Sedmdesátiny profesora MUDr. Vladimíra Resla, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 60
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 3. 1. 2011 se dožil sedmdesáti roků prof. MUDr.  Vladimír Resl, CSc., emeritní přednosta Dermato­venerologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni.

jp_34591_f_1
jp_34591_f_1

Profesor Resl promoval v roce 1964 a před nástupem na dermatovenerologii krátce pracoval i v jiných oborech. Ve svých profesních začátcích se věnoval především venerologii, kde zavedl některé nové diagnostické a léčebné metody v rámci různých výzkumných projektů. Postupně složil obě atestace z derma­tovenerologie a na kožní klinice působil do roku 1970 jako odborný asistent. Dalších 20 let pak pracoval jako terénní dermatovenerolog a v roce 1990 se na kliniku vrátil a stal se jejím přednostou. Habilitován byl v roce 1990, kdy obhájil práci „Hojení chronických ran“. V roce 1998 byl jmenován profesorem pro obor dermatovenerologie.

Celá devadesátá léta jsou doslova nabyta jeho četnými pracovními aktivitami, a to nejen na Lékařské fakultě při výuce studentů, či zdravotnické práci v rámci fakultní nemocnice. Profesor Resl se významně zapojil do aktivit naší dermatologické obce a po dvě volební období byl předsedou výboru ČDS, a tak se významně spolupodílel na probíhajících změnách. Byl i členem vědecké rady a některých komisí ministerstva, stejně tak i členem různých podobných orgánů na Lékařské fakultě UK v Plzni. Profesor Resl je členem několika našich i zahraničních odborných společností. Podílel na přípravě řady doškolovacích akcí pro lékaře, byl spolupořadatelem Česko-slovenských a mezinárodních kongresů a jako předseda oborové rady pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru dermatovenerologie přispěl k přípravě mladých vědeckých pracovníků. Byl také řešitelem několika grantových úkolů a ve své vědecké práci se zabýval především venerologií, problematikou ho­jení ran, porfyrickou cho­robou a nověji také bio­­­in­že­nýr­skými metodami v medicíně.

Profesor Resl byl autorem či spoluautorem více než 200 vědeckých a od­bor­ných prací, řady učebních textů, ale věnoval pozornost i osvětově populárním článkům. Významná je jeho monografie „Chro­nické hojení ran“, která vyšla v roce 1997. Tento výčet aktivit je jistě neúplný a slouží pouze k při­blížení osobnosti profesora Resla. 

V roce 2006 opustil profesor Resl místo přednosty kožní kliniky, ale dále se účastnil na výuce posluchačů lékařské fakulty až do roku 2009, kdy přešel na Západočeskou fakultu v Plzni a dále působí na její Fakultě zdravotnických studií. Nadále je aktivní i v práci výboru ČDS a jiných organizací.

Všichni spolupracovníci a kolegové přejí profesoru Reslovi hodně zdraví, elánu do další práce a spokojenost a radost se svými nejbližšími v rodinném kruhu. 

Ad multos annos.

Za spolupracovníky

a celou naší dermatologickou společnost

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se