Sexuální spokojenost českých žen


Sexual Satisfaction of Czech Women

The authors investigated in a representative sample of 857 women above 15years, using an anonymous questionnaire, their sexual satisfaction . Basedon the assembled results it may be stated that the overall sexual satisfactionof Czech women is high (expressed by 82% of the investigated group) andcomparable with that of women in other countries where similar surveyswere implemented (France, Great Britain, USA). Sexual satisfaction of Czechwomen is not influenced by age, education nor size of community. It is notinfluenced even by their sexual excitability and their orgastic capacity. Sexu-al satisfaction of Czech women is however significantly lower in those res-pondents with a history of sexual dysfunction and sexual traumatization(sexual abuse and an aggressive sexual experience).

Key words:
women, sexual satisfaction, excitability, sexual traumatization.


Autoři: P. Weiss;  J. Zvěřina
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 2, pp. 67-71.
Kategorie: Články

Souhrn

U reprezentativního souboru 857 žen starších 15 let byla pomocíanonymního dotazníku zjišťována jejich sexuální spokojenost. Dle získanýchvýsledků lze konstatovat, že celková sexuální spokojenost českých žen jevysoká (vyjádřilo ji 82 % zkoumaného souboru) a srovnatelná se sexuální spo-kojeností žen v jiných zemích, kde byly podobně zaměřené výzkumy provede-ny (Francie, Velká Británie, USA). Sexuální spokojenost českých žen neníovlivněna věkem, vzděláním a ani velkostí místa bydliště. Neovlivňuje ji anidruh jejich sexuální dráždivosti a ani jejich orgastická schopnost. Sexuálníspokojenost českých žen je ale statisticky významně nižší u těch responden-tek, které uvádějí výskyt sexuálních poruch a sexuální traumatizace (sexuál-ního zneužití a sexuálně agresivního zážitku) v anamnéze.

Klíčová slova:
ženy, sexuální spokojenost, vzrušivost, sexuální traumatizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se