Asacol™ 800 mg tablety


Autoři: L. Hrdlička
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 238-239
Kategorie: Lékový profil

Mesalazin je v současné době považován za základní lék u nemocných s lehkou a středně těžkou formou ulcerózní kolitidy (UC) [1]. Jeho role v léčbě Croh­novy nemoci (CN) je kontroverzní, nicméně v klinické praxi je v této indikaci široce užíván a jeho použití je podpořeno recentními důkazy z klinického výzkumu [2]. Jedná se o vysoce bezpečnou léčbu s výbornou individuální tolerancí. Limitací terapie mesalazinem je neadherence k léčbě, která je detekována až u 2/3 IBD pacientů [3]. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující ochotu pacienta k dlouhodobé medikamentózní léčbě patří zejména množství tablet nutných denně užít a frekvence podávání – počet denních dávek [4]. To jsou skutečnosti, které z pohledu compliance v klinické praxi významně znevýhodňovaly podávání mesalazinu v silách, jež obsahují klasické preparáty (400–500 mg/1 tbl. nebo cpsl.) při nutném průměrném užití 3–4 g denně v aktivní fázi IBD a kolem 2 g denně v udržovací léčbě.

Účinná látka, klinická farmakologie

Účinnou látkou Asacolu™ 800 je mesalazin, látka přímo zodpovídající za proti­zánětlivý léčebný efekt. Předpokládá se, že jeho účinnost je závislá na koncentraci léčiva ve střevní sliznici a nikoli na jeho sérové hladině [5]. Přesný princip jeho účinku není znám, pravděpodobně se jedná o komplexní děj inhibující různé mechanizmy autoimunní zánětlivé reakce vedoucí k poškození střevní sliznice. Po perorálním podání by byl mesalazin velmi rychle resorbován v tenkém střevě, a to by vedlo k nedostatečné koncentraci v tračníku (zde se mesalazin nevstřebává) a k projevům systémové toxicity (nefrotoxicita N-acetylovaných metabolitů). Proto je v preparátu Asacol 800™ chráněn obalem z pryskyřice, jež se rozpouští při pH > 7, kterého je dosaženo až v terminálním ileu a tlustém střevě, kde pak mesalazin terapeu­ticky působí [2].

Léková forma, dávkování

Jedna potahovaná hnědočervená podlouhlá enterosolventní tableta s matným hladkým povrchem obsahuje 800 mg mesalazinu. Doporučené dávkování je v akutní fázi onemocnění 2,4–4,8 g denně ve 2–3 dílčích dávkách, v udržovací léčbě většinou ­1,6–2,4 g jednou denně nebo ve dvou dílčích dávkách. U pediatrické populace je při aktivní IBD u dětí ve věku šesti let a starších dávkování ­individuální, počáteční dávka 30–50 mg/kg/den se podává v dílčích dávkách. Maximální dávka je 75 mg/kg/den, celková by pak neměla překročit 4 g/den. Při udržovací léčbě v pediatrické populaci je počáteční dávka 15–30 mg/kg/den. ­Celková dávka by neměla překročit 2 g/den. Obecně se doporučuje podávat dětem s tělesnou hmotností do 40 kg polovinu dávky pro dospělé, dětem a mladistvým nad 40 kg tělesné hmotnosti může být podána dávka stejná jako u dospělých pacientů. Tablety se užívají nerozkousané, nejlépe před jídlem, je třeba je zapít dostatečným množstvím ­tekutiny [6].

Indikace a kontraindikace

Indikací pro podávání přípravku Asacol™ 800 je aktivní fáze ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby stejně jako dlouhodobé podávání v udržovací léčbě obou onemocnění. Kontraindikace jsou vzácné a v klinické praxi se téměř nevyskytují: přecitlivělosti na mesalazin nebo známá nesnášenlivost salicylátů, závažná porucha jaterních funkcí a těžká ledvinná nedostatečnost (snížení glomerulární filtrace pod 20 ml/min).

