Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 145
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v dubnu, květnu a v červnu 2009 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek je vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 6. DUBNA 2009

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer

K 80. narozeninám prof. MUDr. Jiřího Tichého, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 1. E. Růžička: Úvod (5 min)
 2. T. Zima: Děkani 1. lékařské fakulty UK (15 min)
 3. E. Růžička: Historie Haškovcovy a Hennerovy neurologické kliniky (15 min)
 4. K. Šonka: Neurologie 21. století (15 min)
 5. Gratulace (20 min)

Diskuze

DNE 20. DUBNA 2009

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer

Prenatální diagnostika

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

 1. J. Feyereisl: Úvod (5 min)
 2. J. E. Jirásek: Základy prenatálního vývoje (15 min)
 3. L. Krofta: Sonoembryologie (15 min)
 4. K. Koterová: Růstové křivky I. trimestru gestace (10 min)
 5. K. Dlouhá: Screening I. trimestru gestace (10 min)
 6. I. Kučerová: Ultrazvukový screening v II. trimestru (15 min)
 7. I. Hromadníková: Fetální DNA a RNA v těle matky (15 min)

Diskuze

DNE 27. DUBNA 2009

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Popelkův večer

Onemocnění a poranění hlezenního kloubu

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. T. Trč: Úvod (5 min)
 2. D. Stehlík: Anatomie a biomechanika hlezna (10 min)
 3. A. Schejbalová: Onemocnění hlezna dětského a adolescentního věku (10 min)
 4. T. Trč, M. Handl: Patologie hlezna dospělých a možnosti terapie (10 min)
 5. M. Hanus: Poranění a možnosti terapie TC kloubu v dětství a adolescenci (10 min)
 6. M. Handl, T. Trč: Poranění hlezna v dospělosti (10 min)
 7. T. Trč: Závěr (5 min)

Diskuze

DNE 4. KVĚTNA 2009

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer

Dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. O. Petrů: Význam ERCP u cyst choledochu (10 min)
 3. A. Kučera: Traumatická ruptura bránice (10 min)
 4. P. Kuklová: Atrézie jícnu – long gap (10 min)
 5. L. Kavalcová: Totální aganglionóza kolon (10 min)
 6. J. Trachta: Zkušenosti dětského chirurga z Konga (10 min)

Diskuze

DNE 11. KVĚTNA 2009

Slavnostní večer České lékařské společnosti JEP, Spolku lékařů českých v Praze a Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze

Purkyňův večer

140. výročí úmrtí J. E. Purkyně

Koordinátor: prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc.

 1. O. Kittnar: Úvod (5 min)
 2. V. Riljak, K. Jandová, D. Marešová, M. Langmeier, J. Pokorný: Nikotin a centrální nervový systém: historie, současnost, možná rizika (10 min)
 3. D. Marešová, J. Bortelová, S. Trojan: Vliv etanolu na činnost korových neuronů za vývoje (10 min)
 4. K. Jandová, V. Riljak, D. Marešová, M. Langmeier, J. Pokorný: Magnézium a jeho možný protektivní účinek v CNS (10 min)
 5. M. Nedbalová, A. Jandová, A. Čoček, J. Pokorný: Účinek magnetického pole na inhibici adherence leukocytů u nádorových pacientů (10 min.)
 6. E. Medová, O. Kittnar, M. Mlček, J. Slavíček, J. Charvát, M. Szabo: Změny elektrického pole srdečního u pacientů diabetiků (typ 2) po převedení z inzulínu na PAD (10 min)
 7. E. Filatová, O. Kittnar, M. Mlček, J. Slavíček, J. Charvát, J. Chlumský, P. Šváb: Konfigurace elektrického pole srdce u asymptomatických diabetiků 2. typu s diastolickou dysfunkcí levé komory (10 min)

Krátká vystoupení:

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. – předseda SLČ v Praze

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda ČLS JEP

Společenský program

DNE 18. KVĚTNA 2009

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.,

společně s Ústavem patologie 3. LF UK,

přednosta: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.

Polákův večer

50 let od vydání knihy prof. E. Poláka „Kapitoly o fysiologických předpokladech v chirurgii hrudní“

Koordinátor: doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 1. R. Gürlich: Úvod (5 min)
 2. F. Vyhnánek: E. Polák – fyziologické předpoklady v chirurgii (7 min)
 3. M. Očadlík, D. Jirava, F. Vyhnánek, Z. Vernerová: Primární plicní synovialosarkom (5 min)
 4. F. Vyhnánek, D. Jirava, M. Očadlík, V. Rychterová: Solitární fibrózní nádor pleury (5 min)
 5. R. Gürlich, P. Salaj: Pseudotomur retroperitonea u nemocného s hemofilií A a inhibitorem fVIII (5 min)
 6. R. Kostka, F. Vyhnánek, P. Skála, V. Mandys, L. Koldová: Stromální nádory zažívacího traktu (5 min)
 7. L. Denemark, L. Havlůj, L. Koldová: Maligní karcinoid hlavy pankreatu (5 min)
 8. R. Kostka, T. Bajtler, B. Sosna: Liposarkom semenného provazce (5 min)
 9. R. Ston, L. Havlůj, Z. Pelák, J. Šach: Akrospiron levé paže (5 min)
 10. L. Vlček, M. Bernat, M. Dvořáček: Infikovaná výduť stehenní tepny – extraanatomická rekonstrukce (5 min)

Diskuze

DNE 25. KVĚTNA 2009

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Idiopatické střevní záněty – nové trendy

Koordinátor: MUDr. Karel Lukáš, CSc.

 1. A. Žák: Úvod (5 min)
 2. J. Kotlas: Genetické aspekty (10 min)
 3. A. Novotný: Současný názor na patofyziologii (10 min)
 4. F. Novák: Akutní komplikace (10 min)
 5. T. Švestka: Chronické komplikace (10 min)
 6. K. Lukáš: Biologická léčba (10 min)
 7. E. Meisnerová: Parenterální výživa (10 min)

Diskuze

DNE 1. ČERVNA 2009

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

11. Večer slovenských lekárov Bratislava

Oxidačný stres a jeho účasť v patológii niektorých ochorení

Koordinátor: prof. Dipl. Ing. Zdeňka Ďuračková, Ph.D.

 1. Z. Ďuračková: Úvod (5 min)
 2. Z. Ďuračková, J. Muchová, Z. Paduchová, L. Andrezalová: Súčasný pohľad na oxidačný stres (10 min)
 3. J. Muchová, Z. Paduchová, Z. Orszaghová, A. Liptáková, Z. Ďuračková: Účasť oxidačného stresu v patológii niektorých ochorení a jeho ovplyvnenie prírodnými polyfenolmi (10 min)
 4. J. Trebatická, A. Viktorínová: Oxidačný stres a ióny kovov u detí yperkinetickou poruchou aktivity a pozornosti (10 min)
 5. V. Jakuš, J. Kostolanská, M. Sapák: Úloha glykačného a oxidačného stresu v rozvoji neskorších diabetických komplikácií u detí s diabetes mellitus typ 1 (10 min)
 6. L. Turecký, V. Kupčová, K. Plank, E. Uhlíková, Ľ. Divéky: Paraoxonáza a žlčové kyseliny v sére žien s intrahepatálnou cholestázou gravidných (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se