Indikace k uzávěru perzistujícího foramen ovale u nemocné s plicní hypertenzí a proběhlou paradoxní embolizací


Indication to Occlusion of Patent Foramen Ovale in Patient with Pulmonary Hypertension after a Cardioembolic Stroke

Patent foramen ovale (PFO), atrial septal aneurysm and Chiari’s network are known risk factors for cardioembolic stroke. We report a case of young woman with pulmonary hypertension and PFO treated by implantation of Amplatzer occluder after paradoxical embolism.

Key words:
patent foramen ovale, atrial septal aneurysm, Chiari’s network, transoesophageal echocardiography, Amplatzer occluder.


Autoři: I. Svobodová 1;  prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 2;  H. Grünfeldová 1;  A. Linhart 2
Působiště autorů: Interní oddělení MN, Čáslav 1;  II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 407-410
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Perzistující foramen ovale (PFO), aneuryzma síňového septa a Chiariho síťka jsou rizikovými faktory cévní mozkové příhody. Kazuistika uvádí případ mladé ženy s plicní hypertenzí a PFO ošetřené implantací Amplatzerova okludéru po prodělané paradoxní embolizaci.

Klíčová slova:
perzistující foramen ovale, aneuryzma síňového septa, Chiariho síťka, transezofageální echokardiografie, Amplatzerův okludér.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se