Možnosti kinezioterapie v léčbědlouhodobě hospitalizovanýchpacientů s diagnózouschizofrenního onemocnění


Possibilities of Kinesiotherapy in Long - term Treat-ment of Hospitalized Schizophrenic Patients

Therapy using physical exercise is used daily in psychiatric departments.The purpose of the present study was to analyze the possibility of therapy ofschizophrenic patients by physical exercise.Two different kinesiotherapeutic programmes were applied regularly twicea week for three months. One session lasted in the beginning 20 minutes andat the end 50 minutes. There were three groups of patients.The first group performed exercises with a progressively increasing propo-rtion of the sedative components. The session was concluded by a short peri-od of relaxing positions, stimulated verbally by the therapist.The second group performed activating exercises similar to those used byEuropean Gymnastic Systems. In the first part of the lecture exercises wereoriented towards quick contraction of the muscles. The second part usessport elements. The third group - control group, was not engaged in exerci-ses.For the psychiatric evaluation of the patients we used the BPRS (Brief Psy-chiatric Rating Scale, authors Overall, J. E., Gorham, D. R.). All patients (45men, 25 women), were evaluated at the beginning and after three monthswhen the experiment ended. The evaluation was carried out by two psychiat-rists and by a psychologist, who did not known whether the patient wasaffected. In both kinesiotherapeutic programes significant improvement wasfound.

Key words:
kinesiotherapy, long-term hospitalized patients, schizophrenia,rating scale BPRS.


Autoři: B. Hátlová
Působiště autorů: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky, Praha, vedoucí katedry prof. PhDr. V. Hošek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 5, pp. 325-335.
Kategorie: Články

Souhrn

Psychické problémy mají tělesnou reprezentaci. Terapie pohybemvznikla už při prvních pokusech o cílenou léčbu duševních poruch. Pohybo-vý program umožňuje prostřednictvím osobních prožitků nemocného, vyvo-laných záměrným pohybem, dosáhnout ovlivnění psychiky ve smysluuvědomění si vlastního psychosomatického „Já“ a jeho možností.Cílem práce bylo ověřit vhodnost zařazení kinezioterapie jako podpůrné me-tody v léčbě dlouhodobě hospitalizovaných schizofreniků. Vytvořili jsme dvapohybové programy aplikované jako součást podpůrné léčby. Do výzkumu bylizařazeni pacienti dlouhodobě hospitalizovaní na pavilonech primariátu prorehabilitaci a resocializaci dlouhodobě psychiatricky hospitalizovaných pa-cientů v Psychiatrické léčebně v Praze 8 - Bohnicích.Celkový počet pacientů byl 70, z toho 45 mužů a 25 žen (kontrolní soubor n-21,m-13, ž-8). U všech nemocných, kteří prošli kinezioterapeutickým programem,došlo ke statisticky významnému snížení obtíží měřených škálou BPRS.

Klíčová slova:
dlouhodobá hospitalizace, kinezioterapie, schizofrenie, škálaBPRS.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se