Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 641-642
Kategorie: Zprávy

V říjnu 2008 se uskutečnilo v Lékařském domě setkání s řešiteli ČLS JEP na projektu pro MPSV – odbor posudkového lékařství „Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k Mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností“.

Cíl projektu, tj. zpracování odborných lékařských podkladů pro hodnocení důsledků zdravotního postižení na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu k pěti nejčastějším příčinám invalidity byl naplněn. Vyhotovené kapitoly – postižení oběhového systému, onkologická, poruchy duševní a poruchy chování, postižení pohybového systému a postižení neurologická – se věnují problematice z hlediska klinického obrazu, diagnostických kritérií, průběhu a léčby a vymezují obecné posudkové zásady pro posuzování jednotlivých druhů zdravotních postižení. Za důležitý aspekt považujeme hodnocení z pohledu dopadu postižení na kvalitu života, schopnost vykonávat běžné aktivity a schopnost pracovat. Do řešení se promítly i principy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, což považujeme za zvlášť důležité. Výstupy z řešení jsou plně kompatibilní s pokroky lékařské vědy v České republice i mezinárodními a názory odborné lékařské veřejnosti. Smysluplnost práce na projektu tkví v odborném posouzení zdravotního stavu, tj. funkční schopnosti a disability. Odborná hlediska, zpracovaná zkušenými odborníky na aktuální úrovni vědeckých poznatků a technických možností, nepochybně přispějí k objektivizaci funkčních poruch, což vede k co nejefektnějšímu zdravotnímu, sociálnímu, ekonomickému i etickému posouzení a zhodnocení stavu nemocného posudkovým lékařem, ale také k ochraně nemocného před nedoceněním disability, tedy k prevenci případného dalšího zdravotního poškození.

Výsledky projektu byly po schválení vedením MPSV prezentovány řešiteli z České lékařské společnosti J. E. Purkyně na odborném semináři v Lékařském domě v Praze. V úvodu vystoupili Mgr. Jiří Král (vrchní ředitel Sekce pro oblast sociální a rodinné politiky MPSV) a prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (hlavní řešitel projektu MPSV a předseda ČLS JEP). Vyjádřili přesvědčení o vysoké účelnosti projektu, neboť i posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti musí korespondovat s dynamickým vývojem medicínských poznatků.

O výsledcích řešení Kapitoly II. – Novotvary – informoval prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Kapitoly V. – Poruchy duševní a poruchy chování – prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Kapitoly VI. – Nemoci nervové soustavy – doc. MUDr. Otakar Keller, CSc, Kapitoly IX. – Nemoci oběhové soustavy – prof. MUDr. Richard Češka, CSc., Kapitoly XIII. – Nemoci svalové a kosterní soustavy – prim. MUDr. Hana Jarošová.

Projekt, který nadále pokračuje formou veřejné zakázky řešením zbývajících kapitol MKN 10 a výsledky budou rovněž veřejně prezentovány, obsahuje vysoce odborné lékařské podklady pro zpracování prováděcího právního předpisu k novele zákona o důchodovém pojištění a stane se zároveň odborným podkladem pro činnost lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení na úseku posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění. Zpracování podkladů pro legislativní řešení formou výzkumu renomovaným řešitelem, sdružujícím všechny odborné lékařské společnosti v České republice, je předpokladem toho, že následné legislativní řešení bude mít potřebnou společenskou podporu.

O možnost prezentace výsledků projektu na jaře roku 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR požádal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas předsedu Výboru pro sociální politiku PSP ČR ing. Zdeňka Škromacha, neboť si oba uvědomují závažnost dopadů pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Bc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

Odbor posudkové služby

MPSV ČR


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Abstrakta

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se