DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 12
Kategorie: Souborné referáty (doškolování lékařů)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA

1. Hidradenitis suppurativa postihuje:

 • a) mazové žlázy
 • b) ekrinní žlázy
 • c) apokrinní žlázy
 • d) všechny výše jmenované žlázy

2. Synonymum pro hidradenitis suppurativa je:

 • a) morbus Verneuil
 • b) apokrinní akné
 • c) intertriginózní akné
 • d) akné inversa

3. Hidradenitis suppurativa postihuje:

 • a) častěji ženy
 • b) častěji muže
 • c) obě pohlaví stejně
 • d) pouze ženy

4. Pozitivní rodinnou anamnézu u hidradenitis suppurativa nacházíme:

 • a) v 0 % případů
 • b) v 10 % případů
 • d) v 25 % případů
 • e) v 50 % případů

5. Pro laboratorní hodnoty u hidradenitis suppurativa je typická:

 • a) leukocytóza
 • b) elevace CRP
 • c) elevace transamináz
 • d) hypoglykémie

6. Nejčastější faktory spojované s hidradenitis suppurativa jsou:

 • a) etylismus
 • b) kouření
 • c) obezita
 • d) narkomanie

7. Závažnost hidradenitis suppurativa je definována klasifikací:

 • a) podle Hamiltona
 • b) podle Stewarta
 • c) podle Coombse a Gella
 • d) podle Hurleyho

8. Do SAPHO syndromu nepatří:

 • a) synovitida
 • b) artróza
 • c) psoriáza
 • d) hyperostóza

9. Spinocelulární karcinom v terénu hidradenitis suppurativa je typický pro:

 • a) submamární oblast
 • b) axilární oblast
 • c) inguinální oblast
 • d) perianální oblast

10. Antagonisté TNF alfa u hidradenitis suppurativa:

 • a) se neosvědčily
 • b) se zatím osvědčily na menších souborech pacientů
 • c) patří mezi běžné indikace těchto léků
 • d) regulují pouze axilární formu onemocnění

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky  kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 86. ročníku časopisu roku 2011, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 6/2010:

Plzáková Z.: Morbus Darier a příbuzné dermatózy

Správné odpovědi: 1b, 2a, c, d, 3c, 4a, b, d, 5c, 6d, 7d, 8d, 9b, c 10b


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se