Youngderm III
(Donovaly 10. 9. 2011)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 6, p. 293-294
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Pekné jesenné ráno naznačovalo, že v poradí už tretí Inovačný kurz pre mladých dermatológov Youngderm bude úspešný. Stretnutie sa druhýkrát konalo v Športhoteli. Mladí kolegovia zo vzdialenejších regiónov prichádzali deň vopred, väčšia časť v deň konania.Podobne ako minulý rok, bola odborná časť organizovaná pracovnou skupinou mladých dermatovenerológov a partnersky garantovaná všetkými klinikami zabezpečujúcimi postgraduálne vzdelávanie dermatológov: bratislavskou, martinskou, banskobystrickou a košickou.

V porovnaní s minulými ročníkmi malo tohtoročné stretnutie určitú pečať výnimočnosti. Pozvanie prijal emeritný prednosta Dermatovenerologickej kliniky AKH vo Viedni, profesor Klaus Wolff, celebrita požívajúca vážnosť v dermatologickom svete. Jeho prednášku s názvom „Quo vadis, dermatologia“ možno označiť ako komplexnú, inšpirujúcu a motivačnú. Pomenoval významné trendy v meniacom sa dermatologickom svete založené na nových techológiách, ktorými sú genomika, proteomika, nanotechnológie, génová terapia, bioinžinierske metódy a biológia kmeňových buniek. Poukázal na nebezpečenstvá vyplývajúce zo stále sa rozširujúcej „wellnesovej“ dermatológie na úkor dermatológie orientovanej na chorobu či na klesajúci počet „skinternistov“ na úkor dermatológov, ktorých záujem začína a končí na povrchu kože.

Profesorka Šimaljaková vo svojom vystúpení potvrdila, že onychológia nie je témou jednoduchou, ako sa pre nezainteresovaného môže zdať. Vive les petites différences! Rozsiahla ikonografia nechtových zmien infekčného a neinfekčného pôvodu, kaleidoskop onychopatií pri systémových a hereditárnych chorobách urobili odrazu zo zdanlivo jednoduchej problematiky tému pútavú a inšpirujúcu.

Doc. Dušan Buchvald, erudovaný dermatoalergológ, vyčerpávajúcim spôsobom komplexne odprezentoval tému potravinovej alergie, postihujúcej 5 % detskej a 2–3 % dospelej populácie. Prednáška obsahovala patomechanizmy, klinické spektrum, diagnostiku in vivo a in vitro, interpretáciu výsledkov diagnostiky a implementáciu týchto výsledkov do dennej praxe. Potravinovú alergiu označil ako zlyhanie mechanizmu orálnej tolerancie. Uviedol nové aktuálne témy, ako komponentová diagnostika, pohľad na vývoj orálnej tolerancie (teória tzv. tolerogénneho okna) a hyposenzibilizačné postupy.

Účastníci kurzu s profesorom Wolffom
Obr. 1. Účastníci kurzu s profesorom Wolffom

Málokto vie tak pútavo a erudovane spracovať neľahkú tému atopie ako dr. Rybárová. Prednáška „Atopická dermatitída trochu inak“ bola kaleidoskopom stále sa vyvíjajúcich, často kontroverzných pohľadov na patogenézu, kliniku a liečbu atopického ekzému. Bola to prednáška zbavená klišé, provokujúca, inšpirujúca a nútiaca zamyslieť sa.

Profesionálne dermatózy, tematika s hlbokými historickými koreňmi v Čechách a na Slovensku, boli predmetom prednášky dr. Urbančeka. Upozornil na klesajúci tend profesionálnych dermatóz a analyzoval možné príčiny poklesu. Zhrnul legislatívne aspekty a administratívne postupy pri posudzovaní a spracovaní kožných chorôb z povolania a zdôraznil vysokú právnu zodpovednosť dermatológa.

Mykologická problematika bola témou prednášky dr. Baranovej z košickej dermatovenerologickej kliniky. Bohatá ikonografia mykotických infekcií kože, adnex a slizníc určite zaujala.

Po skončení kurzu nasledoval športovo-spoločenský program a večera. Podujatie bolo naozaj úspešené. Poďakovanie za perfektne zvládnutú organizáciu a finančné pokrytie patrí Laboratoires Bioderma, ktorá je od začiatku trojročnej histórie Youngdermu jeho hlavným partnerom. Tešíme sa na stretnutie o rok. 

Slavomír Urbanček, odborný garant podujatia

Petra Mečiarová,  za sekciu mladých dermatovenerológov

Dermatovenerologická klinika SZU, FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, surbancek@nspbb.sk 


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.