Mianserin v ambulantní praxi


Mianserine in Ambulatory Practice

The author presents basic criteria for decision on the tactics and strategy inthe treatment of depressive states in ambulatory practice. She describes thecase-histories of four patients with different forms of depression where mian-serine proved very useful. She pays attention to the marked antidepressive,antianxiety and sedative effect of mianserine, incl. references to the literatu-re. Anticholinergic effects were not observed. The author considers mianseri-ne a drug very suitable in depressive syndromes with a marked anxietycomponent and insomnia, in particular in major depressions (endogenous),i schizoaffective disorders, and in minor doses, also in reactions to seriousstress.

Key words:
mianserine, depressive syndromes, anxiety, out-patient conditi-ons.


Autoři: H. Kučerová
Působiště autorů: Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě, vedoucí MUDr. H. Kučerová
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 2, pp. 85-90.
Kategorie: Články

Souhrn

Autorka uvádí základní kritéria při rozhodování o taktice a strategiiléčby depresivních stavů v ambulantní praxi. Jsou popsány kazuistiky čtyřnemocných s různými formami deprese, u nichž se velmi dobře osvědčil mi-anserin. Autorka si všímá výrazného antidepresivního, antianxiózního a se-dativního účinku mianserinu s odkazy na literaturu. Anticholinergní účinkynebyly pozorovány. Autorka považuje mianserin za lék velmi vhodný u de-presivních syndromů s výraznou anxiózní složkou a insomnií, a to zejménau depresí velkých (endogenních), u schizoafektivních poruch a v malých dáv-kách též u reakcí na závažný stres.

Klíčová slova:
mianserin, depresivní syndromy, anxieta, ambulantní podmín-ky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se