Analýza osudu: život a díloLeopolda Szondiho


Fate Analysis: Life and Work of LeopoldSzondi

The presented review deals first with the position of Szondi’s fate analysisamong other trends of depth psychology. The authors submit a detailed ac-count of the life of Leopold Szondi. They make readers familiar with thebaseline of fate analysis and deal then with analysis of pedigrees and Szonditest. They present a review of validation studies of the test incl. the authorsown unpublished data. Based on an analysis of this work they consider Szon-di test a sufficiently validated testing method. They outline also the baselineof fate analytical psychotherapy. In the conclusion some new theories arepresented which could theoretically support the baseline of fate analysis.

Key words:
depth psychology, fate analysis, Szondi test, psychotherapy.


Autoři: M. Hrdlička;  M. Blatný
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, zastupující přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc. Psychologický ústav AV ČR, Brno, ředitelka PhDr. L. Osecká, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 312-324.
Kategorie: Články

Souhrn

Přehledová práce se nejprve zamýšlí nad postavením Szondiho ana-lýzy osudu mezi jinými hlubinně psychologickými směry. Představuje po-drobně život Leopolda Szondiho. Seznamuje čtenáře s východisky analýzyosudu a rozebírá pak analýzu rodokmenů i Szondiho test. Přináší přehledvalidizačních studií testu, včetně vlastních nepublikovaných dat. Na základěanalýzy těchto prací považuje Szondiho test za dostatečně validizovanou tes-tovou metodu. V práci jsou nastíněna rovněž východiska osudově analyticképsychoterapie. Na závěr jsou představeny některé nové teorie, které by moh-ly teoreticky podpořit východiska analýzy osudu.

Klíčová slova:
hlubinná psychologie, analýza osudu, genetika, Szondiho test,psychoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se