Založení české společnosti bezkrevní medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 144
Kategorie: Zprávy

V době všeobecného pokroku medicíny ve světě nás těší, že vás můžeme informovat o založení České společnosti bezkrevní medicíny (Czech Society of Bloodless Medicine – CSBM). Hlavním posláním společnosti je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí v oblasti bezkrevní medicíny, a to nejen svých členů, ale všech zdravotních pracovníků. Mezi aktivity CSBM patří organizování vzdělávání lékařů a ostatních členů CSBM v bezkrevní medicíně, podpora účasti lékařů na odborných akcích a mezinárodní spolupráce na poli bezkrevní medicíny.

Naše aktivity jsou úzce spojeny s představováním preparátů a přístrojů a propagací jejich použití v léčebné péči. Činnosti České společnosti bezkrevní medicíny jsou multidisciplinárního charakteru, a to znamená, že individuálními členy CSBM jsou lékaři různých odborností, chirurgických i nechirurgických oborů.

Individuálním členem CSBM se podle stanov může stát každý občan starší 18 let, který pracuje v oboru nebo chce činnost CSBM aktivně podporovat. O řádné členství se každý jednotlivec uchází písemně s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace. Členské příspěvky nejsou určeny, jsou dobrovolné. Přihlášku je možné poslat mailem nebo se on-line přihlásit na naší webové stránce.

Kolektivním členem CSBM se může stát každá instituce, která používá nebo vyrábí léky, preparáty nebo vybavení užívané jako alternativy transfuze krve nebo určené pro šetření krví či zástavu krvácení.

Poslání a cíle

  1. Hlavním posláním činnosti CSBM je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí v oblasti bezkrevní medicíny, a to nejen svých členů, ale i členů dalších lékařských společností a všech zdravotních pracovníků.
  2. Hájí a zastupuje odborné zájmy svých členů.
  3. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědeckých poznatků v oboru bezkrevní medicíny a o jejich využívání v léčebné péči.
  4. Podílí se na zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o metodách bezkrevní medicíny.
  5. Podporuje vzdělávání lékařů a ostatních členů CSBM v bezkrevní medicíně.
  6. Podporuje účast lékařů a ostatních členů CSBM na odborných akcích.
  7. Podporuje mezinárodní spolupráci na poli bezkrevní medicíny.
  8. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.

SYMPOZIUM

Vzhledem k tomu, že se každodenně ve světě organizují sympozia zaměřená na používání alternativ transfuze krve, chceme, aby také česká medicína byla součástí takových akcí. Proto vás vybízíme k účasti na sympoziích a kongresech. Plánujeme každý rok organizovat čtyři sympozia na témata související s používáním preparátů a přístrojů v bezkrevní léčbě. Každé sympozium bude ohodnoceno kredity ČLK. Rádi vám poskytneme všechny dodatečné informace.

jp_4793_f_1
jp_4793_f_1


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se