Abdominální obezita a metabolický syndrom u dospívajících – výsledky studie COPAT(Childhood Obesity Prevalence and Treatment)


Autoři: Vojtěch Hainer;  Hana Zamrazilová
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 75
Kategorie: Abstrakta sdělení na Spolku českých lékařů v Praze dne 28. listopadu 2011

Úvod. 

Projekt COPAT (Childhood Obesity Prevalence and Treatment) byl řešen Endokrinologickým ústavem v letech 2008–2011 s podporou grantu z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu. Ke stěžejním úkolům projektu patřily vedle epidemiologické studie u reprezentativního vzorku českých adolescentů i zmapování současných přístupů v diagnostice a léčbě obezity, vyhodnocení účinnosti léčby nadváhy a obezity u dětí a adolescentů a organizování kurzů v pediatrické obezitologii.

S narůstající prevalencí obezity u dětí a dospívajících narůstá i počet jedinců, kteří vykazují rizikovou abdominální obezitu a známky metabolického syndromu. Tito jedinci jsou ohroženi výskytem diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění v mladém věku. Chybějící data o prevalenci abdominální obezity a metabolického syndromu u českých adolescentů v současnosti byla jedním z podnětů k realizaci projektu COPAT.

Cíl. 

Cílem sdělení je prezentovat výsledky šetření prevalence abdominální obezity a metabolického syndromu u českých adolescentů ve věku 13,0–17,9 let.

Metoda. 

Do studie byly zařazeny dva soubory: 1. reprezentativní vzorek české populace sestávající z 1533 jedinců (786 dívek a 747 chlapců) náhodně vybraných ze 79 ordinací praktických pediatrů z celé České republiky, 2. soubor 562 jedinců (344 dívek, 218 chlapců) s nadváhou a obezitou (BMI > 90. percentil) z lázeňských zařízení a endokrinologických ambulancí. U všech jedinců byla provedena antropometrická, nutriční, psychobehaviourální, biochemická a hormonální vyšetření. K definici abdominální obezity a metabolického syndromu byla použita kritéria International Diabetes Federation (IDF). Data byla statisticky zpracována pomocí software NCSS2004 (Kaysville, Utah, USA) a Microsoft Excel 2007.

Výsledky a diskuze. 

V populačním vzorku má nadváhu či obezitu 24 % dívek a 29,7 % chlapců. Alarmující je vysoká prevalence abdominální obezity u reprezentativního vzorku českých adolescentů: 8,7 % u dívek a 10,8 % u chlapců. Podstatná část sledovaných adolescentů s nadváhou a obezitou vykazuje abdominální distribuci tuku: 79,4 % dívek a 92,5 % chlapců. Prevalence metabolického syndromu v reprezentativním vzorku českých adolescentů je 3,7 % (1,9 % u dívek a 5,5 % u chlapců) a je srovnatelná s některými zahraničními daty, nicméně je podstatně nižší než u adolescentů v Itálii či Saudské Arábii, kde dosahuje 11 %, resp. 9,4 %. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat obézním adolescentům, u nichž se metabolický syndrom vyskytuje v 19 %, přičemž prevalence metabolického syndromu u obézních chlapců je dvakrát tak vyšší než u obézních dívek (27 % vs. 13,6 %).

Závěr. 

Studie COPAT zjistila vysokou prevalenci rizikové abdominální obezity v reprezentativním vzorku českých adolescentů a častý výskyt metabolického syndromu u obézních dospívajících, zejména u chlapců. To vyžaduje zvýšenou pozornost nejen pediatrů, ale celé společnosti, která by měla podniknout nezbytné kroky jak v časné diagnostice a léčbě, tak i v prevenci těchto zdravotních rizik. U dospívajících je třeba pravidelně vyšetřovat obvod pasu jako ukazatel rizikové abdominální obezity, aby se adekvátní intervencí předešlo rozvoji metabolického syndromu.

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu (CZ 0123) a grantem 7F08077 z MŠMT.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se