Analýza osudu: život a díloLeopolda Szondiho


Fate Analysis: Life and Work of LeopoldSzondi

The presented review deals first with the position of Szondi’s fate analysisamong other trends of depth psychology. The authors submit a detailed ac-count of the life of Leopold Szondi. They make readers familiar with thebaseline of fate analysis and deal then with analysis of pedigrees and Szonditest. They present a review of validation studies of the test incl. the authorsown unpublished data. Based on an analysis of this work they consider Szon-di test a sufficiently validated testing method. They outline also the baselineof fate analytical psychotherapy. In the conclusion some new theories arepresented which could theoretically support the baseline of fate analysis.

Key words:
depth psychology, fate analysis, Szondi test, psychotherapy.


Autoři: M. Hrdlička;  M. Blatný
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, zastupující přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc. Psychologický ústav AV ČR, Brno, ředitelka PhDr. L. Osecká, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 312-324.
Kategorie: Články

Souhrn

Přehledová práce se nejprve zamýšlí nad postavením Szondiho ana-lýzy osudu mezi jinými hlubinně psychologickými směry. Představuje po-drobně život Leopolda Szondiho. Seznamuje čtenáře s východisky analýzyosudu a rozebírá pak analýzu rodokmenů i Szondiho test. Přináší přehledvalidizačních studií testu, včetně vlastních nepublikovaných dat. Na základěanalýzy těchto prací považuje Szondiho test za dostatečně validizovanou tes-tovou metodu. V práci jsou nastíněna rovněž východiska osudově analyticképsychoterapie. Na závěr jsou představeny některé nové teorie, které by moh-ly teoreticky podpořit východiska analýzy osudu.

Klíčová slova:
hlubinná psychologie, analýza osudu, genetika, Szondiho test,psychoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×