Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 2. prosince 2010


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 53-54
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková (do 12.09 h), prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Host: doc. Marešová (předsedkyně Revizní komise ČLS JEP)

Omluveni: prim. Duchková, as. Jirásková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30 – 13.22 hodin 

PROGRAM

Projednáno

A) Zápis ze zářijové schůze (9. 9. 2010): projednán a schválen.  Zápis z říjnové schůze (21. 10. 2010): přesunuto na další schůzi výboru ČDS.

B) Nově projednáno:

  • 1. Smírčí řízení VZP (Vocilková, Benáková)

Bude uvedeno jako příloha 1 zápisu.

  • 2. Výše členského příspěvku a návratka 2011 (Arenberger, Vocilková)

Doporučeno neměnit dosavadní výši příspěvku. Diskutováno financování časopisu Čs. dermatologie: cena jednoho čísla časopisu bude s ohledem na ekonomiku stejná, jako se prodává na Slovensku (97,25 Kč bez DPH).

  • 3. Sjezd ČLS – volba zástupců (Arenberger)

ČLS JEP informuje o sjezdu, který se koná dne 31. 1. 2011. Jako kandidát za ČDS navržen do předsednictva ČLS prof. Arenberger (4 pro, 2 se zdrželi, 1 proti), prof. Štork, prof. Hercogová a dr. Zajíc. Poslední 3 kandidaturu odmítli.

  • 4. Různé

a) Návrh na čestná členství ČDS: as. Jirásková (pro 6 ze 6), doc. Macháčková (pro 6 z 6).

b) Termín příští schůze: navrženo 13. 1. 2011.

  • 5. K projednání per rollam odročeno (viz příloha 2):

Inventura 2010 (Arenberger, Vocilková).

Návrhy na úpravy kódů, minutová režie – MZd, ČLK (Arenberger, Benáková, Duchková, Ettler, Vocilková, Zajíc).

Schválení plánu odborných akcí ČDS 2011 (Ettler).Zprávy z agentury Jasta (Arenberger).

MZ – stanovisko ke konopí (Arenberger).Faktura za vedení webu 11 220 Kč za půl roku (Ettler).Pracoviště fotodynamické terapie – dr. Finsterlová (Arenberger).

Dohody o pracovní činnosti 2011 – sekretářky (Arenberger, Ettler)

Noví členové – Březinová, Havlíčková, Horáčková, Olexová

Návštěva doc. Marešové na jednání Výboru ČDS (příloha 3)

Zapsal: doc. Ettler 

Příloha 1 k bodu B1:

Dne 23. 11. proběhlo smírčí řízení specializovaného dermatologického pracoviště zaměřeného na fototerapii s VZP. Srážka, kterou navrhovala VZP, byla uplatněna zejména na základě revize dokumentace záznamových karet z fototh. stacionáře. Revizní pracovníci VZP trvají na důsledném dodržení pokynů uvedených v úvodní části vyhlášky č. 472/151 Sb. z r. 2009 – obecná pravidla vykazování výkonů. Ve smírčím řízení zastupoval ZZ předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Jojko, který předem připravil spolu s MUDr. Vocilkovou a se zástupci ZZ rozbor vytýkaných nedostatků a obhajobu jejich vykazování. Výrazná část původně navrhované srážky byla redukována na základě jednání smírčího řízení jednak díky písemné argumentaci vedení ČDS ČLS JEP (Arenberger, Ettler, Benáková), tak ústní argumentaci MUDr. Benákové.

Lékařům, kteří jsou ve smluvním vztahu s pojišťovnami, doporučujeme na základě těchto zkušeností ve zdravotnické dokumentaci důsledně dodržovat obecná pravidla vykazování výkonů uvedená ve vyhlášce. Výbor ČDS je připraven nabídnout pomoc při jednání smírčích řízení svým členům, pokud o ni požádají. 


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×