Odborné akce v roce 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 6, p. 299-302
Kategorie: Kalendář odborných akcí

6.–7. 1. 2012

Jubilejní 20. lipovské dermatovenerologické fórum

Místo konání: Lázně Dolní Lipová

Délka trvání: 8 hodin

Pořadatel:  Schroth, spol. s r. o., Lázně Dolní Lipová; Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: http://lipden.lazne.cz; www.lazne.cz 

20.–22. 1. 2012

IX. Novoveské dermatologické dny

Místo konání: Termální lázně Velké Losiny

Délka trvání: 10 hodin

Pořadatel: Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves a lázeňské hotely řetězce ROYAL SPA s.r.o.

Odborný garant: prof. MUDr. P. Barták, DrSc.

Kontakt: dr.karaskova@post.cz 

1. 2. 2012

Pražský kazuistický seminář

Místo konání: Praha 2

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.

Kontakt: jiri.stork@vfn.cz 

15. 2. 2012

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

17.–18. 2. 2012

XI. dermatologický seminář Kouty nad Desnou

Místo konání: Kouty nad Desnou

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení, Nemocnice Šumperk, a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Lubomír Drlík

Kontakt: drlik@nemspk.cz 

8. 3. 2012

202021101 Kurz – Dermatoskopie pro praxi

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Kontakt: http://www.ipvz.cz; tel. 261 092 443 

15. 3. 2012

XXIV. regionální dermatovenerologický seminář – Pokroky v diagnostice a léčbě

Místo konání: Brno

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: ČDS, ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně, DVK FN Brno

Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

16. 3. 2012

202021102 Kurz – Kožní alergické reakce anafylaktického typu a lékové exantémy

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

Kontakt: http://www.ipvz.cz; tel. 261 092 443 

16. 3. 2012

XV. olomoucká dermatologická konference

Místo konání: Olomouc

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: dagmar.ditrichova@fnol.cz 

16.–20. 3. 2012

70th Annual Meeting of AAD, San Diego, California

www.aad.org 

21.–23. 3. 2012

2. kongres Euro-asijské asociace dermatologie (EAAD), Moskva, Rusko 

4. 4. 2012

Pražský dermatologický seminář

Místo konání: Syllabova posluchárna fakulty, Praha 10

Délka trvání: 2 hodiny (14–16 hod.)

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: dermasec@fnkv.cz 

13. 4. 2012

Laserový seminář

Místo konání: Rezidence velvyslance USA, Praha 6

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN KV Praha ve spolupráci s firmou Datura, s. r. o.

Garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: teo@teoconsult.cz 

17. 4. 2012

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph. D.

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

19. 4. 2012

6. západočeský dermatologický seminář

Místo konání: FN Plzeň-Bory, pavilon č. 22

a pavilon č. 4

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK

a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnplzen.cz 

19. 4. 2012

202021103 Kurz – Dermatohistopatologie a klinické korelace u kožních chorob pro atestaci a praxi

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.

Kontakt: http://www.ipvz.cz/; tel. 261 092 443 

26. 4. 2012

Jak přežít Evropský den melanomu

Místo konání: Syllabova posluchárna fakulty, Praha 10

Délka trvání: 5 hodin (13–18 hod.)

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: dermasec@fnkv.cz 

27. 4. 2012

IV. konference Dermatologie pro praxi

Místo konání: Olomouc

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních FNOL, Solen, s. r. o., Olomouc

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: dagmar.ditrichova@fnol.cz; majerova@solen.cz   

27. 4. 2012

Krajská dermatovenerologická konference

Místo konání: Ústí nad Labem

Délka trvání: 4,5 hodiny

Pořadatel: Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice, o. z. ve spolupráci s ČLK

Odborný garant: prim. MUDr. Olga Filipovská

Kontakt: olga.filipovska@mnul.cz 

11.–12. 5. 2012

Jarní setkání dermatologů regionu

Místo konání: České Budějovice

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

Odborný garant: prim. MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D.

