Profesor MUDr. Jiří Homolka, DrSc. šedesátiletý


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 504
Kategorie: Osobní zprávy

Na stránkách odborného tisku bylo opakovaně vzpomenuto životních výročí prof. MUDr. Jiřího Homolky, DrSc. V současnosti se jubilant dožívá svých šedesátin. Je to jistě životní etapa, při které je možné bilancovat. Při následujícím hodnocení vidíme, že jsou pro oslavy tohoto výročí nepochybné důvody.

Oslavenec ve své profesní kariéře dosáhl met nejvyšších, je velmi uznávaným odborníkem doma i v zahraničí. Dokladem je jeho členství v European Respiratory Society (ERS), American College of Chest Physicians (ACCP) a Deutsche Gessellschaft fűr Pneumologie (DGP). Od roku 2002 až dosud je vědeckým sekretářem České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je rovněž členem Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK.

jp_33090_f_1
jp_33090_f_1

V České republice byl až dosud koordinátorem 25 vědecko-vzdělávacích schůzí České pneumologické a ftizeologické společnosti. Bohatá je i jeho publikační činnost, je autorem 174 přednášek a 105 publikací, z toho 20 v zahraničních prestižních časopisech.

V rámci pedagogického úvazku se účastní jak pregraduálního, tak i postgraduálního výukového programu. Je školitelem dvou studentů doktorandského studia, předsedou komise pro státní závěrečné zkoušky z vnitřního lékařství a členem atestační komise pro obor pneumoftizeologie.

V oblasti léčebně preventivní péče je jubilant známý jako zkušený broncholog, držitel funkční specializace ČLK F 18-rigidní a intervenční bronchologie.

Bronchologická vyšetření mají na I. TRN klinice 1. LF UK a VFN v Praze v Kateřinské ulici dlouholetou tradici. V souvislosti se zrodem pneumologické bronchologie je třeba vzpomenout doc. MUDr. Jitku Petříkovou, CSc., která po svém studijním pobytu v Paříži u profesora J. Lemoina vybudovala v Čechách první bronchoskopické pracoviště právě v Kateřinské ulici, a to již v roce 1949. Jejím žákem byl asistent MUDr. Vasil Bohut, jehož pokračovatelem je právě náš jubilant. Bronchoskopická vyšetření s návazností na vyšetření cytologická jsou v současnosti velmi žádaná jak pro pacienty ambulantní, tak pro hospitalizované nemocné, kdy počet vyšetření má stále stoupající tendenci.

V roce 1998 se prof. Homolka stal přednostou I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství a v roce 2008 se na základě výsledku konkurzního řízení stal přednostou Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTNsP.

Je nepochybné, že úkolů jubilantovi stále přibývá a k jejich zvládnutí je třeba dostatek duševních i fyzických sil. Profesor Homolka je zdatným sportovcem, věnuje se řadě sportů (tenisu, lyžování, golfu, plavání).

Popřejme jubilantovi pevné zdraví a hodně úspěchů při řešení nelehkých úkolů jak v současnosti, tak v budoucnosti.

doc. MUDr. Otakar Měřička, CSc.

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

Kateřinská 19, 121 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se