Adjuvantní chemoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu


Adjuvant Chemotherapy in the Treatment of Non-small Cell Lung Cancer

For its high incidence and lethality lung cancer represents one of the most serious medical and social problems. Even the early stages of non-small cell lung carcinomas (NSCLC) in comparison with tumours of other location have comparatively unfavourable prognosis, even if the patient undergoes radical surgical treatment. Most of patients die from remote metastases. Most probably it is due to the presence of clinically undetectable micro-metastases developing already in the time of surgery, which progress when the primary tumor was removed. Endeavour to improve results of surgical treatment in early stages of NSCLC disease is aimed at neoadjuvant preoperative and adjuvant postoperative chemotherapy. Present recommendations concerning the adjuvant NSCLC chemotherapy result from recent studies. Prognosis of patients in NSCLC stage IA is comparatively favourable and no evidence has been presented that adjuvant chemotherapy improves survival. Adjuvant chemotherapy is therefore indicated after the radical surgery of NSCLC stage IB-II. Adjuvant chemotherapy should include combination of paclitaxel, docetaxel, vinorelbine or gemcitabin with platin derivates. Patients in good clinical conditions should receive four cycles of chemotherapy in three weeks intervals. Treatment should start at latest 6 weeks after the surgery. Maximal effort to administer the planned dose of chemotherapy in the planned schedule should be given. The role of adjuvant chemotherapy in NSCLC patients of stage IIIA remains indeterminate. The most rational approach to those patients is the neoadjuvant chemotherapy or chemoradiotherapy with subsequent surgical treatment.

Key words:
non-small cell lung cancer, NSCLC, adjuvant chemotherapy.


Autoři: I. Špásová
Působiště autorů: Pneumologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 329-336
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pro svou vysokou frekvenci výskytu a letální povahu onemocnění se plicní karcinom řadí k nejzávažnějším soudobým medicínským i společenským problémům. I časná stadia nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) ve srovnání s nádory jiných lokalizací mají relativně nepříznivou prognózu, a to i v případě, že se nemocní podrobí radikální operační léčbě. Většina nemocných umírá na rozvoj vzdálených metastáz. Nejpravděpodobnější příčinou této skutečnosti je přítomnost klinicky nedetekovatelných mikrometastáz již v době resekce, i když je veškerý makroskopicky viditelný nádor chirurgicky odstraněn. Úsilí zlepšit výsledek chirurgické léčby časných stadií nemocných s NSCLC se proto soustředilo na neoadjuvantní předoperační a adjuvantní pooperační chemoterapii. Současná doporučení týkající se adjuvantní chemoterapie NSCLC vyplývající z výsledků doposud provedených studií jsou následující. U nemocných s NSCLC stadia IA je prognóza relativně příznivá a v současnosti neexistují důkazy, že by adjuvantní chemoterapie zlepšovala přežití. Adjuvantní chemoterapie je tedy indikována po radikální operaci NSCLC stadia IB – II. Adjuvantní chemoterapie by měla obsahovat kombinaci paklitaxelu, docetaxelu, vinorelbinu nebo gemcitabinu s platinovým derivátem. Nemocným v dobrém klinickém stavu by měly být aplikovány celkem 4 cykly chemoterapie v třítýdenních intervalech. Léčba by měla být zahájena nejpozději do 6 týdnů po operaci. Mělo by být vyvinuto maximální úsilí podat chemoterapii v plánované dávce a v plánovaném časovém rozvrhu. Role adjuvantní chemoterapie u nemocných s NSCLC ve stadiu IIIA zůstává nejistá. Nejracionálnějším přístupem k těmto nemocným se jeví neoadjuvantní chemoterapie nebo chemoradioterapie s následnou chirurgickou léčbou.

Klíčová slova:
nemalobuněčná plicní rakovina, NSCLC, adjuvantní chemoterapie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se