Kognitivní dysfunkceu schizofrenie


Cognitive Dysfunctions in Schizophrenia

The author summarizes knowledge about cognitive dysfunctions in schizoph-renic disorders. Tests for measuring the individual components of cognitivedysfunctions and the influence exerted by typical and atypical neurolepticsare described. Cognitive dysfunction has great importance for the long-termprognosis and this should be considered in relation to the economic burdenof schizophrenia. The etiopathogenesis is not known, but the cause of cogni-tive dysfunction may be related to the alteration of connectivity in neuralcircuits involved in the disorder.

Key words:
cognitive dysfunction, schizophrenia, atypical neuroleptics.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika, Masarykova univerzita, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 278-287.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka shrnuje dosavadní znalosti o kognitivní dysfunkci u schizo-frenního onemocnění. Detailně jsou uvedeny používané testy na měření jed-notlivých komponent kognitivní dysfunkce a jejich ovlivnění typickýmia atypickými neuroleptiky. Kognitivní dysfunkce má velký význam pro dlou-hodobou funkční prognózu, a proto je nutno ji zohlednit i při ekonomickémhodnocení problematiky. Doposud není znám etiopatogenetický podklad,zřejmě však příčina souvisí s narušením konektivity v neuronálních okru-zích souvisejících s onemocněním.

Klíčová slova:
kognitivní dysfunkce, schizofrenie, prognóza, atypická neuro-leptika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se