Suicide attempts -possibility of psychoprofilactic


Autoři: A. Florkowski ;  K. Zboralski ;  M. Talarowska ;  M. Janiak ;  A. Janiak ;  P. Gałecki
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 141
Kategorie: Vybrané souhrny

Ne všechna suicidia lze předvídat a účinně jim předcházet. Na druhou stranu uvažované riziko dokonané sebevraždy ve své podstatě dovoluje lékaři ujmout se léčby deprese a takto snížit riziko suicidia respektive morbiditu a mortalitu v populaci. Každý lékař by měl věnovat zvláštní pozornost nemocným s intenzivní úzkostí a zvláštní agitací psychomotoriky nebo psychotickým příznakům jako imperativním halucinacím a perzekučním bludům.

Významnými rizikovými faktory dokonaných sebevražd jsou skleslost, sociální izolace, potíže s adaptací po ztrátě blízké osoby či rozvodu. Při posuzování suicidálního rizika nesmí být v případě jakýchkoliv pochybností opomíjena konzultace s psychiatrem. Věkovými skupinami s vysokým rizikem jsou adolescenti a jedinci v pokročilém věku.


Zdroje

Pol Merkur Lekarski 2008; 25(147): 291–293.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se