Sexuální spokojenost českých žen


Sexual Satisfaction of Czech Women

The authors investigated in a representative sample of 857 women above 15years, using an anonymous questionnaire, their sexual satisfaction . Basedon the assembled results it may be stated that the overall sexual satisfactionof Czech women is high (expressed by 82% of the investigated group) andcomparable with that of women in other countries where similar surveyswere implemented (France, Great Britain, USA). Sexual satisfaction of Czechwomen is not influenced by age, education nor size of community. It is notinfluenced even by their sexual excitability and their orgastic capacity. Sexu-al satisfaction of Czech women is however significantly lower in those res-pondents with a history of sexual dysfunction and sexual traumatization(sexual abuse and an aggressive sexual experience).

Key words:
women, sexual satisfaction, excitability, sexual traumatization.


Autoři: P. Weiss;  J. Zvěřina
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 2, pp. 67-71.
Kategorie: Články

Souhrn

U reprezentativního souboru 857 žen starších 15 let byla pomocíanonymního dotazníku zjišťována jejich sexuální spokojenost. Dle získanýchvýsledků lze konstatovat, že celková sexuální spokojenost českých žen jevysoká (vyjádřilo ji 82 % zkoumaného souboru) a srovnatelná se sexuální spo-kojeností žen v jiných zemích, kde byly podobně zaměřené výzkumy provede-ny (Francie, Velká Británie, USA). Sexuální spokojenost českých žen neníovlivněna věkem, vzděláním a ani velkostí místa bydliště. Neovlivňuje ji anidruh jejich sexuální dráždivosti a ani jejich orgastická schopnost. Sexuálníspokojenost českých žen je ale statisticky významně nižší u těch responden-tek, které uvádějí výskyt sexuálních poruch a sexuální traumatizace (sexuál-ního zneužití a sexuálně agresivního zážitku) v anamnéze.

Klíčová slova:
ženy, sexuální spokojenost, vzrušivost, sexuální traumatizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více