Užití trombelastografie při hodnocení koagulace u žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím


The Use of Thrombelastography in Evaluation of Coagulation in Females with Physiological or Pathological Gravidity

Background.
During gravidity changes in coagulation develop, however different norms for pregnant women and prevailing population are rarely used. Pathological gravidity can be accompanied with more significant coagulopathies. Thrombelastography is more and more frequently used for evaluation of coagulation parameters of pregnant women. The aim of the study was to compare thrombelastographic coagulation parameters in females with physiological or pathological gravidity and with norms for prevailing population.

Methods and Results.
60 women in the 3rd trimester of physiological gravidity (group ZDRAVÉ) and 50 women with pathological gravidity (women with preeclampsia or with a dead fetus, group PATOL) were examined. Both groups were of the comparable age. Average values of studied parameters in the group ZDRAVÉ were found at the level of “procoagulation” limits for prevailing population. In the group PATOL, average values were even more “procoagulative”, however, differences to the ZDRAVÉ group were nor significant: time r 4.7 (SD 1.7) vs. 4.4 (SD 2.0) p=0.461 (norm for prevailing population 4–8 min), time to 1.5 (0.5) vs. 1.3 (0.4) p=0.030 (norm 1–4 min), angle alpha 69.6 (5.5) vs. 71.0 (7.7) p=0.324 (norm 47–74°), maximal amplitude 71.3 (4.5) vs. 73.1 (4.7) p=0.079 (norm 55–73 mm), coagulation index 2.7 (1.8) vs. 3.2 (1.8) p=0.219 (norm (–3)–(+3)). In the group PATOL higher variability than in the group ZDRAVÉ was found. On the basis of the group ZDRAVÉ selection percentiles, new norms of thrombelastographic coagulation parameters for pregnant women were elaborated.

Conclusions.
Coagulation during pregnancy differs significantly from that of prevailing population. That is why the new thrombelastographic norms for pregnant women are submitted. Coagulation changes in pathological pregnancies are more difficult to anticipate than in healthy gestations.

Key words:
thrombelastography, pregnancy, coagulopathy, preeclampsia.


Autoři: F. Polák 1;  M. Lipš 1;  H. Bedřichová 1;  P. Kříž 1;  A. Pařízek 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 396-400
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V průběhu těhotenství dochází ke změnám koagulačního stavu, málokdy jsou však v praxi pro těhotné ženy používány jiné normy než pro běžnou populaci. Patologicky probíhající těhotenství mohou být spojena s výraznějšími koagulopatiemi. Trombelastografie je stále častěji používána k hodnocení aktuálního koagulačního stavu těhotných žen. Cílem studie bylo porovnat trombelastografické koagulační parametry žen s fyziologicky a patologicky probíhajícím těhotenstvím a s normami pro běžnou populaci.

Metody a výsledky.
Trombelastograficky bylo vyšetřeno 60 žen ve III. trimestru fyziologicky probíhajícího těhotenství (skupina ZDRAVÉ) a 50 žen s patologicky probíhajícím těhotenstvím (ženy s preeklampsií nebo mrtvým plodem, skupina PATOL). Obě skupiny byly věkově srovnatelné. Průměrné hodnoty sledovaných parametrů ve skupině ZDRAVÉ se pohybovaly na „prokoagulační“ hranici norem pro běžnou populaci. Ve skupině PATOL byly průměrné hodnoty ještě více „prokoagulační“, ale rozdíly proti skupině ZDRAVÉ nebyly statisticky významné: čas r 4,7 (SD 1,7) vs. 4,4 (SD 2,0) p=0,461 (norma pro běžnou populaci 4–8 min), čas k 1,5 (0,5) vs. 1,3 (0,4) p=0,030 (norma 1–4 min), úhel alfa 69,6 (5,5) vs. 71,0 (7,7) p=0,324 (norma 47– 74°), maximální amplituda 71,3 (4,5) vs. 73,1 (4,7) p=0,079 (norma 55–73 mm), koagulační index 2,7 (1,8) vs. 3,2 (1,8) p=0,219 (norma (–3)–(+3)). Ve skupině PATOL jsme pozorovali větší rozptyl hodnot než ve skupině ZDRAVÉ. Pomocí výběrových percentilů jsme na základě výsledků ve skupině ZDRAVÉ vypracovali nové normy trombelastografických parametrů pro těhotné ženy.

Závěry.
Koagulační stav těhotných žen se významně liší od koagulačního stavu běžné populace. Navrhujeme proto nové trombelastografické normy pro použití v těhotenství. Koagulační změny u žen s patologicky probíhajícím těhotenstvím jsou hůře předvídatelné než u zdravých těhotných žen.

Klíčová slova:
trombelastografie, těhotenství, koagulopatie, preeklampsie.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se