Ohlédnutí za Kazuistikami 2013


Autoři: M. Kment
Působiště autorů: II. interní klinika 3. LF UK v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 228
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Bylo tomu na začátku 90. let, kdy se gastroenterologický výbor rozhodl pořádat první zasedání společnosti na počátku každého roku. Zvolil k tomu konstantní datum posledního čtvrtku v měsíci únoru na téma Kazuistiky a tento závazek dosud dodržel. Původně se zasedání konalo v Hotelu Legie, poté v bývalém Národním shromáždění, také na Olšance a na dlouhou dobu v sále Nemocnice Na Homolce. Letos prvně byla zvolena Modrá posluchárna Univerzity Karlovy, která vyhovuje především polohou a dostupností. Je to také jedna z nejpřístupnějších a nejzajímavějších akcí společnosti, kde mohou i začínající autoři prověřit své schopnosti, jak vytvořit zajímavá sdělení ze své praxe s dokumentací, vycvičit se v rétorice a navodit zcela neformální diskuzi, jíž se pravidelně zúčastňují s chutí mladí i zkušení gastroenterologové.

Organizaci Kazuistik se dlouhodobě úspěšně věnuje prim. Karel Lukáš, CSc., který neopomene vyčlenit hodnotitelskou komisi. Většinou jí jsou doc. Jirásek a prof. Mandys, jejichž úkolem je posoudit jednotlivá sdělení a navrhnout nejlepší práce k odměně knižními cenami nakladatelství Grada. Kontinuita hodnotitelů umožňuje trvale jednotný pohled na úroveň jednotlivých sdělení. Bohužel se zatím nepodařilo přesvědčit většinu autorů, že ,,litera scripta manet“ a nedopracují své prezentace k publikaci v časopise. Jistě by byl takový přehled za léta zajímavý i z historického hlediska nárůstu nebo ústupů nemocí a problémů a také pokroků v diagnostice a léčbě. Doufejme, že se tomu tak stane, až bude časopis uveden na MEDLINE.

Prim. Lukáš zvolil v poslední úpravě dvě sekce, kterým předsedají komentátoři, kteří hodnotí přednesené práce a navozují diskuzi. Letos se této funkce ujali prof. M. Lukáš a doc. M. Kment. Nedílnou součástí tohoto časného zimního zasedání je i State of the art, kterou letos vynikajícím způsobem připravil T. Hucl (IKEM, Praha) na téma populárního NOTES. Zdá se, že tyto operace jsou vhodné jen pro cholecystektomii, a to u žen vaginální cestou, s trans­gastrickým přístupem nejsou dosavadní zkušenosti příliš nadějné. Je zřejmé, že počáteční skepse se dosud nerozptýlila a výkony jsou spíše raritní než nahrazující výkony laparoskopické.

V první části programu se představilo šest prací zabývajících se pomocí endoskopisty při léčbě komplikací operací na žlučových cestách (Hána et al), úspěšným použitím OTSC klipu při řešení dehiscence anastomózy (Drábek), polypy tenkého střeva jako zdroji krvácení (Hlava), malabsorpčním syndromem (Malá et al). Obtížností diagnostiky chorob pankreatu se zabývalo sdělení Urbánka et al, jejichž autoři obdrželi druhou cenu. Ve druhé části byla rozebírána problematika benigních nádorů v oblasti Vaterské papily (Dytrych et al). Následoval atraktivní popis vzácného syndromu Cronkhite Canada autorů z Brna, kteří byli také jedinými mimo­pražskými aktivními účastníky. Za skvělou prezentaci byli odměněni první cenou (Šenkyřík et al). Možnosti endo­skopické léčby byly demonstrovány na jaterním abscesu (Pazdírek et al) a pseudocystě pankreatu (Krejčí et al). Autoři posledně zmíněné práce obdrželi druhou cenu. Jediný hepatologický přípěvek tvořila obtížná transplantace HBSAg pozitivního štěpu příjemci s jaterním selháním (Krajčiová et al). Jak je obtížné rozlišit chronickou pankreatitidu a karcinom, demonstrovali Varga et al. Neobvyklou komplikaci při zavádění jícnového stentu prezentovali Hajer et al, kteří tak nechtěně provedli arte­ficiální POEM bez komplikací.

Program byl jako vždy provázen demonstrací firemních produktů a lehkým občerstvením.

S časovým odstupem lze hodnotit především pokrok ve skvělé možnosti zobrazovací počítačové techniky umožňující esteticky i graficky dokonalé prezentace oproti dávným krokům bez možnosti Power Pointu.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.

II. interní klinika 3. LF UK v Praze

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

kment@fnkv.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se