Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 642-643
Kategorie: Zprávy

Pořádá v lednu, únoru a březnu 2009 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 26. LEDNA 2009

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer

Urogynekologie

Koordinátor: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

 1. A. Martan: Úvod (5 min)
 2. A. Martan: Současné možnosti řešení inkontinence moči u žen (12 min)
 3. P. Hubka: Anatomie TVT – S pásky v pozici H a její možné komplikace (10 min)
 4. J. Mašata: Dlouhodobé změny urogenitálního traktu po TVT operaci (10 min)
 5. P. Drahorádová: Změny kvality života po urogynekologických operacích (10 min)
 6. K. Švabík: Současné možnosti řešení defektu pánevního dna (13 min)

Diskuze

DNE 2. ÚNORA 2009

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kukulův večer

Přínosy, rizika a komplikace invazivních vyšetřovacích metod

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 1. Z. Krška: Úvod – Problematika invazivních vyšetřovacích metod (5 min)
 2. J. Šváb: Diagnostické a terapeutické metody u NPB (8 min)
 3. M. Zeman: Diagnostické invazivní metody v traumatologii (8 min)
 4. D. Schmidt: Invazivní vyšetřovací metody v koloproktologii (8 min)
 5. J. Šuk: Využití diagnostických metod v chirurgii prsu (8 min)
 6. J. Ulrych: Diagnosticko terapeutické metody v hepatopankreatobiliární oblasti (8 min)
 7. J. Klofanda: Invazivita v algoritmu vyšetření štítné žlázy (8 min)
 8. R. Demeš: Hrudní komplikace diagnostických a terapeutických invazivních výkonů (8 min)

Diskuze

DNE 9. ÚNORA 2009

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Arteriální hypertenze, akutní problémy

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., jr.

 1. Š. Svačina: Úvod (5 min)
 2. J. Widimský jr: Rezistentní hypertenze (10 min)
 3. R. Holaj: Subklinické orgánové poškození u hypertenze (10 min)
 4. T. Janota: Hypertenzní krize (10 min)
 5. T. Zelinka: Chyby a omyly v léčbě hypertenze (10 min)
 6. B. Strauch: Primární hyperaldosteronismus: nejčastější forma sekundární hypertenze (10 min)
 7. O. Petrák: Domácí a 24 hod. měření krevního tlaku (10 min)

Diskuze

DNE 16. ÚNORA 2009

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze

předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška

Léčba břišních kýl v průběhu staletí

Přednáší:doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

DNE 23. ÚNORA 2009

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. J. Horák, M. Hendrichová, K. Krátká, B. Cieslarová, M. Dostalíková, J. Stříteský, J. Vránová: Nealkoholová steatohepatitida (10 min)
 3. J. Stříteský, J. Horák, K. Krátká, M. Hendrichová: Histologická diagnostika nealkoholové steatohepatitidy (10 min)
 4. K. Kovaříková, M. Hendrichová, K. Krátká, J. Stránský, J. Horák: Určení stupně jaterní fibrózy pomocí transientní elastografie (8 min)
 5. M. Hendrichová, F. Málek, M. Sedláková, J. Vránová, J. Horák: Jaterní funkce hodnocená pomocí dechového testu s 13C methacetinem u nemocných se srdečním selháním (8 min)
 6. I. Půtová, M. Dostalíková, J. Horák: Mutace v genu HFE u nemocných se systémovým revmatickým postižením (8 min)
 7. M. Dostalíková, J. Horák.: Role hepcidinu v metabolismu železa (8 min)

