XVII. Hradec gastroenterology and hepatology days and 7th international endoscopic workshop


Autoři: P. Vítek
Působiště autorů: Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 234-235
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Ve dnech 25.–26. dubna 2013 se ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK v ­areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové uskutečnil již 17. ročník hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů. Akce byla tentokrát spojena s endo­skopickým workshopem, který vyplňoval větší část odborného programu prvního dne. Zahraničním hostem obou akcí byl prof. Björn Rembacken z ­Leedsu, který patří k předním evropským endoskopistům a věnuje se především oblasti endoskopické resekce. Hradecké pracoviště patří dlouhodobě k vedoucím ­endoskopickým centrům v České republice, a není proto překvapením, že program workshopu zahrnoval celé spektrum zákroků terapeutické endoskopie.

V úvodu workshopu byla provedena řada endoskopických resekcí. Björn Rembacken provedl endoskopickou mukózní resekci HGD adenomu duo­dena s pomocí kličky a následně pak resekci časné neoplazie dlaždicobuněčného epitelu jícnu technikou EMR-L s pomocí ligačního kroužku. Své působení na workshopu pak zakončil precizní piecemeal resekcí plošného adenomu rekta. Další úspěšné slizniční resekce laterally spreading tumorů v rektu a transverzu provedli Marcela Kopáčová a Jiří Cyrany z Hradce Králové. Jiří Cyrany následně navázal kompletní endoskopickou resekcí malignizovaného polypu sigmoidea.

Björn Rembacken společně se Stanislavem Rejchrtem během endoskopického výkonu.
Fig. 1. Björn Rembacken together with Stanislav Rejchrt during endoscopic procedure.
Obr. 1. Björn Rembacken společně se Stanislavem Rejchrtem během endoskopického výkonu. Fig. 1. Björn Rembacken together with Stanislav Rejchrt during endoscopic procedure.

Radiofrekvenční ablaci Barrettova jícnu demonstroval Přemysl Falt z Ostravy. Tato metoda se v kombinaci s metodami endoskopické resekce stala v současnosti standardem pro ablaci reziduálního metaplastického epitelu u nemocných s dysplazií a v blízké budoucnosti by měla být pro české pacienty dostupná v pěti centrech.

Několik výkonů bylo zaměřeno na léčbu stenóz. Ondřej Urban z Ostravy provedl bužiovou dilataci kaustické stenózy jícnu, Tomáš Douda z Hradce Králové zavedl metalický duodeno­biliární stent u pacientky s tumorem hlavy pankreatu. Velmi edukativní pak bylo zavedení biodegradabilního stentu do stenózy ileoascendoanastomózy u nemocné s Crohnovou chorobou, které úspěšně demonstroval Stanislav Rejchrt z Hradce Králové.

Techniky dvojbalonové enteroskopie byly demonstrovány na endo­skopických resekcích u pacientky s Peutz-Jeghersovým syndromem (Marcela Kopáčová) a dvojbalonovém ERCP (Stanislav Rejchrt).

Rudolf Repák z Hradce Králové úspěšně provedl jaterní biopsii pod ultra­sonografickou kontrolou a následně i tenkojehlovou aspiraci z pankreatu pod kontrolou EUS.

V rámci workshopu byly detailně ukázány techniky léčby obtížné choledocholitiázy metodou extrakorporální litotrypse rázovou vlnou (Tomáš Douda) i mechanické litotrypse košíkem (Stanislav Rejchrt).

Všechny výkony byly podány s precizním odborným výkladem a doprovodná diskuze s diváky v sále dále zvýšila přínos akce pro všechny účastníky. Endoskopisté mohli sledovat i úspěšnou endoskopickou léčbu komplikací, jejichž okamžité řešení je v současnosti nedílnou součástí invazivních endo­skopických zákroků.

Na endoskopický workshop navazoval přednáškový program, jehož celkový rozsah převyšuje možnosti této zprávy. Bude proto prezentována alespoň část problematiky.

