Jmenný rejstřík


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 6, p. 2-4

ÚVODNÍKY

Arenberger, P.: Evropa a my, s. 3

Arenberger, P.: Jsou za námi další 4 roky našeho života, s. 173

SOUBORNÉ REFERÁTY (DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ)

Arenberger, P. viz Arenbergerová, M., s. 5

Arenbergerová, M., Frey, T., Gkalpakiotis, S., Arenberger, P.: Hidradenitis suppurativa, s. 5

Boštík, P. viz Salavec, M., s. 67

Boštíková, V. viz Salavec, M., s. 67

Frey, T. viz Arenbergerová, M., s. 5

Gkalpakiotis, S. viz Arenbergerová, M., s.5

Jedličková, H.: Imunofluorescenční vyšetření v dermatologii, s. 175

Kodet, O. viz Velčevský, P., s.129

Kojanová, M. viz Kuklová, I., s. 219

Kuklová, I., Trýzna, R., Kojanová, M., Velčevský, P.: Chlamydiové infekce, s. 219

Pavel, S., Pizinger, K.: Pigmentové névy a jejich vztah ke vzniku kožního melanomu, s. 263

Pizinger, K. viz Pavel, S., s. 263

Salavec, M., Boštíková, V., Boštík, P.: HIV infekce – historie, patogeneze, klinické manifestace, s. 67

Štork, J. viz Velčevský, P., s. 129

Trýzna, R. viz Kuklová, I., s. 219

Velčevský, P. viz Kuklová, I., s. 219

Velčevský, P., Kodet, O., Štork, J.: Pityriasis rubra pilaris, s. 129

KLINICKÉ A LABORATORNÍ PRÁCE

Bukač, J. viz Čelakovská, J.,s. 138

Cetkovská, P., Szakos, H., Šefrna, F., Reischig, T.: Kožní změny po transplantaci ledvin – první výsledky klinického sledování, s. 13

Čelakovská, J., Ettlerová, K., Ettler, K., Vaněčková, J., Bukač, J.: Význam diagnostické hypoalergenní diety u pacientů s atopickým ekzémem, s. 138

Ettler, K. viz Čelakovská, J., s. 138

Ettlerová, K. viz Čelakovská, J., s. 138

Hercogová, J. viz Vojáčková, N., s. 144

Kružicová, Z. viz Vojáčková, N., s. 144

Lisalová, M. viz Volleková, A., s. 83

Ölvédyová, J. viz Volleková, A., s. 83

Reischig, T. viz Cetkovská, P., s. 13

Sládeková, M. viz Volleková, A., s. 83

Szakos, H. viz Cetkovská, P., s. 13

Šefrna, F. viz Cetkovská, P., s. 13

Vaněčková, J. viz Čelakovská, J., s. 138

Vojáčková, N., Kružicová, Z., Vrbová, L., Hercogová, J.: Dispenzarizace pacientů s maligním melanomem, s. 144

Volleková, A., Ölvédyová, J., Sládeková, M., Lisalová, M.: Môže Scedosporium apiospermum spôsobiť onychomykózu? S. 83

Vrbová, L. viz Vojáčková, N., s. 144

TERAPIE, FARMAKOLOGIE A KLINICKÉ STUDIE

Arenberger, P. viz Arenbergerová, M., s. 18

Arenbergerová, M., Gkalpakiotis, S., Frey, T., Arenberger, P.: Úspěšná léčba těžké formy hidradenitits suppurtiva pomocí adalimumabu, s. 18

Benáková, N.: Léčba psoriázy v roce 2011, s. 225

Ditrichová, D. viz Tichý, M., s. 274

Frey, T. viz Arenbergerová, M., s. 18

Gkalpakiotis, S. viz Arenbergerová, M., s. 18

Kozub, P., Szép, Z., Šimaljaková, M.: Psoriaziformné kožné reakcie počas liečby TNF-alfa blokátormi, s. 186

Szép, Z. viz Kozub, P., s. 186

Šimaljaková, M. viz Kozub, P., s. 186

Tichý, M., Ditrichová, D.: Vlastní zkušenosti s nestandardním dávkovacím režimem etanerceptu a jeho výhody, s. 274

NOVINKY V MEDICÍNĚ

Kozáčiková, Z., Vašků, V.: Genetika atopickej dermatitidy, s. 90

Vašků, V. viz Kozáčiková, Z., s. 90

KAZUISTIKY

Antal, Z.: Vznik autoimunitní hepatitidy v průběhu léčby psoriázy infiximabem – popis případu, s. 23

Danilla, T., Janková, A.: Scabies crustosa u dojčaťa, s. 232

Drlík, L., Ettler, K.: Dermatitida z korálů Rudého moře, s. 194

Ettler, K. viz Drlík, L., s. 194

Fialová, J. viz Vojáčková, N., s. 198

Hercogová, J. viz Vojáčková, N., s. 198

Janková, A. viz Danilla, T., s. 232

Kolláriková, L. viz Štítna, M., s. 280

Kružicová, Z. viz Vojáčková, N., s. 198

Pastyriková, L. viz Štítna, M., s. 280

Píchová, I., Plechatá, V.: Toxický erytém vyvolaných chemoterapií, s. 236

Plechatá, V. viz Píchová, I., s. 236

Pock, L. viz Tancurinová, M., s. 148

Szép, Z. viz Štítna, M., s. 280

Štítna, M., Pastyriková, L., Kolláriková, L., Szép, Z.: Erythema elevatum diutinum, s. 280

Tancurinová, M., Žampachová, I., Pock, L.: Miliaria pustulosa, s. 148

Tomková, H.: Generalizovaný toxoalergický exantém po koronarografii iomeprolem, s. 97

