Autodidaktický test: idiopatické střevní záněty


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 80
Kategorie: Autodidaktický test

1. Pro užívání aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) platí:

 • a) jsou málo účinné a v praxi jsou používány zcela ojediněle
 • b) jsou v iniciální fázi léčby používány přibližně u 20–30 % pacientů s CN
 • c) mají význam zejména u nemocných s CN v proximální části trávicí trubice
 • d) lokální formy 5-ASA (čípky a klyzmata) jsou velmi účinné v terapii CN v rektu

2. Při současném užívání aminosalicylátů a thiopurinových imunosupresiv platí, že:

 • a) nedochází k žádným lékovým interakcím ovlivňujícím farmakokinetiku obou léků
 • b) lokální efekt aminosalicylátů je snížen současnou aplikací thiopurinů
 • c) stoupá hladina finálních produktů metabolizmu thiopurinů (6-thioguaninu)
 • d) léčba azathioprinem je kontraindikací k současnému podávání mesalazinu

3. Pro stanovení protilátek proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-GP2) platí:

 • a) jejich pozitivita u nemocných s CN nevýznamně převyšuje výskyt u pacientů s UC
 • b) výskyt v populaci IBD pacientů se neliší od nemocných s celikaií
 • c) pro diagnózu CN je senzitivita vyšetření anti-GP2 stejně vysoká jako specificita
 • d) mají vysokou specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu pro diagnózu CN

4. Tzv. Lewisovo skóre se používá pro:

 • a) hodnocení klinické aktivity CN u nemocných s převažujícím postižením tenkého střeva
 • b) posouzení aktivity perianální formy CN
 • c) stanovení stupně slizničních změn v tenkém střevě na podkladě nálezu kapslové endoskopie
 • d) hodnocení aktivity CN v neoterminálním ileu po předchozí ileocékální resekci

5. Podle Montrealské klasifikace označuje kategorie L4 následující fenotyp:

 • a) pacient s CN postihující orální část tenkého střeva
 • b) CN postihující perianální oblast a rektum
 • c) CN v oblasti ileocékální
 • d) UC postihující celé tlusté střevo

6. Lékem první volby v terapii perianálních píštělí u nemocných s CN je:

 • a) adalimumab
 • b) mesalazin
 • c) ciprofloxacin
 • d) metylprednisolon

7. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem mesalazinu je:

 • a) kožní alergická reakce
 • b) hemolytická anémie
 • c) zvýšený výskyt non-Hodgkinských lymfomů
 • d) tubulointersticiální nefritida

8. Pro terapii perianální formy CN mesalazinem platí:

 • a) konkomitantní terapie mesalazinem a thiopuriny prokazatelně zvyšuje efekt léčby z důvodu vyšší hladiny 6-thioguaninů
 • b) mesalazin je vhodné kombinovat s biologickou terapií z důvodu nižšího výskytu karcinomu v řitním kanálu
 • c) meslazin nemá vliv na hojení perianálních píštělí u CN
 • d) lokální aplikace mesalazinu (čípky) je vhodným doplňkem chirurgické léčby píštělí

9. Pro účinnost biologické terapie potilátkami proti TNFα v tenkém střevě platí:

 • a) je vysoká, srovnatelná s efektem v tlustém střevě
 • b) je prokazatelná pouze při konkomitantní léčbě imunosupresivy
 • c) je nejlépe hodnotitelná pomocí CT/MR enterografie
 • d) lze ji dobře monitorovat stanovením C-reaktivního proteinu

10. U nemocného s perianální formou CN (perianální píštěl) je nejvhodnější následující způsob vyšetření:

 • a) kombinace fistulografie a magnetické rezonance
 • b) rektoskopie rigidním přístrojem
 • c) CT malé pánve k vyloučení abscesu a koloskopie
 • d) vyšetření chirurgem v celkové anestezii v kombinaci s anorektálním EUS nebo magnetickou rezonancí

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se