XVIII. jihočeské onkologické dny


Autoři: V. Janovský
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 109-110
Kategorie: Sjezdy

Český Krumlov, 13. až 15. října 2011

Tři sta padesát lékařů, sedmdesát středních zdravotnických pracovníků, třicítka farmaceutických firem a osm vydavatelů odborných titulů se zúčastnilo v prostorách Jízdárny českokrumlovského zámku XVIII. jihočeských onkologických dnů v Českém Krumlově.

Po Brněnských onkologických dnech druhý nejvýznamnější kongres v oboru, kterého se účastní především onkologové, radioterapeuti a lékaři odborností podílejících se na diagnostice a léčbě zvolené diagnózy, je vždy monotematický. Každoročním cílem je podat ucelený aktuální obraz o jednotlivé diagnóze od screeningu a epidemiologie až po follow-up. Letos byla na programu diagnostika a léčba nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva.

Dvoudenní akci zahájila přednáškou Epidemiologie nádorů jícnu, žaludku a kolorekta prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Pak se u řečnického pultu vystřídaly tři desítky dalších odborníků, z nichž řada patří ve své specializaci mezi špičky oboru. Například prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. s prof. MUDr. Alenou Skálovou, CSc. se ujali aktuálního pohledu patologů na dané diagnózy. Screening, diagnostiku a endosonografické vyšetření kolorektálního karcinomu prezentoval prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. se zaměřil na chirurgickou terapii karcinomu jícnu, aktuální problematikou operativy kolorektálního karcinomu se zabýval prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. prezentoval současný pohled na léčbu jaterních metastáz u pokročilého kolorektálního karcinomu, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. hovořil o cílené biologické léčbě. K chemoterapii a k dalším léčebným možnostem karcinomu žaludku se vyjádřil prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. přednesl soubornou přednášku o úloze radioterapie a chemoradioterapie, prof. MUDr. Ludovít M. Jurga, DrSc. z trnavské univerzity přednášel o metronomické léčbě.

Naplněný kongresový sál
Naplněný kongresový sál
 

O zájmu podělit se s auditoriem o nejnovější poznatky svědčí skutečnost, že řada kvalitních sdělení se nevešla do vyměřeného času pro odborný program, který představoval celý pátek a sobotu dopoledne, takže je organizátor, tedy Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., musel přeřadit do sekce posterů.

Samotný vědecký program byl nejdůležitější, ale nikoliv jedinou příčinou, proč na jih Čech vážili cestu lékaři z celé České republiky a ze Slovenska. Dalším důvodem byla prezentace novinek na stáncích farmaceutických firem. Kromě prezentací formou výstavy nabídly Jihočeské onkologické dny v předvečer oficiálního programu sedm vysoce kvalitních satelitních sympozií, kde měli především VIP partneři akce možnost hovořit s lékaři o trendech v onkologické léčbě, ne vždy však zaměřené jen na hlavní tematiku kongresu. Velkou pozornost si získalo jednání Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory. Bohatě navštívené byly i satelity firmy Novartis Oncology, ale také firem Bayer s.r.o., Nutricia, a.s., Roche s.r.o. i AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Prim. MUDr. Václav Janovský z pořádajícího Onkologického odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. při slavnostním zahájení (Foto Jiří Králík)
Prim. MUDr. Václav Janovský z pořádajícího Onkologického odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. při slavnostním zahájení (Foto Jiří Králík)

Tak, jako je u velkých kongresů dobrým a jistě účelným zvykem, tak rovněž Jihočeské onkologické dny byly platformou pro řadu neformálních setkání lékařů z různých částí republiky, kteří se běžně v tak velkém počtu nevídají. Především se zde letos potkávali onkologové s gastroenterology a s chirurgy.

V rámci XVIII. jihočeských onkologických dnů proběhl v pátek po odborném programu společenský večer v hotelu Zlatý anděl, v sobotu odpoledne byl pak kongres zakončen koncertem duchovní hudby v nedalekém klášteře Zlatá Koruna.

Kromě nejnovějších medicínských poznatků a důležitých čerstvě získaných kontaktů si lékaři a sestry z Jihočeských onkologických dnů odvezli Sborník přednášek k probíranému tématu (ISBN 978-80-260-0192-8) a samozřejmě i pozvání na XIX. jihočeské onkologické dny, které se uskuteční v Českém Krumlově ve dnech 18. až 20. října 2012. Tématem bude Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku.

prim. MUDr. Václav Janovský

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

PhDr. Marie Šotolová

Informační oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice 7


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se