Sedmdesátiny profesora MUDr. Vladimíra Resla, CSc.


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 86, 2011, No. 1, p. 60
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 3. 1. 2011 se dožil sedmdesáti roků prof. MUDr.  Vladimír Resl, CSc., emeritní přednosta Dermato­venerologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni.

jp_34591_f_1
jp_34591_f_1

Profesor Resl promoval v roce 1964 a před nástupem na dermatovenerologii krátce pracoval i v jiných oborech. Ve svých profesních začátcích se věnoval především venerologii, kde zavedl některé nové diagnostické a léčebné metody v rámci různých výzkumných projektů. Postupně složil obě atestace z derma­tovenerologie a na kožní klinice působil do roku 1970 jako odborný asistent. Dalších 20 let pak pracoval jako terénní dermatovenerolog a v roce 1990 se na kliniku vrátil a stal se jejím přednostou. Habilitován byl v roce 1990, kdy obhájil práci „Hojení chronických ran“. V roce 1998 byl jmenován profesorem pro obor dermatovenerologie.

Celá devadesátá léta jsou doslova nabyta jeho četnými pracovními aktivitami, a to nejen na Lékařské fakultě při výuce studentů, či zdravotnické práci v rámci fakultní nemocnice. Profesor Resl se významně zapojil do aktivit naší dermatologické obce a po dvě volební období byl předsedou výboru ČDS, a tak se významně spolupodílel na probíhajících změnách. Byl i členem vědecké rady a některých komisí ministerstva, stejně tak i členem různých podobných orgánů na Lékařské fakultě UK v Plzni. Profesor Resl je členem několika našich i zahraničních odborných společností. Podílel na přípravě řady doškolovacích akcí pro lékaře, byl spolupořadatelem Česko-slovenských a mezinárodních kongresů a jako předseda oborové rady pro postgraduální vzdělávání lékařů v oboru dermatovenerologie přispěl k přípravě mladých vědeckých pracovníků. Byl také řešitelem několika grantových úkolů a ve své vědecké práci se zabýval především venerologií, problematikou ho­jení ran, porfyrickou cho­robou a nověji také bio­­­in­že­nýr­skými metodami v medicíně.

Profesor Resl byl autorem či spoluautorem více než 200 vědeckých a od­bor­ných prací, řady učebních textů, ale věnoval pozornost i osvětově populárním článkům. Významná je jeho monografie „Chro­nické hojení ran“, která vyšla v roce 1997. Tento výčet aktivit je jistě neúplný a slouží pouze k při­blížení osobnosti profesora Resla. 

V roce 2006 opustil profesor Resl místo přednosty kožní kliniky, ale dále se účastnil na výuce posluchačů lékařské fakulty až do roku 2009, kdy přešel na Západočeskou fakultu v Plzni a dále působí na její Fakultě zdravotnických studií. Nadále je aktivní i v práci výboru ČDS a jiných organizací.

Všichni spolupracovníci a kolegové přejí profesoru Reslovi hodně zdraví, elánu do další práce a spokojenost a radost se svými nejbližšími v rodinném kruhu. 

Ad multos annos.

Za spolupracovníky

a celou naší dermatologickou společnost

prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se