Diskuze

DNE 2. BŘEZNA 2009

Přednáškový večer Trombotického centra VFN

Přednosta: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

5. výročí založení Trombotického centra VFN

Koordinátor: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

 1. J. Kvasnička: Úvod (5 min)
 2. J. Kvasnička: Trombofilní stavy, diagnostika a prevence (10 min)
 3. L. Vepřeková: Trombofílie v dětském věku (10 min)
 4. J. Hájková: Celogenomová sekvence (FLX Systém Roche) – co lze od ní očekávat? (10 min)
 5. Z. Kudrnová: Nová antitrombotika – rivaroxaban - přímý inhibitor FXa a dabigatran – přímý inhibitor trombinu (10 min)
 6. P. Křížová: Rezistence na léčbu aspirinem nebo clopidogrelem = fakt nebo artefakt? (10 min)
 7. M. Sudrová, Z. Zenáhlíková, M. Hanzlová, M. Vrbová: Naše zkušenosti s profylaxí TEN u gravidních žen (10 min)

Diskuze

DNE 9. BŘEZNA 2009

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Seklův večer

Čipové metody a jejich klinický dopad

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 1. M. Macek: Úvod (5 min)
 2. J. Drábová, Z. Zmítková, P. Goetz: Význam čipových metod pro klinickou genetiku (15 min)
 3. M. Simandlová, A. Puchmajerová, M. Malíková, D. Novotná, Z. Vlčková, M. Vlčková, P. Hedvičáková, J. Drábová, M. Havlovicová: Fenotypová variabilita u stejné chromozomové přestavby (15 min)
 4. M. Malíková, D. Novotná, Z. Vlčková, M. Palánová, M. Vlčková, M. Simandlová, A. Puchmajerová, J. Drábová, M. Havlovcová: Chromozomová přestavba u novorozence s neurologickým postižením (20 min)

Diskuze

DNE 16. BŘEZNA 2009

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Akutní kardiologie

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min)
 2. J. Bělohlávek: Využití systému ECMO v akutní kardiologii (12 min)
 3. V. Dytrych, J. Bělohlávek, O. Šmíd, A. Král, A. Linhart: Submasivní plicní embolie (12 min)
 4. O. Šmíd, J. Bělohlávek, A. Král, A. Linhart: Neinvazivní ventilace u nemocných s respiračním selháním (12 min)
 5. A. Král, J. Bělohlávek, V. Dytrych, A. Linhart: Kazuistika (12 min)

Diskuze

DNE 23. BŘEZNA 2009

Přednáškový večer 2. interní kliniky 3. LF UK

Přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Syllabův večer

Diabetologie, gastroenterologie a klinická výživa, základní obory 2. interní kliniky 3. LF UK

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 1. M. Anděl: Úvod: Vnitřní lékařství – komplexní mezioborový integrovaný systém (5 min)
 2. J. Švec: Nové poznatky v molekulární patologii kolorektálního karcinomu (15 min)
 3. M. Kment: Současný pohled na akutní krvácení do zažívacího traktu (10 min)
 4. M. Anděl: Hypoglykémie v intenzivní péči (10 min)
 5. J. Polák: Hormony tukové tkáně – další klíč k inzulínové rezistenci (10 min)
 6. P. Těšínský: Nutriční a metabolická podpora u akutní pankreatitidy (10 min)

Diskuze

DNE 30. BŘEZNA 2009

Přednáškový večer Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FN Bulovka

Přednosta: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Plastická chirurgie a mezioborová spolupráce

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

 1. J. Měšťák: Úvod (5 min)
 2. R. Kufa, L. Frajer: Rekonstrukce dolní čelisti v onkochirurgické problematice (10 min)
 3. J. Matějovská, K. Urban, L. Frajer, L. Kment: Spolupráce plastického chirurga v onkochirurgii pohybového aparátu (10 min)
 4. R. Kufa, J. Kozák: Možnost řešení Moebiova syndromu (10 min)
 5. L. Kment, E. Hrubanová, K. Urban, O. Měšťák: Strategie chirurgické léčby u BRCA pozitivních žen (15 min)
 6. L. Kment, K. Urban, J. Měšťák: Zdravotní aspekty redukčních mammaplastik (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha
Článek Abstrakta

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se