoval již tradičně prim. MUDr. David Stuchlík.

Vítězové soutěže kazuistik při předání ocenění (zleva prof. Arenberger, MUDr. Kovačevičová, MUDr. Třeštík a doc. Rulcová)
Vítězové soutěže kazuistik při předání ocenění (zleva prof. Arenberger, MUDr. Kovačevičová, MUDr. Třeštík a doc. Rulcová)

Blok Souhrnné přednášky zahájila doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tématem „Porfyrie – podstata mýtů o upírech“. Uvedla, že porfyrie je enzymopatie charakterizovaná nadměrnou produkcí porfyrinů nebo jejich prekurzorů. Porucha může být podmíněna dědičně, nebo může být získána během života. Jsou zaznamenány příčinné vztahy mezi porfyrií a duševními chorobami. Paní docentka uvedla, že lidé se dříve domnívali, že fotosenzitivní upíři se pitím krve obyčejných lidí snaží zmírnit příznaky svého onemocnění. Jako další důkaz pro pověry o upírech v souvislosti s porfyrií mluví dřívější domněnky, že chybějící hem u nemocných porfyrií by měl být obnoven až v žaludku. Tyto myšlenky pak korelují s legendami o upírech pijících lidskou krev. Následovaly dvě přednášky hostů-nedermatologů. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., vedoucí lékař oddělení pro léčení onemocnění parodontu a onemocnění ústní sliznice stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, v přednášce „Choroby dutiny ústní a přechodových sliznic“ seznámil posluchače se základním klinickým a topografickým rozdělením sliznic dutiny ústní. Následně věnoval pozornost skupině infekčních, fyzikálních, chemických a imunologických vlivů, které ovlivňují stav ústních sliznic a vyvolávají slizniční choroby s jejich typickými klinickými projevy. Ve druhé části své přednášky rozebral jednotlivé chorobné projevy včetně poznámek diferenciálně diagnostických. MUDr.  Michalis Palos, vedoucí centra pro onemocnění rohovky a spojivky Oční kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, v přednášce „Chronické blefaritidy a imunologicky podmíněné konjunktivitidy“ seznámil posluchače s výše uvedenou problematikou, možnostmi léčby a nejčastějšími komplikacemi. Uvedl, že chronická blefaritida je jedno z nejčastějších onemocnění v oftalmologické praxi. Zázračný lék, který by onemocnění zcela vyléčil, neexistuje. Dermatolog nesmí zapomenout na existenci těchto zánětů a především pak na syndrom suchého oka. Imunologicky podmíněné konjunktivitidy zahrnují několik onemocnění, která zhoršují kvalitu života a při jejich nepoznání nebo špatné léčbě mohou vést ke vzniku závažných komplikací ohrožujících zrakovou ostrost a v některých případech i život pacientů. Profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednesl zajímavé téma „Acne inversa léčená adalimumabem“. V úvodu charakterizoval chorobu a uvedl dosavadní možnosti léčby. Následně pak uvedl výsledky zajímavého sledování devíti pacientů s těžkou formou acne inversa, kteří byli na 3. kožní klinice v Praze léčeni jeden rok adalimumabem a následně 12 měsíců monitorováni pro posouzení efektu léčby. U čtyř pacientů byla zaznamenána dlouhodobá remise, 5 pacientů zrelabovalo několik měsíců po vysazení terapie. Podle názoru pana profesora je léčba adalimumabem vhodná pro zvládnutí těžké formy acne inversa a k navození delší remise. Poslední přednáškou v tomto bloku byla přednáška MUDr. Zuzany Nevoralové, Ph.D., s názvem „Doporučení pro léčbu těžkých forem akné perorálním izotretinoinem“. Na základě dlouholetého osobního sledování a studia dostupné literatury přednesla paní doktorka navržené schéma postupu při léčbě perorálním izotretinoinem u těžkých forem akné. Toto je rozděleno do dvou základních částí. Prvním je Postup při léčbě perorálním izotretinoinem – obecná doporučení. Dále jsou zpracována i speciální doporučení pro tyto situace: opatření u pacientů s jinou celkovou chorobou či laboratorní odchylkou a opatření u pacientů-sportovců. Doporučení jsou doplněna řadou praktických tabulek a schémat a měla by vyjít během příštího roku tiskem.

V bloku Kazuistiky vystoupili již podruhé vítězové soutěže kazuistik, tentokrát pro rok 2011. MUDr. Milica Kovačevičová referovala o třech kazuistikách: 77letého muže s demodikózou obličeje, který měl zároveň i několik onkologických chorob jiné než kožní povahy, následně případ 64leté pacientky s velmi zajímavou, bifosfanáty provokovanou růžovkou a 52leté pacientky s velmi vzácnou diagnózou lupus milliaris disseminatus faciei. MUDr. Petr Třeštík vyhrál v soutěži již podruhé. Tentokrát mělo jeho sdělení název „Svitavské obličeje“ a opět ukázal, že ve své praxi patří k vynikajícím diagnostikům. Uvedl krásně obrazově zdokumentované kazuistiky řady vzácných dermatologických obrazů. Oba přednášející byli odměněni (viz foto). V závěru tohoto bloku prim. MUDr. David Stuchlík přenesl „Odborný kvíz“, ve kterém lékaři vybírali nejpravděpodobnější diagnózu pro danou anamnézu a klinický obraz u třech pacientů. Poslední hádanka pak byla zároveň i milou gratulací MUDr. Zuzaně Nevoralové k ukončení doktorského studia na téma akné a izotretinoin.

V bloku Firemní sympozia byly předneseny dvě velmi zajímavé přednášky. Gynekolog MUDr. PhDr. Pavel Čepický hovořil na téma „Možnosti využití hormonální antikoncepce v dermatologii“. Toto téma je pro dermatology velmi zajímavé a pan docent uvedl řadu praktických doporučení pro praxi. Závěrečnou přednáškou konference bylo sdělení prim. MUDr. Aleny Machovcové, MBA, „Dávkování izotretinoinu v praxi“. Paní primařka uvedla řadu možných schémat léčby izotretinoinem, s odkazy na nejnovější světovou literaturu.

Pátá konference Pracovní skupiny pro akné je za námi. Poprvé byla volena témata i z jiných oborů než dermatologie, se kterými se však dermatolog může setkat a měl by si s nimi poradit. Konference se opět setkala s velkým zájmem lékařů.Těšíme se, že stejně úspěšná bude i 6. konference Akné a obličejové dermatózy, která se bude konat dne 2. listopadu 2012 v Brně. 

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

místopředsedkyně Pracovní skupiny pro akné 


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se