Prof. Koďousek pětaosmdesátiletý


Autoři: I. Überall
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 115
Kategorie: Osobní zprávy


Prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc. se narodil 1. července 1926 ve Žďáru nad Orlicí. V roce 1951 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích nastoupil jako odborný asistent do Ústavu patologie LF UK prof. Fingerlanda v Hradci Králové. Zde se zabýval především problematikou histopatologické laboratorní metodiky včetně elektronové mikroskopie. Je nutné zmínit, že u prof. Fingerlanda pracoval Rostislav Koďousek jako pomocná síla již v době „totálního nasazení“ za druhé světové války. Zde se začal seznamovat s tehdy pro něj novými obory jako anatomie, histologie, mikroskopická a laboratorní technika a mnoho dalších a právě toto odborné zaměření se stalo jeho celoživotním osudem. Po následném působení v Hradci Králové začala další významná životní etapa prof. Koďouska. Od roku 1953 začal působit v Ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul DrSc. získal na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1979 s a v roce 1982 byl jmenován řádným profesorem. V letech 1974–1994 zastával funkci přednosty Ústavu patologie LF UP. Dlouhé roky byl členem výboru Českých (dříve Československých) patologů České lékařské společnosti JEP a zakladatelem a předsedou Cytodiagnostické komise společnosti českých patologů. Jmenovaný absolvoval přednáškové pobyty na významných zahraničních pracovištích v Lipsku, Malmö, Schwerinu, Bonnu, Vídni a dalších.

Odborně se prof. Koďousek profiloval na problémy obecné etiologie a patogeneze včetně jím uvažované kvantové patologie (anoxie jako významný obecný faktor v kvantově energetické patogeneze ischemických lézí CNS a časných stadií infarktu myokardu – viz studia dehydrogenáz Krebsova cyklu na makroanatomických preparátech – spolu s dr. A. Kolínem a dr. L. Neoralem 1960). V roce 1963 stál u průkazu bakteriálního etiologického agens Whippleovy nemoci, původně považované za metabolickou lipodystrofii. Úspěchem, kterým si v roce 1970 zasloužil mimořádnou pozornost vědecké komunity, byl kolektivní objev nové nozologické jednotky v medicíně – diseminované granulomatózní adiaspiromykózy plic u člověka.

Prof. Koďousek byl zakladatelem Výzkumné laboratoře histochemie, na jejíž činnost postupně navázala současná Výzkumná laboratoř molekulární patologie. Tím přispěl významnou měrou k rozvoji metodické základny diagnostické histochemie v ústavu. Během své lékařské a vědecké kariéry vychoval řadu lékařů, kteří šli v jeho stopách. Rovněž v didaktické činnosti je prof. Koďousek stále aktivní. Přednáší medikům, je předsedou Oborové rady postgraduálních doktorandských studií pro patologii a soudní lékařství na LF UP. Je autorem 265 původních vědeckých prací a sdělení. Profesor Koďousek se významným dílem podílel na vědeckém rozvoji Lékařské fakulty UP v Olomouci. Za to mu byla v minulosti udělena řada cen a uznání včetně Zlaté medaile UP, Ceny Statutárního města Olomouce a nyní Zlaté medaile České lékařské společnosti JEP.

Profesor Koďousek je člověk, který je obdařen mimořádným entuziasmem pro vědeckou práci. Je typickým příkladem člověka, na kterém se podepsalo tzv. „klasické“ vzdělání se širokým záběrem znalostí od přírodních k humanitním vědám.

Vážený a milý pane profesore. Dovolte, abych Vám jménem svým a jménem ostatních členů ústavu popřál mnoho dobrého do dalších let a stálý životní optimismus, kterým tak vřele obdarováváte všechny, kteří s Vámi spolupracují.

Za Ústav klinické a molekulární patologie LF UP v Olomouci a FN Olomouc

Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se