Motolský den zobrazovací diagnostiky onemocnění dětského věku


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 494
Kategorie: Sjezdy

Praha, 17. června 2010

Dne 17. června 2010 se na půdě Fakultní nemocnice v Motole konal Motolský den zobrazovací diagnostiky onemocnění dětského věku. Byl uspořádán po devítileté přestávce především z iniciativy mladých lékařů KZM v Motole. Odbornou náplní dne byla problematika chorob dětského břicha. Úvodní projev přednesl děkan 2. lékařské fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, CSc. a za fakulní nemocnici účastníky pozdravila náměstkyně ředitele pro vědu a výzkum prof. Anna Šedivá, CSc. Blok odborných přednášek moderovali dr. Martin Kynčl a dr. Jaromír Hořák. V prvé přednášce dr. Marie Švástová hovořila o problematice a zvláštnostech ileózních stavů u novorozenců, o významu nativního snímku a kontrastního vyšetření trávicí trubice při rozpoznávání jejich etiologie. Dr. Mária Verebová demonstrovala celou řadu ultrazvukových nálezů, které je možné odhalit při bolestivém dětském břiše, invaginací počínaje a škrkavkami konče. O problematice ultrazvukového zobrazování akutní apendicitidy přednášel dr. Zdeněk Hříbal. Rozvinula se živá diskuze na téma, do jaké míry je dnes diagnóza akutní apendicitidy záležitostí klinickou a do jaké míry záležitostí ultrazvuku.

Nesporně hlavní přednáškou dne bylo třicetiminutové sdělení prof. MUDr Pavla Eliáše, CSc., přednosty Radiologické kliniky z Hradce Králové, o prenatální diagnostice dětského břicha a její návaznosti na postnatální stavy. Dr. Marcela Dvořáková přednášela o diagnostice a diferenciální diagnostice bráničních hernií.

Diskuze – prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Obr. 1. Diskuze – prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Druhý blok přednášek zahájil dr. Jaromír Hořák sdělením o intervenční radiologii dětského břicha. V současnosti lze při dostatečné zkušenosti a trpělivosti většinu poruch vyprazdňování mekonia a invaginací vyléčit bez nutnosti operace. Dr. Martin Kynčl rozebíral indikace nádorových onemocnění dětského břicha k CT a k magnetické rezonanci. Obecně upřednostňoval magnetickou rezonanci, ale u dětí indikovaných k CT plic doporučoval při jedné anestezii doplnit i CT břicha. Na toto sdělení navázala svojí přednáškou o diferenciální diagnostice nádorů jater dr. Blanka Prosová. Dr. Lenka Mrázková ve své přednášce zdůraznila význam Dopplerovy metody i při rutinním ultrazvukovém vyšetřovaní dětského břicha. V závěrečné přednášce dr. Hana Vitoušková demonstrovala dvě kazuistiky, jednak o nitrohrudně uloženém žaludku a dále o diagnosticky složitém případu pravostranné brániční hernie u novorozence. Diskuze k přednáškám byla bohatá, diskuzí se zúčastnili aktivně i prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. a prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přední odborníci na témata operativy gastrointestinálního traktu a nádorových postižení jater z Kliniky dětské chirurgie v Motole. Po ukončení přednáškového bloku následovala krátká schůze pediatrické sekce České radiologické společnosti ČLS JEP, na které byl zvolen její nový výbor.

Diskuze – prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. (vpravo)
Obr. 2. Diskuze – prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. (vpravo)

Další Motolský den bude uspořádán v červnu roku 2011. Jako jeho hlavní odborná náplň byla navržena prenatální diagnostika.

doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc.

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

e-mail: fnmotol@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se