Autodidaktický test: idiopatické střevní záněty


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 80
Kategorie: Autodidaktický test

1. Pro užívání aminosalicylátů v léčbě Crohnovy choroby (CN) platí:

 • a) jsou málo účinné a v praxi jsou používány zcela ojediněle
 • b) jsou v iniciální fázi léčby používány přibližně u 20–30 % pacientů s CN
 • c) mají význam zejména u nemocných s CN v proximální části trávicí trubice
 • d) lokální formy 5-ASA (čípky a klyzmata) jsou velmi účinné v terapii CN v rektu

2. Při současném užívání aminosalicylátů a thiopurinových imunosupresiv platí, že:

 • a) nedochází k žádným lékovým interakcím ovlivňujícím farmakokinetiku obou léků
 • b) lokální efekt aminosalicylátů je snížen současnou aplikací thiopurinů
 • c) stoupá hladina finálních produktů metabolizmu thiopurinů (6-thioguaninu)
 • d) léčba azathioprinem je kontraindikací k současnému podávání mesalazinu

3. Pro stanovení protilátek proti zymogenovému glykoproteinu 2 (anti-GP2) platí:

 • a) jejich pozitivita u nemocných s CN nevýznamně převyšuje výskyt u pacientů s UC
 • b) výskyt v populaci IBD pacientů se neliší od nemocných s celikaií
 • c) pro diagnózu CN je senzitivita vyšetření anti-GP2 stejně vysoká jako specificita
 • d) mají vysokou specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu pro diagnózu CN

4. Tzv. Lewisovo skóre se používá pro:

 • a) hodnocení klinické aktivity CN u nemocných s převažujícím postižením tenkého střeva
 • b) posouzení aktivity perianální formy CN
 • c) stanovení stupně slizničních změn v tenkém střevě na podkladě nálezu kapslové endoskopie
 • d) hodnocení aktivity CN v neoterminálním ileu po předchozí ileocékální resekci

5. Podle Montrealské klasifikace označuje kategorie L4 následující fenotyp:

 • a) pacient s CN postihující orální část tenkého střeva
 • b) CN postihující perianální oblast a rektum
 • c) CN v oblasti ileocékální
 • d) UC postihující celé tlusté střevo

6. Lékem první volby v terapii perianálních píštělí u nemocných s CN je:

 • a) adalimumab
 • b) mesalazin
 • c) ciprofloxacin
 • d) metylprednisolon

7. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem mesalazinu je:

 • a) kožní alergická reakce
 • b) hemolytická anémie
 • c) zvýšený výskyt non-Hodgkinských lymfomů
 • d) tubulointersticiální nefritida

8. Pro terapii perianální formy CN mesalazinem platí:

 • a) konkomitantní terapie mesalazinem a thiopuriny prokazatelně zvyšuje efekt léčby z důvodu vyšší hladiny 6-thioguaninů
 • b) mesalazin je vhodné kombinovat s biologickou terapií z důvodu nižšího výskytu karcinomu v řitním kanálu
 • c) meslazin nemá vliv na hojení perianálních píštělí u CN
 • d) lokální aplikace mesalazinu (čípky) je vhodným doplňkem chirurgické léčby píštělí

9. Pro účinnost biologické terapie potilátkami proti TNFα v tenkém střevě platí:

 • a) je vysoká, srovnatelná s efektem v tlustém střevě
 • b) je prokazatelná pouze při konkomitantní léčbě imunosupresivy
 • c) je nejlépe hodnotitelná pomocí CT/MR enterografie
 • d) lze ji dobře monitorovat stanovením C-reaktivního proteinu

10. U nemocného s perianální formou CN (perianální píštěl) je nejvhodnější následující způsob vyšetření:

 • a) kombinace fistulografie a magnetické rezonance
 • b) rektoskopie rigidním přístrojem
 • c) CT malé pánve k vyloučení abscesu a koloskopie
 • d) vyšetření chirurgem v celkové anestezii v kombinaci s anorektálním EUS nebo magnetickou rezonancí

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×