Spolek lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 500
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá

v listopadu a v prosinci 2010 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 1. LISTOPADU 2010

Přednáškový večer Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Vondráčkův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

 1. J. Raboch: Úvod (5 min)
 2. P. Zvolský, J. Raboch: Jan Dobiáš a Vladimír Študent na psychiatrické klinice na Karlově (15 min)
 3. P. Pavlovský: Patická opilost (15 min)
 4. M. Šusta: Psychoneurodiagnostika „psychopatie“ (15 min)
 5. P. Harsa: Současné projevy agrese – mobbing, bossing, šikana, kyberšikana a jiné (15 min)

Diskuze

DNE 8. LISTOPADU 2010

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Šiklův večer

Úloha patologa v současné diagnostice infekčních chorob

Koordinátor: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

 1. C. Povýšil: Úvod (5 min)
 2. C. Povýšil: Infekční choroby se specifickým patomorfologickým obrazem (8 min)
 3. H. Skálová: Změny plic u smrtelných případů chřipkového onemocnění poslední doby (8 min)
 4. I. Vítková: Infekční etiologie některých chorob zažívacího traktu (8 min)
 5. P. Dundr: Nádory genitálu virového původu (8 min)
 6. J. Stříteský: Patomorfologická diagnostika virových hepatitid (8 min)
 7. J. Dušková: Morfologicky charakteristická infekční onemocnění centrálního nervstva (8 min)

Diskuze

DNE 15. LISTOPADU 2010

Slavnostní večer Univerzity Karlovy v Praze – k 17. listopadu

Rektor UK: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Současné doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení na Univerzitě Karlově

Přednášející: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prorektor UK

Diskuze

DNE 22. LISTOPADU 2010

Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústavu hematologie a krevní transfuze, Praha

přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Eiseltův večer

Novinky v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění

Večer věnovaný 30. výročí úmrtí prof. MUDr. F. Heřmanského, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 1. M. Trněný: Úvod – prof. F. Heřmanský (1916–1980) (5 min)
 2. P. Cieslar: Mechanismy primární hemostázy. Heřmanského Pudlákův syndrom (13 min)
 3. R. Pytlík, M. Trněný: Současná diagnostika a léčba maligních lymfomů (13 min)
 4. C. Šálek: Současná diagnostika a léčba akutních leukémií (13 min)
 5. I. Špička: Mnohočetný myelom (13 min)

Diskuze

DNE 29. LISTOPADU 2010

Přednáškový večer II. chirurgické kardiovaskulární kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

Divišův večer

Moderní trendy kardiovaskulární chirurgie

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

 1. J. Lindner: Úvod: Diviš, jeho žáci a pokračovatelé (5 min) 
 2. J. Lindner: Plicní endarterektomie (8 min)
 3. J. Hlubocký: Záchovné operace aortální chlopně (8 min)
 4. R. Špunda: Chirurgická revaskularizace myokardu u osmdesátníků (8 min)
 5. V. Rohn: Minisystémy v současné kardiochirurgii (8 min)
 6. M. Špaček: Hypertermická izolovaná perfuze končetin (HILP) u pacientů s maligním melanomem (8 min)
 7. P. Mitáš: Kritická končetinová ischémie, větvený bypass, výsledky léčby (8 min)
 8. T. Grus: Současné výsledky operací karotid (8 min) 

Diskuze

DNE 6. PROSINCE 2010

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze

Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Thomayerova přednáška

Význam lipidů v patogenezi lidských onemocnění

Přednášející: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

DNE 13. PROSINCE 2010

Předvánoční večer Spolku lékařů českých v Praze

Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Století panspermie?

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Fyzikální ústav AV ČR

Ve druhé polovině večera vystoupí Dixieland 1. LF UK v Praze

Umělecký vedoucí: prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se