Kniha


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 467
Kategorie: Knihy

Lukáš K., Žák A. a kolektiv:

Chorobné znaky a příznaky

Praha: Grada Publishing 2010, 1. vydání, 519 s., cena 699 Kč. ISBN 978‑80-247-2764-6. 


Publikace autorského kolektivu ze IV. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je v našem odborném písemnictví unikátní. Podle jednotného schématu popisuje 62 znaků a příznaků, s nimiž se obracejí nemocní na lékaře nebo které lékař při vyšetřování nemocného zjistí. Jednotlivé položky jsou řazeny abecedně a číslovány a to od ascitu až po zvětšené mízní uzliny. Společné schéma popisu zahrnuje definici a klasifikaci, patofyziologii, výskyt, diagnózu a diferenciální diagnózu a léčbu, závěrem každé kapitoly jsou uvedeny základní literární odkazy.

Velmi cenný je rozsáhlý, 50 stran čítající epilog, v němž jsou vysvětlena v publikaci použitá eponyma včetně základních životopisných údajů o příslušných autorech. Zde najde mnoho zajímavých informací i zájemce o historii medicíny. V daném rozsahu by epilog mohl být vydán i samostatně.

Ačkoliv se na přípravě publikace podílelo na dvacet autorů, celkově působí velmi homogenně, což je nepochybně výsledkem dobré redakční práce hlavních autorů.

Zpracování jednotlivých hesel vesměs vychází z moderních poznatků a vede čtenáře k pochopení příslušných principů. Publikace tak poskytuje rychlou základní orientaci v přístupu k nemocnému s běžnými klinickými projevy či patologickými laboratorními nálezy.

Výběr hesel je pečlivý a obráží se v něm klinická zkušenost hlavních autorů. Sám postrádám jediné heslo a to dehydrataci. Je přirozené, že v publikaci tak rozsáhlé lze občas nalézt termíny či koncepce, s nimiž by bylo možno polemizovat. Tyto drobnosti však nikterak nesnižují vysokou odbornou úroveň referované publikace a spíše dokreslují skutečnost, že i propedeutická část klinické medicíny se trvale vyvíjí.

Jedná se o dílo v českém lékařském písemnictví ojedinělé a jeho autoři si zaslouží blahopřání. Přirozeně se vynořuje otázka, komu publikaci doporučit. Nabízí se jednoduchá odpověď – všem, tedy všem klinickým lékařům a studentům medicíny. Je-li v tomto doporučení nadsázka, pak je skutečně minimální. Přinejmenším by dílo kolegů ze IV. interní kliniky nemělo chybět v knihovně žádného studenta medicíny a lékaře připravujícího se na atestaci. Publikace je vhodnou učebnicí také pro problémově orientovanou výuku. Avšak mnoho poučení a užitečných informací si odnese i zkušený lékař.

Při čtení tohoto velmi zdařilého díla jsem si musel vzpomenout na Hegglinovu Diferenciální diagnostiku vnitřních chorob, která mě provázela v prvních letech po promoci a která, pokud vím, se ke škodě českých lékařů nedočkala reedice. Mohu jen popřát autorům, aby se Chorobným znakům a příznakům dostalo nejen odpovídajícího přijetí, ale i řady dalších vydání.

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Šrobárova 50, 100 34 Praha 10


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.