Asacol™ 800 mg tablety


Autoři: L. Hrdlička
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 238-239
Kategorie: Lékový profil

Mesalazin je v současné době považován za základní lék u nemocných s lehkou a středně těžkou formou ulcerózní kolitidy (UC) [1]. Jeho role v léčbě Croh­novy nemoci (CN) je kontroverzní, nicméně v klinické praxi je v této indikaci široce užíván a jeho použití je podpořeno recentními důkazy z klinického výzkumu [2]. Jedná se o vysoce bezpečnou léčbu s výbornou individuální tolerancí. Limitací terapie mesalazinem je neadherence k léčbě, která je detekována až u 2/3 IBD pacientů [3]. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující ochotu pacienta k dlouhodobé medikamentózní léčbě patří zejména množství tablet nutných denně užít a frekvence podávání – počet denních dávek [4]. To jsou skutečnosti, které z pohledu compliance v klinické praxi významně znevýhodňovaly podávání mesalazinu v silách, jež obsahují klasické preparáty (400–500 mg/1 tbl. nebo cpsl.) při nutném průměrném užití 3–4 g denně v aktivní fázi IBD a kolem 2 g denně v udržovací léčbě.

Účinná látka, klinická farmakologie

Účinnou látkou Asacolu™ 800 je mesalazin, látka přímo zodpovídající za proti­zánětlivý léčebný efekt. Předpokládá se, že jeho účinnost je závislá na koncentraci léčiva ve střevní sliznici a nikoli na jeho sérové hladině [5]. Přesný princip jeho účinku není znám, pravděpodobně se jedná o komplexní děj inhibující různé mechanizmy autoimunní zánětlivé reakce vedoucí k poškození střevní sliznice. Po perorálním podání by byl mesalazin velmi rychle resorbován v tenkém střevě, a to by vedlo k nedostatečné koncentraci v tračníku (zde se mesalazin nevstřebává) a k projevům systémové toxicity (nefrotoxicita N-acetylovaných metabolitů). Proto je v preparátu Asacol 800™ chráněn obalem z pryskyřice, jež se rozpouští při pH > 7, kterého je dosaženo až v terminálním ileu a tlustém střevě, kde pak mesalazin terapeu­ticky působí [2].

Léková forma, dávkování

Jedna potahovaná hnědočervená podlouhlá enterosolventní tableta s matným hladkým povrchem obsahuje 800 mg mesalazinu. Doporučené dávkování je v akutní fázi onemocnění 2,4–4,8 g denně ve 2–3 dílčích dávkách, v udržovací léčbě většinou ­1,6–2,4 g jednou denně nebo ve dvou dílčích dávkách. U pediatrické populace je při aktivní IBD u dětí ve věku šesti let a starších dávkování ­individuální, počáteční dávka 30–50 mg/kg/den se podává v dílčích dávkách. Maximální dávka je 75 mg/kg/den, celková by pak neměla překročit 4 g/den. Při udržovací léčbě v pediatrické populaci je počáteční dávka 15–30 mg/kg/den. ­Celková dávka by neměla překročit 2 g/den. Obecně se doporučuje podávat dětem s tělesnou hmotností do 40 kg polovinu dávky pro dospělé, dětem a mladistvým nad 40 kg tělesné hmotnosti může být podána dávka stejná jako u dospělých pacientů. Tablety se užívají nerozkousané, nejlépe před jídlem, je třeba je zapít dostatečným množstvím ­tekutiny [6].

Indikace a kontraindikace

Indikací pro podávání přípravku Asacol™ 800 je aktivní fáze ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby stejně jako dlouhodobé podávání v udržovací léčbě obou onemocnění. Kontraindikace jsou vzácné a v klinické praxi se téměř nevyskytují: přecitlivělosti na mesalazin nebo známá nesnášenlivost salicylátů, závažná porucha jaterních funkcí a těžká ledvinná nedostatečnost (snížení glomerulární filtrace pod 20 ml/min).

