Plány a představy redakční rady na rok 2013


Autoři: M. Lukáš 1;  I. Kratochvílová 2
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE Lighthouse a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze 1;  Redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie, Ambit Media, Brno 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2013; 67(1): 6-7
Kategorie: Editorial

Vážení a milí čtenáři,

časopis Gastroenterologie a hepatologie vstupuje do svého 67. ročníku a každý začátek nové série tohoto perio­dika je spojen ze strany redakční rady a nakladatele na straně jedné a odborné veřejnosti na straně druhé s určitými očekáváními a představami. Naše pravidelné čtenáře bychom chtěli ubezpečit, že redakční rada se bude snažit směřovat časopis ve stejném duchu, tak jak tomu bylo v posledních dvou ročnících. S vedením nakladatelství Ambit Media bylo domluveno, že se rozsah časopisu v roce 2013 nebude již měnit a že každé číslo bude mít důstojný rozsah 88 stran. Zaměření každého čísla časopisu na jednu z oblastí zahrnující IBD, hepatologii, digestivní endoskopii, klinickou a experimentální gastroenterologii a gastrointestinální onkologii se ukázalo být výhodné, protože umožňuje připravit s velkým předstihem dostatečné množství kvalitních příspěvků, a udržet tak potřebnou odbornou úroveň a rozsah časopisu. Tímto je kompenzován chronický nedostatek kvalitních původních vědeckých prací, které z pochopitelných důvodů autoři adresují do jiných časopisů, které mají patřičnou indexaci v časopiseckých databázích a tak oceňovaný a vyžadovaný impact factor. Nutným důsledkem je to, že uvedená koncepce časopisu určuje jeho obsah a charakter. Drtivá většina prezentovaných článků má přehledný charakter a slouží především k postgraduálnímu vzdělávání. Představa, že obsah časopisu budou tvořit převážně původní sdělení a výsledky výzkumných prací, není reálná a neodpovídá možnostem časopisu ani produkci a nabídce kvalitní výzkumné práce v našich zemích. Tato situace nemůže být rychle, natož skokově odstraněna a bylo by stejně iluzorní si myslet, že se časopis stane během krátké doby respektovaným mezinárodním časopisem, do kterého se pohrnou texty přispěvovatelů a mladých výzkumníků se žádostí o zveřejnění výsledků klinického a experimentálního výzkumu. Kdo očekával tento posun, může být s vývojem a obsahem našeho časopisu zklamán. Na druhou stranu je potřeba konstatovat, že výše uvedené představuje zatím velmi vzdálený cíl, ke kterému je nutné se systematicky a postupně přibližovat. První krok, který by nás mohl trochu posunout, je dosažení indexace v časopisecké databázi PubMed. To je také největší ambice, se kterou do letošního roku redakční rada časopisu Gastroenterologie a hepatologie vstupuje. Domníváme se, že v současné době byla dokončena konsolidace struktury a fungování časopisu. V právě ukončeném ročníku bylo dosaženo stabilní struktury a rozsahu časopisu, byl zaveden funkční redakční systém, byla provedena úprava webových stránek včetně prezentací videozáznamů. Struktura každého čísla byla v minulém ročníku rozšířena o sekci Gastrointestinální onkologie a byla přidána sekce Diskuzní fórum. Z plánovaných kroků chceme ještě dokončit zavedení identifikace článků, které by byly publikovány on-line s určitým předstihem, před zveřejněním práce v „papírové“ podobě. Při dostatečné zásobě příspěvků a vzhledem k omezenému počtu šesti čísel časopisu během jednoho ročníku se může stát, že na publikování příspěvků mohou autoři čekat nepřijatelně dlouhou dobu, až 6–9 měsíců, ačkoli byl příspěvek již dávno akceptován k publikaci. Proto je žádoucí mít možnost přijatý příspěvek zveřejnit v on-line podobě v krátké době po přijetí k publikaci. K tomu je však nezbytné mít nástroje k identifikaci článku. Identifikace příspěvků v on-line podobě se označuje zkratkou DOI. Bohužel zatím žádný časopis, který spadá do vydavatelství České lékařské společnosti JEP toto označení ještě nemá, proto je cesta k jeho získání poměrně složitá. V okamžiku, kdy tento poslední krok bude dokončen, podáme žádost o indexaci časopisu v databázi PubMed v Bethesdě. Lze očekávat, že to nebude proces ani snadný a už vůbec ne rychlý. Protože se náš časopis v minulosti již dvakrát a neúspěšně o indexaci ucházel, bylo podle mezinárodních regulí určeno, že s další žádostí můžeme přijít až s pětiletým odstupem. Nemusíme zdůrazňovat, že k tomuto aktu je nutné přistupovat s nejvyšší odpovědností a pečlivostí.

Novinkou v tomto ročníku je zařazení autodidaktického testu, který bude obsahovat otázky týkající se článků hlavního tématu v každém čísle. Odpovědi na otázky je možné zadat na webových stránkách časopisu ­www.csgh.info a jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu 1 000 Kč.

V roce 2013 proběhne několik velkých kongresů, o kterých bude časopis přinášet informace a bude zveřejňovat in-extenso abstrakta přijatých původních prací. První z velkých akcí tohoto roku budou tradiční Májové hepato­logické dny v Karlových Varech. Druhým velkým kongresem budou Slovenko-české endoskopické dny a Slovensko-český gastroenterologický kongres, obě zmíněné konference se budou konat v Bratislavě ve dnech 3.–6. června 2013 a zvláštní číslo časopisu přinese abstrakta z těchto konferencí. Třetí velkou akcí tohoto roku bude 5. kongres české gastro­enterologické společnosti ve dnech 6.–9. listopadu v Karlových Varech. V časopise budeme přinášet podrobné informace o všech těchto akcích.

Pro úplnost přinášíme přehled příspěvků, které byly v loňském – 66. ročníku – zaslány do redakce časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Bylo zveřejněno celkem 19 původních prací, 24 přehledných referátů, 7 doporučených postupů, 7 úvodníků koeditorů, 7 kazuistických sdělení, 6 lékových profilů, 2 komentáře k významným zahraničním publikacím, 8 příspěvků do diskuzního fóra a 27 zpráv z odborných akcí a osobních sdělení. Na webové stránky časopisu byly umístněny 2 videoka­zuitsiky. Definitivně byly odmítnuty 2 doručené práce.

Na závěr předkládáme plán šesti čísel časopisu Gastroenterologie a hepato­logie v roce 2013 s jednotlivými vedoucími tématy a daty vydání.

Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2013.
A time schedule of journal´s publication with major topics for 2013.
Harmonogram vydání a tematické zaměření časopisu Gastroenterologie a hepatologie pro rok 2013. A time schedule of journal´s publication with major topics for 2013.

Za redakční radu

Milan Lukáš a Irena Kratochvílová


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se