Björn Rembacken ve své přehledné přednášce podrobně rozebral problematiku výhod a rizik ESD vs EMR v tračníku. Dle jeho názoru je pro většinu neoplastických lézí v tračníku EMR dostatečně kvalitní endoskopickou léčebnou metodou, která je navíc rychlejší a ekonomicky méně nákladná. ESD by měla být použita pouze ve vybraných indikacích, a to v případech lokální reziduální neoplazie, případně při podezření na karcinom v lézi. Ondřej Urban následně prezentoval vlastní soubor 23 ESD v žaludku, tračníku a rektu. Metoda ESD byla úspěšná v 78 % případů, perforace se vyskytly ve 4 % případů.

V pankreatologickém bloku probral přehledně Julius Špičák z Prahy načasování intervencí u akutní nekrotizující pankreatitidy, Martin Kliment z Ostravy poté prezentoval vlastní soubor 54 pacientů s endoskopickou pseudocystogastrostomií, ve kterém dosáhl více než 90% úspěšnosti léčby pseudo­cysty a WOPN. Vlastimil Procházka z Olomouce zaujal raritní kazuistikou nemocné, u které byla akutní pankrea­titida způsobena infiltrací duodena MALT lymfomem.

Bohuslav Kianička z Brna prezentoval soubor 15 pacientů s hepatikojejunoanastomózou, u kterých se mu podařilo v 80 % případů úspěšně provést ERC s pomocí jednobalonkového entero­skopu. Petr Volšanský z Kolína pak uvedl novou techniku 3D-ERCP, která doposud není na většině pracovišť v ČR dostupná.

Stanislav Rejchrt podrobně rozebral problematiku dezinfekce v endoskopii, která je v české legislativě oproti mezinárodním standardům navíc modifikována nutností tzv. dvojstupňové dezinfekce zahrnující dezinfekci endoskopu ještě před jeho mechanickou očistou. Významné je také legislativní omezení možností uskladnění endoskopu v sušicí skříni po dezinfekci pouze po dobu 8 hod.

Vážným problémem především hospitalizační medicíny je infekce Clostridium difficile. Petr Vítek z Frýdku-Místku prezentoval soubor 119 nemocných s klostridiovou kolitidou a vysokou hospitalizační mortalitou (32 %). Pavel Drastich z Prahy podrobně rozebral problematiku fekální transplantace, která je u této choroby velmi úspěšnou léčebnou metodou a obnovuje normální střevní flóru.

Milan Lukáš z Prahy se věnoval nutnosti individualizace léčby u nemocných s idiopatickými střevními záněty, Tomáš Douda z Hradce Králové pak přednesl přehled léčebných možností u těhotných pacientek. Většina léků používaných v léčbě idiopatických střevních zánětů je kompatibilní s těhotenstvím, výjimku tvoří ­metotrexát a thalidomid. Anti-TNF ­terapie by měla být přerušena ve 20.–22. týdnu.

Součástí akce byl již tradičně Běh proti kolorektálnímu karcinomu, který ve čtvrteční podvečer bezchybně zorganizoval Jiří Cyrany. Celkem 21 účastníků v čele s ředitelem FN Hradce Králové Romanem Prymulou úspěšně absolvovalo čtyřkilometrovou trať podél Labe v dresech s logem Endoskopické sekce ČGS.

Účastníci Běhu proti kolorektálnímu karcinomu.
Fig. 2. Run against the colorectal cancer participants.
Obr. 2. Účastníci Běhu proti kolorektálnímu karcinomu. Fig. 2. Run against the colorectal cancer participants.

Závěrem je třeba poděkovat celému týmu organizátorů v čele s Janem Burešem za perfektní organizaci obou akcí. Plný přednáškový sál a zřetelná spokojenost účastníků potvrdily vysoký kredit hradeckých dnů, kterému se tato akce dlouhodobě těší mezi odbornou veřejností.

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.

Beskydské Gastrocentrum

Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

vitek@kolonoskopie.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se