Účelný postup v ochranné ambulantní sexuologické léčbě


Expedient Procedure in Protective Sexuological Out-patient Treatment

The author describes the legal framework of court ordered protective treat-ment of sexual offenders in psychiatric and sexuological out-patient settings.He presents his own definition of paraphilia and draws attention to its co-morbidity in persons who commit violent and ethical offences. He enumara-tes the shortcomings of contemporary diagnostic and therapeutic practicewith its consequences for patients, victims and society as a whole. Despiteprevious expert investigation before the court proceedings it is the duty ofthe out-patient department to check the diagnosis, supplement the documen-tation and get an unmotivated patient to collaborate in treatment. The aut-hor summarizes standard sexual diagnostic and psychodiagnosticprocedures. He differentiates methods of individual, paired and group psy-chotherapy to develop self-control and insight of the patient, regard for a dif-ferent sexual motivation. He indicates surgical and pharmacologicaltreatment with regard to the danger of the assessed abnormality. He remindsof essential social support and social control of patients having protectivetreatment and the importance of long-term follow-up.

Key words:
courd ordered treatment, sexual offenders, diagnostics and treat-ment.


Autoři: S. Brichcín
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna, sexuologické oddělení, Praha - Bohnice, ředitel MUDr. Z. Bašný
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 2, pp. 61-66.

Souhrn

Práce popisuje právní rámec soudem nařizované ochranné léčbysexuálních delikventů v psychiatrických a sexuologických ambulancích. Po-dává vlastní definici parafilie a upozorňuje na její komorbiditu u pachatelůnásilných a mravnostních trestných činů. Vypočítává nedostatky současnédiagnostické a terapeutické praxe s důsledky pro pacienty, oběti i celou spo-lečnost. Vzdor předchozímu znaleckému zkoumání před soudním jednánímmá ambulantní pracoviště povinnost přezkoumat diagnózu, doplnit doku-mentaci a získat nemotivovaného pacienta ke spolupráci v léčbě. Autor shr-nuje standardní sexodiagnostické a psychodiagnostické postupy. Diferencujemetody individuální, párové i skupinové psychoterapie k získání sebekontro-ly a náhledu pacienta na odlišnost sexuálních motivací. Indikace chirurgickéa farmakologické léčby stanoví podle stupně nebezpečnosti zjištěné anomá-lie. Připomíná nezbytnost sociální podpory i sociální kontroly pacientův ochranném léčení a význam dlouhodobého sledování.

Klíčová slova:
ochranné léčení, sexuální delikventi, diagnostika a terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více