Klinické zkušenosti, literatura

Výhody preparátu Asacol™ 800 kromě výborné tolerance (obecná vlastnost všech mesalazinových přípravků) vycházejí zejména z vysoké dávky léčiva v jedné tabletě. Menší denní množství užívaných tablet zejména v aktivní fázi onemocnění (vysoká denní dávka) významně zvyšuje adherenci pacientů k léčbě. Stejně tak je zásadním faktorem k udržení remise compliance pacientů s léčbou. Kane et al provedli prospektivní studii s 99 pacienty v klidové fázi ulcerózní kolitidy, která trvala 24 měsíců. Adherentní pacienti měli 89% šanci na udržení remise v porovnání s non-adherentními pacienty, u kterých byla šance pouze 39 % (p = 0,001) (graf 1) [7]. Greenberg ve své práci jednoznačně prokázal signifikantně vyšší complianci s medikací u pacientů užívající léky jednou nebo dvakrát denně oproti užívání třikrát denně (graf 2) [8]. Sandborn et al navíc prokázali ve své prospektivní multicentrické randomizované 12měsíční studii na 1 023 pacientech s lehkou až středně závažnou ulcerózní kolitidou v remisi stejnou účinnost jedné denní dávky oproti dvěma dílčím denním dávkám při udržovací terapii podáváním mesalazinu 1,6–2,4 g denně [9].

Neadherence k léčbě zvyšuje riziko relapsu u pacientů v klidové fázi ulcerózní kolitidy, Kane et al 2003 [7].
Graph 1. Medication nonadherence increases the risk of relapse in patients with quiescent ulcerative colitis. Kane et al 2003 [7].
Graf 1. Neadherence k léčbě zvyšuje riziko relapsu u pacientů v klidové fázi ulcerózní kolitidy, Kane et al 2003 [7]. Graph 1. Medication nonadherence increases the risk of relapse in patients with quiescent ulcerative colitis. Kane et al 2003 [7].

Compliance v závislosti na dávkovacím režimu, G reenberg 1984 [8].
Graph 2. Compliance depending on a medication dosing. Greenberg 1984 [8].
Graf 2. Compliance v závislosti na dávkovacím režimu, G reenberg 1984 [8]. Graph 2. Compliance depending on a medication dosing. Greenberg 1984 [8].

Závěr

Preparát Asacol™ 800, který se nově objevil na trhu v České republice, přináší díky vysokému obsahu mesalazinu v jedné tabletě možnost pacientům s IBD poskytnout terapeuticky dostatečnou denní dávku léčiva v podstatně menším počtu tablet v jedné nebo dvou denních dávkách. Tato skutečnost významně zvyšuje komfort podávané farmakoterapie, adherenci pacientů k léčbě a ve svém důsledku pak zlepšuje dosažený terapeutický efekt.

MUDr. Luděk Hrdlička

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

ludek.hrdlicka@post.cz


Zdroje

1. . Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 2: current management. J Crohns Colitis 2012; 6(10): 991–1030.

2. Prokopová L, Ďuricová D, Bortlík M et al. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty – Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400.

3. Cerveny P, Bortlik M, Kubena A et al. Nonadherence in inflammatory bowel disease: results of factor analysis. Inflamm Bowel Dis 2007; 13(10): 1244–1249.

4. Kane SV, Cohen RD, Aikens JE et al. Prevalence of nonadherence with maintenance mesalamine in quiescent ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001; 96(10): 2929–2933.

5. Harris MS, Lichtenstein GR. Review article: delivery and efficacy of topical 5-amino­salicylic acid (mesalazine) therapy in the treatment of ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33(9): 996–1009.

6. SPC přípravku Asacol™ 800, příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace SÚKL 44509/2012.

7. Kane S, Huo D, Aikens J et al. Medication nonadherence and the outcomes of pa­tients with quiescent ulcerative colitis. Am J Med 2003; 114(1): 39–43.

8. Greenberg RN. Overview of patient compliance with medication dosing: a literature review. Clin Ther 1984; 6(5): 592–599.

9. Sandborn WJ, Korzenik J, Lashner B et al. Once-daily dosing of delayed-release oral mesalamine (400-mg tablet) is as effec­tive as twice-daily dosing for maintenance of remission of ulcerative colitis. Gastro­enterology 2010; 138(4): 1286–1296.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.