Kognitivní dysfunkceu schizofrenie


Cognitive Dysfunctions in Schizophrenia

The author summarizes knowledge about cognitive dysfunctions in schizoph-renic disorders. Tests for measuring the individual components of cognitivedysfunctions and the influence exerted by typical and atypical neurolepticsare described. Cognitive dysfunction has great importance for the long-termprognosis and this should be considered in relation to the economic burdenof schizophrenia. The etiopathogenesis is not known, but the cause of cogni-tive dysfunction may be related to the alteration of connectivity in neuralcircuits involved in the disorder.

Key words:
cognitive dysfunction, schizophrenia, atypical neuroleptics.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika, Masarykova univerzita, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 278-287.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka shrnuje dosavadní znalosti o kognitivní dysfunkci u schizo-frenního onemocnění. Detailně jsou uvedeny používané testy na měření jed-notlivých komponent kognitivní dysfunkce a jejich ovlivnění typickýmia atypickými neuroleptiky. Kognitivní dysfunkce má velký význam pro dlou-hodobou funkční prognózu, a proto je nutno ji zohlednit i při ekonomickémhodnocení problematiky. Doposud není znám etiopatogenetický podklad,zřejmě však příčina souvisí s narušením konektivity v neuronálních okru-zích souvisejících s onemocněním.

Klíčová slova:
kognitivní dysfunkce, schizofrenie, prognóza, atypická neuro-leptika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×