Suicide attempts -possibility of psychoprofilactic


Autoři: A. Florkowski;  K. Zboralski;  M. Talarowska;  M. Janiak;  A. Janiak;  P. Gałecki
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 141
Kategorie: Vybrané souhrny

Ne všechna suicidia lze předvídat a účinně jim předcházet. Na druhou stranu uvažované riziko dokonané sebevraždy ve své podstatě dovoluje lékaři ujmout se léčby deprese a takto snížit riziko suicidia respektive morbiditu a mortalitu v populaci. Každý lékař by měl věnovat zvláštní pozornost nemocným s intenzivní úzkostí a zvláštní agitací psychomotoriky nebo psychotickým příznakům jako imperativním halucinacím a perzekučním bludům.

Významnými rizikovými faktory dokonaných sebevražd jsou skleslost, sociální izolace, potíže s adaptací po ztrátě blízké osoby či rozvodu. Při posuzování suicidálního rizika nesmí být v případě jakýchkoliv pochybností opomíjena konzultace s psychiatrem. Věkovými skupinami s vysokým rizikem jsou adolescenti a jedinci v pokročilém věku.


Zdroje

Pol Merkur Lekarski 2008; 25(147): 291–293.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se