Jsme připraveni na další centralizaci endoskopických metod?


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 219-220
Kategorie: Diskuzní fórum

V souvislosti se specializací jednotlivých podoborů gastroenterologie a hepatologie se v posledních letech v odborné veřejnosti diskutuje o přínosech další centralizace některých metod gastro­intestinální endo­skopie. Uvedené téma bylo opakovaně řešeno na výboru i plenárních schůzích České gastro­enterologické společnosti, zatím bez jednoznačného závěru. Centralizace má přirozeně ekonomické i odborné dopady, a proto ji nelze vnímat pouze v jednom z těchto rozměrů. Cílem následujícího sdělení je přispět k odborné diskuzi na toto téma a přinést i některé nové pohledy na problematiku.

Nespornými a často zmiňovanými výhodami centralizace jsou koncen­trace nemocných s obtížnými výkony u omezeného počtu terapeutických endo­skopistů, úspory při pořizování nákladného přístrojového vybavení a rychlejší implementace nových léčebných metod v prostředí endo­skopických center. Dalšími přínosy mohou být předpokládané nižší riziko komplikací některých endo­skopických metod a zlepšení vyjednávacích pozic s plátci péče. V některých oborech (kardio­logie, traumatologie, onko­logie) k uvedené centralizaci již v minulých letech došlo a až na výjimky se jednalo o centralizaci ve velkých fakultních nemocnicích.

V naprosté většině nefakultních nemocnic v ČR včetně pracoviště autora jsou nemocní s gastroenterologickými diagnózami hospitalizováni na interních a chirurgických odděleních, případně gastroenterologicky profilovaných jednotkách působících v rámci těchto dvou základních oborů. Postavení gastro­intestinální endo­skopie v nemocnicích je přes někdy ne­výhodné nastavení úhrad obvykle velmi významné. Vynutily si ho jednak reálná potřebnost endoskopických výkonů pro nemocné a rovněž aktivní přístup endoskopistů k řešení klinických problémů. Některé nemocnice se v péči o nemocné s gastro­intestinálními a jaterními chorobami postupně profilují a tento náš vývoj kopíruje dlouhodobé trendy v sousedním Německu a Rakousku. S touto odbornou profilací jsou spojeny i dlouhodobé investiční plány a personální strategie zdravotnických zařízení. V současném úhradovém systému, který směřuje k systému DRG u hospitalizovaných, je také velmi významná platba nemocnice za vyžádaný endoskopický výkon. Uvedená platba totiž může vést i k tomu, že nemocní s gastroenterologickými diagnózami budou na pracovištích bez vlastní pokročilé terapeutické endo­skopie považováni za ekonomicky méně výhodné. Překlady většiny nemocných s nutností pokročilého endoskopického zákroku typu ERCP k hospitalizaci do fakultních nemocnic jsou zcela mimo realitu. V případech, kdy plátcům péče stanoviskem odborné společnosti poskytneme důvody, proč některé endo­skopické výkony mimo centra nehradit, tak toho jistě v současné obtížné ekonomické situaci rádi využijí. Osobně jsem ale přesvědčen, že pokud gastro­intestinální endo­skopie nebude silná na úrovni středně velkých nemocnic, zásadně se zhorší péče o interní a chirurgické pacienty. Dalším logickým důsledkem bude i celkové snížení zájmu mladých lékařů o náš obor.

Základním předpokladem racionální centralizace je objektivní znalost současného stavu. V této oblasti máme v České republice v gastro­intestinální endoskopii značné rezervy. V současnosti nelze z veřejně dostupných zdrojů zjistit, s jakou četností jsou endoskopické výkony prováděny na jedno­tlivých pracovištích. Nelze také zjistit četnost komplikací výkonů na endoskopických jednotkách. Celkové výsledky péče nejsou systematicky sledovány v registrech. Publikační činnost na odborných fórech zahrnuje soubory nemocných jen z některých pracovišť, a proto chybějící data logicky nemůže nahradit. Centralizace endoskopických metod má i významné rozdíly způsobené geo­grafickou dostupností péče. Situace ve Středočeském kraji s centrálně uloženou Prahou se jistě bude odlišovat od příhraničních regionů České republiky, mezi které patří kraj, ve kterém působí autor tohoto sdělení. V gastro­enterologii a hepato­logii je také klíčová role některých nefakultních pracovišť (např. IKEM), která v určitých segmentech poskytují péči pro nemocné z celé České republiky.

Lepší situace je u systému kvalifikací lékařů-endoskopistů pro jednotlivé léčebné metody. Existuje transparentní systém funkčních licencí ČLK a zavedená síť školicích endoskopických pracovišť. Vztah školitele a školence je v oborech medicíny s vyšším podílem manuální činnosti vždy velmi silný a udělení funkční licence není považováno za formalitu. Držení příslušné licence je rovněž základní podmínkou zdravotních pojišťoven pro nasmlouvání endoskopického výkonu.

Terapeutická endoskopie se dynamicky rozvíjí a je obtížné v čase říct, zda se dříve vysoce technicky náročná metoda nestane poměrně rychle široce aplikovaným standardem. V poslední dekádě došlo k uvedenému jevu například u některých metod endo­skopické mukózní resekce, které jsou ku prospěchu našich nemocných v současnosti úspěšně prováděny na řadě nefakultních endoskopických pracovišť. Některé metody terapeutické endoskopie se zase přirozeně vyvíjejí pouze v několika centrech na základě reálných potřeb naší populace (radio­frekvenční ablace dysplastického Barretova jícnu (RFA), endoskopická submukózní disekce (ESD), per­orální endoskopická myotomie (POEM) apod. Je tedy zřejmé, že jistá centralizace výkonů probíhá přirozeně bez nutnosti zásahů odborné společnosti. Jsem také pevně přesvědčen o tom, že každý endo­skopista chce provádět svou práci dobře v zájmu svých pacientů a součástí toho je i správné odeslání komplikovaného nemocného na vyšší pracoviště.

Myslím si, že Česká gastroentero­logická společnost a Endoskopická sekce ČGS by před případnými dalšími kroky v centralizaci endoskopických metod měly postupovat následovně:

  1. Zjistit objektivní stav, počty prováděných výkonů na jednotlivých pracovištích a zavést centrální registr komplikací a výsledků léčby.
  2. Podporovat a dále rozvíjet systém funkčních licencí ČLK pro jednotlivé (i nové) endoskopické metody.
  3. Na základě zjištění objektivních dat vytvořit systém srovnání (benchmarkingu) jednotlivých pracovišť, který povede jednak k přirozené regio­nální cen­tralizaci některých výkonů a současně ke zdravému tlaku na zvýšení kvality na všech sledovaných pracovištích.

Centralizace péče, která nebude vycházet ze znalostí současného stavu endo­skopické péče v jednotlivých regio­nech České republiky, může bohužel gastrointestinální endo­skopii i celý náš obor gastroenterologie a ­hepatologie významně poškodit.

Autor je primářem Beskydského Gastrocentra, interního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku a členem výboru Endoskopické sekce ČGS.

MUDr. Petr Vítek, Ph.D.

Beskydské Gastrocentrum

Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321

738 01 Frýdek-Místek

vitek@kolonoskopie.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více