Kontakt: horazdovsky@nemcb.cz 

15. 5. 2012

202021104 Kurz – Praktická venerologie

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: MUDr. Roman Trýzna

Kontakt: http://www.ipvz.cz; tel.: 261 092 443 

22. 5. 2012

202021105 Kurz – Pigmentové kožní projevy – praktické přístupy

Místo konání: Hotel ILF, Praha 4

Délka trvání: 6 hodin

Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ

Odborný garant: MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Kontakt: http://www.ipvz.cz; tel.: 261 092 443 

25.–26. 5. 2012

Výjezdní regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Havlíčkův Brod

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

6.–10. 6. 2012

9th EADV Spring Symposium, Verona, Italy

www.eadv.org 

14.–16. 6. 2012

VIII. kongres SDS+ČDS

Místo konání: Bratislava, hotel Gate One

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: SDS, ČDS ČLS JEP

Odborný garant: MUDr. Dušan Buchvald, Ph. D.

Kontakt: buchvald@nextra.sk   

11. 9. 2012

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph. D.

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

19. 9. 2012

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních,

FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

21.–22. 9. 2012

Setkání primářů

Místo konání: Znojmo, hotel Happy star Hnanice

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Kožní odd. Nemocnice Znojmo

Odborný garant: prim. MUDR. Alena Čermáková

Kontakt: prim.kozni@nemzn.cz 

27.–30. 9. 2012

21st EADV Congress, Praha, ČR

www.eadv.org 

12. 10. 2012

Seminář Sekce dětské dermatologie

Místo: Brno

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Sekce dětské dermatologie ČDS ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA; prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

Kontakt: hbuckov@fnbrno.cz

12.–13. 10. 2012

2. kongres biologické léčby

Místo konání: Praha

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Odborný garant: Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA

Kontakt: info@meritis.cz 

2. 11. 2012

5. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo konání: Brno

Délka trvání: 5 hodin

Pořadatel: Pracovní skupina pro akné Sekce korektivní dermatologie ČDS ČLS JEP

Garant: Prof. MUDr. Petr Arenbenberger, DrSc., MBA

Kontakt: znevoralova@atlas.cz 

 14. 11. 2012

Večer kožní kliniky – seminář

Místo konání: Plzeň, Šafránkův pavilon LF UK

Délka trvání: 2 hodiny

Pořadatel: Spolek lékařů v Plzni, Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Kontakt: pizinger@fnplzen.cz 

16.–17. 11. 2012

2. svatomartinská konference

Místo konání: Kurdějov

Délka trvání: 2 dny

Pořadatel: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Kontakt: teo@teoconsult.cz 

21. 11. 2012

Regionální setkání dermatovenerologů

Místo konání: Hradec Králové

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních,

FN a LF UK v Hradci  Králové

Odborný garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: ettler@fnhk.cz 

22. 11. 2012

Moravský kazuistický seminář

Místo konání: Olomouc

Délka trvání: 4 hodiny

Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních FNOL

Odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc.

Kontakt: dagmar.ditrichova@fnol.cz

27. 11. 2012

Krajský dermatovenerologický seminář

Místo konání: Jihlava

Délka trvání: 3 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení nemocnice v Jihlavě, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

Odborný garant: prim. MUDr. Štefan Dubáň

Kontakt: dubans@nemji.cz 

29. 11. 2012

Krajský seminář dermatovenerologů Zlínského kraje

Místo konání: Zlín

Délka trvání: 2 hodiny

Pořadatel: Dermatovenerologické oddělení KNTB Zlín

Odborný garant: prim.MUDr. Jan Šternberský, CSc.

Kontakt: sternbersky@bnzlin.cz 

 7. 12. 2012

3. brněnský dermatologický den Antonína Trýba

Místo konání: Brno

Délka trvání: 10 hodin

Pořadatel: ČDS, ČADV, I. DVK FN u sv. Anny v Brně, DVK FN Brno

Odborný garant: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Kontakt: vladimir.vasku@fnusa.cz 

7. 12. 2012

V. mikulášská konference v Podještědí

Místo konání: Liberec

Délka trvání: 8 hodin

Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové

Garant: doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Kontakt: springlova@spirig.cz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se