Klinické zkušenosti, literatura

Výhody preparátu Asacol™ 800 kromě výborné tolerance (obecná vlastnost všech mesalazinových přípravků) vycházejí zejména z vysoké dávky léčiva v jedné tabletě. Menší denní množství užívaných tablet zejména v aktivní fázi onemocnění (vysoká denní dávka) významně zvyšuje adherenci pacientů k léčbě. Stejně tak je zásadním faktorem k udržení remise compliance pacientů s léčbou. Kane et al provedli prospektivní studii s 99 pacienty v klidové fázi ulcerózní kolitidy, která trvala 24 měsíců. Adherentní pacienti měli 89% šanci na udržení remise v porovnání s non-adherentními pacienty, u kterých byla šance pouze 39 % (p = 0,001) (graf 1) [7]. Greenberg ve své práci jednoznačně prokázal signifikantně vyšší complianci s medikací u pacientů užívající léky jednou nebo dvakrát denně oproti užívání třikrát denně (graf 2) [8]. Sandborn et al navíc prokázali ve své prospektivní multicentrické randomizované 12měsíční studii na 1 023 pacientech s lehkou až středně závažnou ulcerózní kolitidou v remisi stejnou účinnost jedné denní dávky oproti dvěma dílčím denním dávkám při udržovací terapii podáváním mesalazinu 1,6–2,4 g denně [9].

Neadherence k léčbě zvyšuje riziko relapsu u pacientů v klidové fázi ulcerózní kolitidy, Kane et al 2003 [7].
Graph 1. Medication nonadherence increases the risk of relapse in patients with quiescent ulcerative colitis. Kane et al 2003 [7].
Graf 1. Neadherence k léčbě zvyšuje riziko relapsu u pacientů v klidové fázi ulcerózní kolitidy, Kane et al 2003 [7]. Graph 1. Medication nonadherence increases the risk of relapse in patients with quiescent ulcerative colitis. Kane et al 2003 [7].

Compliance v závislosti na dávkovacím režimu, G reenberg 1984 [8].
Graph 2. Compliance depending on a medication dosing. Greenberg 1984 [8].
Graf 2. Compliance v závislosti na dávkovacím režimu, G reenberg 1984 [8]. Graph 2. Compliance depending on a medication dosing. Greenberg 1984 [8].

Závěr

Preparát Asacol™ 800, který se nově objevil na trhu v České republice, přináší díky vysokému obsahu mesalazinu v jedné tabletě možnost pacientům s IBD poskytnout terapeuticky dostatečnou denní dávku léčiva v podstatně menším počtu tablet v jedné nebo dvou denních dávkách. Tato skutečnost významně zvyšuje komfort podávané farmakoterapie, adherenci pacientů k léčbě a ve svém důsledku pak zlepšuje dosažený terapeutický efekt.

MUDr. Luděk Hrdlička

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a.s.

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7

ludek.hrdlicka@post.cz


Zdroje

1. . Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 2: current management. J Crohns Colitis 2012; 6(10): 991–1030.

2. Prokopová L, Ďuricová D, Bortlík M et al. Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty – Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 391–400.

3. Cerveny P, Bortlik M, Kubena A et al. Nonadherence in inflammatory bowel disease: results of factor analysis. Inflamm Bowel Dis 2007; 13(10): 1244–1249.

4. Kane SV, Cohen RD, Aikens JE et al. Prevalence of nonadherence with maintenance mesalamine in quiescent ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001; 96(10): 2929–2933.

5. Harris MS, Lichtenstein GR. Review article: delivery and efficacy of topical 5-amino­salicylic acid (mesalazine) therapy in the treatment of ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33(9): 996–1009.

6. SPC přípravku Asacol™ 800, příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace SÚKL 44509/2012.

7. Kane S, Huo D, Aikens J et al. Medication nonadherence and the outcomes of pa­tients with quiescent ulcerative colitis. Am J Med 2003; 114(1): 39–43.

8. Greenberg RN. Overview of patient compliance with medication dosing: a literature review. Clin Ther 1984; 6(5): 592–599.

9. Sandborn WJ, Korzenik J, Lashner B et al. Once-daily dosing of delayed-release oral mesalamine (400-mg tablet) is as effec­tive as twice-daily dosing for maintenance of remission of ulcerative colitis. Gastro­enterology 2010; 138(4): 1286–1296.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se