UEGW Amsterdam 2012 – pohled z jiné strany


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 72-73
Kategorie: Diskuzní fórum

European Gastroenterology Week konaný v loňském roce v Amsterdamu byl akcí nesporně výjimečnou. Především proto, že se jednalo o akci, která kromě vysoce odborného a vědeckého programu byla i oslavou 20. výročí existence Evropské gastroentero­logické federace UEGF. Oficiálně 14 231 účastníků z celého světa svědčí o stále vzrůstající popularitě akce (při trendu klesající účasti na americkém kongresu DDW), která je samozřejmě podložena skvělou organizací a především vysoce odborně erudovaným programem, včetně programu postgra­duálního. Organizátorem každého UEGW je ­Evropská gastroentero­logická ­federace (UEGF).

Rád bych se v této souvislosti krátce zmínil o historii UEGF a o některých novinkách v organizaci její struktury a evropských kongresů.

Před vznikem UEGF bylo založeno několik odborných gastroentero­logických společností, jejichž představitelé potom byli těmi, kteří zásadním způsobem přispěli ke vzniku UEGF, ať již to byli Hermon Dowling, Aldo Torsoli – představitelé ASNEMGE, Guido Tytgat a Guenter Krejs – představitelé EAGE, Gustav Paumgartner – představitel EASL nebo Alberto Montori – ESGE. Tato jména jsou jmény jen některých z představitelů výše uvedených společností, a proto seznam jmen není v žádném případě seznamem vyčerpávajícím.

Jako tzv. zakládající společnosti UEGF je akceptováno následujících sedm společností: ASNEMGE (Association of National European and Mediterranean Societies of Gastroenterology) byla založena v r. 1947 jako organizace sjednocující státy lokalizované v okolí Středozemního moře a v Evropě. Původní název ASNEMGE byl Societe Internationale de Gastro­enterologie, z čehož již vyplývá původní silný frankofonní vliv. V říjnu 2011 byla ASNEMGE přeměněna na National Societies Forum, tedy organizaci složenou ze zástupců evropských zemí v oblasti gastroentero­logie, jako součást UEGF.

Vznik EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) je datován rokem 1962 a jedná se o organizaci, která se ne­obyčejně významným způsobem zasloužila o systém postgraduálního vzdělávání v gastroenterologii, a tuto funkci plní dosud. EAGEN pořádá během kalendářního roku v průměru deset jednodenních postgraduálních kurzů v celé Evropě, dále EAGEN Postradual School in Gastroenterology tradičně v Praze a velmi populární akci Bridging Meeting in Gastroenterology, kde je edukace spojena s prezentací výzkumných projektů mladými gastroenterology.

Organizace EASL (European Asso­ciation for the Study of the Liver) je vedoucím elementem v organizaci postgraduálního vzdělávání a výzkumu v hepatologii v Evropě. Není bez zajímavosti, že mezinárodní hepato­logické kongresy (International Liver Congress) jsou dnes navštěvovány až osmi tisíci účastníky (první kongres přitom navštívilo 70 hepatologů).

EFISDS (International Society of Digestive Surgery) byla založena na bázi několika chirurgických mezinárodních společností a od r. 1992 je tato organizace členem UEGF. Mezi hlavní cíle činnosti této organizace patří edukace, včetně vypisování mezinárodních studijních grantů.

EUROPEAN PANCREATIC CLUB (EPC) byl založen v prosinci roku 1965 v Londýně a pro českou gastroenterologii je příjemné, že mezi významné zakládající členy patří prof. MUDr. Karel Herfort, DrSc. Vznik EPC byl vynucen potřebou sjednotit pracovníky z oblasti bazálního výzkumu s kliniky, a založit tak dodnes velmi široce pojatý pankreato­logický výzkum. V současné době pořádá EPC každoroční kongresy, kdy v jednom roce je program profilizován především na výzkum klinický, v dalším roce na výzkum bazální. EPC je organizátorem řady významných mezinárodních multicentrických výzkumných projektů. Poslední EPC kongres v Praze v r. 2012 byl kongresem zatím největším, účastnilo se jej přes 800 pankreatologů doslova z celého světa.

ESGE (European Society of Gastro­intestinal Endoscopy) byla založena v r. 1964 v Bruselu. V současné době jsou členy národní organizace ze 49 států a nutno konstatovat, že ESGE byla a je velmi dobře organizačně vedenou společností. Její aktivita směřuje do oblasti vzdělávání v digestivní endoskopii formou kurzů, včetně živých přenosů výkonů, významný je podlí na edukačním programu každého z UEGW, kdy také probíhá hlavní odborná akce společnosti – Endoskopický kongres. Zvláště významný je podíl ESGE na organizaci akcí v oblasti screeningu nádorů trávicího traktu.

Organizace ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) byla založena v r. 1968 a dnes sdružuje více než 650 gastroenterologů-pediatrů z celé Evropy. Jejím hlavním posláním je edukace v oboru a organizace mezinárodních multicentrických studií.

Těchto sedm výše uvedených společností patří mezi zakládající členy UEGF. Dalšími tzv. přidruženými členy jsou: ECCO (European Crohn’s and ­Colitis Organization), EAES (European Association for Endoscopic Surgery), ADS (European Digestive Surgery), EHSEG (European Helicobacter Study Group), ESCP (European So­ciety for Coloproctology), ESDO (European Society of Digestive Oncology), ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology), ESNM (European Society of Neurogastroenterology and Motility), ESPCG (European Society for Primary Care Gastroenterology).

Není pochyb o tom že UEGF je skutečným reprezentantem sdružujícím gastroenterology, gastrochirurgy, gastroonkology a gastroradiology v celé Evropě.

Amsterdamský kongres přinesl několik změn v organizaci UEGF. Především byl změněn název UEGF na UEG, z názvu byla vypuštěna „federace“. Dále z důvodu ekonomických bylo rozhodnuto, že kongres v r. 2013 bude v Berlíně, ale další kongresy po dobu šesti let budou organizovány střídavě ve Vídni a Barceloně. Velký důraz je kladen na systém vzdělávání, kde nejvýznamnější akce mohou získat od UEG grantové prostředky. Nakonec, UEG se významně angažuje v organizaci screeningu kolorektálního karcinomu, kdy za významné pomoci europoslance za Českou republiku, pana poslance Poce, byla získána významná podpora z Bruselu na screeningový program v rovině Evropské unie.

Dovolil jsem si zmínit jiný pohled na UEG a UEGW, který většina z účastníků kongresů logicky nevnímá, a snad tak trochu přiblížit strukturu UEG – instituce určující organizaci a úroveň evropské gastroenterologie.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

prezident European Asscociation for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition

petr.dite@osu.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více