Vztah mezi dietním příjmem alkoholu a některými metabolickými a kardiovaskulárními rizikovými faktory u zdravých mužů


Relation Between Alcohol Intake and Some Metabolic and Cardiovascular Risk Factors in the Healthy Men

Background.
Czech Republic belongs to countries with worldwide highest alcohol per capita intake. Although mild intake of alcohol may exhibit protective effects, its abuse is associated with true deleterious consequences for the whole organism. The aim of our study was to assess relation between alcohol intake and several metabolic and cardiovascular risk factors.

Methods and Results.
In the group of clinically healthy men (n=102, mean age 39.1±10.8 years) complete clinical examination, biochemical work-up and weekly dietary profile assessment were performed. Data were compared using standard statistical tests and linear regression analyses. Participants were divided into 4 groups according to the regular weekly alcohol intake (group 0: <70 g; group 1: 70–210 g; group 2: 211–420 g; group 3: >420 g alcohol/week). We found close relation between alcohol intake and several risk factors for cardiovascular diseases and metabolic syndrome such as WHR, BMI, total caloric intake, blood pressure, serum lipids, or iron metabolites and markers of oxidative stress (AGEs, AOPP).

Conclusions.
This study proves an important relationship between alcohol intake and risk factors for cardiovascular diseases or metabolic syndrome. Subjects abusing alcohol thus seem not to be only at higher risk for alcohol-mediated liver damage, but also for the cardiovascular and common metabolic diseases.

Key words:
alcohol, biochemical markers, cardiovascular disease, metabolic syndrome, liver disease.


Autoři: L. Vítek 1,2;  M. Leníček 1;  J. Zelenka 1;  M. Kalousová 1;  B. Staňková 2;  L. Novotný 3;  P. Schreib 4;  T. Zima 1;  A. Žák 2
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha 1;  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2;  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Praha 3;  České vysoké učení technické, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 367-373
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Česká republika patří mezi země s nejvyšším příjmem alkoholu na obyvatele na světě. Ačkoli alkohol může působit v mírných dávkách protektivně, jeho nadměrné užívání má nepochybné negativní dopady na celý organizmus. Cílem studie bylo posoudit vztah příjmu alkoholu k některým metabolickým a kardiovaskulárním rizikovým faktorům.

Metody a výsledky.
U skupiny klinicky zdravých mužů (n=102, průměrný věk 39,1±10,8 roku) bylo provedeno kompletní klinické a biochemické vyšetření a hodnocení týdenního dietního profilu. Pro hodnocení dat byly použity standardní statistické testy a lineární regresní analýza. U mužů rozdělených do 4 skupin podle týdenní konsumpce alkoholu (skupina 0: <70 g; skupina 1: 70–210 g; skupina 2: 211 až 420 g; skupina 3: >420 g alkoholu/týden) byl zjištěn jednoznačný vztah mezi příjmem alkoholu a některými kardiovaskulárními rizikovými faktory či komponentami metabolického syndromu, jako jsou markery distribuce tělesného tuku, body mass index, celkový energetický příjem, krevní tlak, sérové triglyceridy a LDL cholesterol, aktivita γ-glutamyltransferázy, nebo metabolity železa či markery oxidačního stresu (AGEs, AOPP).

Závěry.
Studie poukazuje na zřetelný vztah mezi příjmem alkoholu a rizikovými faktory rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus nebo komponentami metabolického syndromu. Jedinci s abúzem alkoholu nejsou tedy ohroženi pouze toxickým poškozením jater alkoholem, ale i zvýšeným rizikem vzniku těchto nemocí.

Klíčová slova:
alkohol, biochemické markery, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom, jaterní onemocnění.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se