Vojáčková, N., Fialová, J., Kružicová, Z., Hercogová, J.: Naše zkušenosti s léčbou psoriázy ustekinumabem, s. 198

Žampachová, I. viz Tancurinová, M., s. 148

REPETITORIUM

Arenberger, P. viz Gkalpakiotis, S., s. 204

Arenbergerová, M. viz Gkalpakiotis, S., s. 204

Bělohradská, H. viz Kodet, O., s. 153

Brodská, P., Pizinger, K.: Klinický případ: Bělavá ložiska s hemoragickými puchýři na hrudníku, s. 285

Dundr, P. viz Kodet, O., s. 153

Gkalpakiotis, S., Arenberger, P., Šefrnová, P., Šach, J., Arenbergerová, M.: Bizarní ulcerace ve kštici, s. 204

Kodet, O., Dundr, P., Lacina, L., Bělohradská, H., Štork, J.: Bizarní chronické eroze na obličeji, s. 153

Kodet, O., Kuklová, I., Šlajsová, M., Štork, J., Lacina, L.: Klinický případ: Bolestivé papuly nohou, s. 241

Kuklová, I. viz Kodet, O., s. 241

Lacina, L. viz Kodet, O., s. 153, 241

Pizinger, K. viz Brodská, P., s. 285

Rychlý, B. viz Szép, Z., s. 27

Szép, Z., Rychlý, B.: Tuhý belavý uzol v skrotálnej koži, s.27

Szép, Z.: Belavé nánosy na vlasoch, s. 103

Šach, J. viz Gkalpakiotis, S., s. 204

Šefrnová, P. viz Gkalpakiotis, S., s. 204

Šlajsová, M. viz Kodet, O., s. 241

Štork, J. viz Kodet, O., s. 153, 241

VENEROLOGIE

Kolektiv autorů: Aktuální informace a zpráva z venerologické sekce ČDS a Národní referenční laboratoře pro syfilis, s. 40

DERMATOSKOPIE

Arenberger, P. viz  Arenbergerová, M., s. 30, 156, 208, 288

Arenbergerová, M., Arenberger, P., Frey, T., Jirásek, T., Frühaufová, Š., Koldová, L., Gkalpakiotis, S.: Diagnosticky cenné cévy, s. 30

Arenbergerová, M., Arenberger, P., Frey, T., Koldová, L., Frühaufová, Š., Gkalpakiotis, S.: Černá skvrna na plosce, s. 156

Arenbergerová, M., Arenberger, P., Frey, T., Šach, J., Frühaufová, Š., Housa, D., Gkalpakiotis, S.:  Dermatoskopické sledování v čase, s. 288

Arenbergerová, M., Arenberger, P., Jirásek, T., Koldová, L., Rychterová, V., Frühaufová, Š., Gkalpakiotis, S.: Nodulární tumor na trupu, s. 208

Drlík, L. viz Pock, L., s. 244

Frey, T. viz  Arenbergerová, M., s. 30, 156, 288

Frühaufová, Š. viz Arenbergerová, M., s. 30, 156, 208, 288

Gkalpakiotis, S. viz Arenbergerová, M., s. 30, 156, 208, 288

Housa, D. viz Arenbergerová, M., s. 288

Jirásek, T. viz Arenbergerová, M., s. 30, 208

Koldová, L. viz Arenbergerová, M., s. 30, 156, 208

Pock, L., Drlík, L.: Inverzní síť v lézi benigní a maligní, s. 244

Rychterová, V. viz Arenbergerová, M., s. 208

Šach, J. viz Arenbergerová, M., s. 288

DERMATOHISTOPATOLOGIE

Rychlý, B. viz Szép, Z., s. 33

Szép, Z., Rychlý, B.: Klinicko-patologické aspekty tzv. pendulujúceho měkkého fibrómu, s. 33

ČESKÁ A SLOVENSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Ettler, K.: Youngderm III, s. 293

Nevoralová, Z.: 5. konference akné a obličejové dermatózy, s. 292

Zápis ze shromáždění členů ČDS ČLS JEP, s. 163

Zápis ze schůze výboru ČDS, s. 46, 50, 53, 54, 110, 161, 163, 253, 294

Zápisnica zo zasadnutia výboru SDS, s. 57, 112, 248

ZPRÁVY Z CIZINY A KONGRESŮ

Arenbergerová, M.: Praha zažila svátek dermatoskopie, s. 158

Ettler, K.: 2nd Munich International Summer Academy of Practical Dermatology, s. 256

Ettler, K.: Zpráva z 20. kongresu Evropské akademie dermatovenerologie (EADV), s. 297

Ettler, K.: Zpráva z 22. světového dermatologického kongresu v Soulu, s. 210

Ettler, K.: Zpráva z 69. výročního mítinku Americké akademie dermatovenerologie v New Orleansu (3.–9. 2. 2011), s. 106

OSOBNÍ PRÁVY

Danilla, T.: Spomienka na prof. MUDr. Eugena Hegyiho, DrSc. (1917–2011), s. 167

Kolektiv kliniky: Zemřela paní as. MUDr. Milena Jirásková, CSc., s. 114

Pánková, R.: Za prof. MUDr. Františkem Zárubou, DrSc., s. 115

Pizinger, K.: Sedmdesátiny profesora MUDr. Vladimíra Resla, CSc., s. 60

Vašků, V.: K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Věry Semerádové, CSc., s. 59

KALENDÁŘ ODBORNÝCH AKCÍ

Odborné akce v roce 2011/2012, s. 61, 117, 168, 214, 259, 299

POKYNY PRO AUTORY

Redakce: Pokyny pro autory, 121


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se