Praktické aspekty a reálný klinický význam sledování t(14;18) v periferní krvi pacientů s folikulárním lymfomem


Practical Aspects and Clinical Value of t(14;18) Monitoring in Peripheral Blood of the Follicular Lymphoma Patients

Background.
Evaluation of practical value of monitoring t(14;18) in peripheral blood in follicular lymphoma.

Methods and Results. t(14;18) was tested in 115 follicular lymphoma patients by methods:
FISH, nested and multiplex PCR of blood, bone marrow and lymph node specimens. We tested the patients with rearrangement MBR quantitatively by real-time PCR. Testing intervals of t(14;18) in peripheral blood were 1 month during treatment, 2–3 months during the first year after the end of treatment, then every 4 to 6 months. Patients were clinically examined in the same intervals and regular restaging was done by CT/PET. Each patient was evaluatee separately. Total detection of t(14;18) was 97 % regardless tissue and methods of detection, FISH was superior to PCR (95 % vs 72 %). The higher number of copies were observed in lymph nodes in comparison to bone marrow (p=0,036) and peripheral blood (p=0,016); 46/115 (40 %) patients were positive for MBR, we followed up behaviour of t(14;18) in peripheral blood in 33 of them in long intervals (>6 months, med. 33 months). Molecular and clinical courses correlated in 20/33 (61 %) patients, 7/33 (21 %) clinically relapsed in lasting molecular remission. We found very short interval to clinical relaps in 7 cases of molecular relapses (0–5 months, median 3 months). We could not define “threshold quantity” of clinically important molecular relaps. Lasting molecular remission was associated with clinical in about 60 % cases; lasting molecular activity corresponded with clinical relaps in 86 % patients.

Conclusions.
t(14;18) is highly associated with follicular lymphoma. In practice, monitoring of t(14;18) is feasible only in part of patients. Even if there is some correlation of clinical and molecular course, monitoring of t(14;18) in blood bears only limited prognostic value for the concrete patient. The treatment of patient can not be accomplished on the basis of these results only.

Key words:
follicullar lymphoma, t(14;18), bcl-2/IgH.


Autoři: A. Janíkováobořilová 1;  J. Mayer 1;  D. Dvořáková 1;  P. Mejstřík 1;  M. Navrátil 1;  I. Vášová 1;  L. Křen 2;  M. Matuška 3
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 1;  Patologicko–anatomický ústav FN, Brno 2;  Onkologické oddělení FN, Ostrava 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 374-381
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Stanovit praktický význam sledování t(14;18) v periferní krvi u folikulárního lymfomu.

Metody a výsledky. K detekci t(14;18) u 115 pacientů s folikulárním lymfomem jsme využili metod:
FISH, dvoukolové nested a multiplex PCR vzorků krve, dřeně a uzlin. Pacienty s přestavbou MBR jsme sledovali kvantitativně real-time PCR. Intervaly testování t(14;18) v krvi byly během léčby 1 měsíc, po jejím ukončení první rok 2–3 měsíce, dále 4–6 měsíců. Pacienti byli v identických intervalech klinicky vyšetřeni, byl prováděn pravidelný restaging CT/PET. Klinický a „molekulární“ průběh byl porovnáván u každého pacienta zvlášť. Celkový záchyt t(14;18) bez ohledu na tkáň a metodu byl 97 %, přičemž FISH byla efektivnější oproti PCR (95 % vs. 72 %). V uzlinách byl naměřen významně vyšší počet kopií oproti dřeni (p=0,036) a krvi (p=0,014); 46/115 (40 %) pacientů bylo pozitivních pro MBR, u 33 z nich jsme sledovali dlouhodobě chování t(14;18) v periferní krvi (>6 měsíců, medián 33 měsíců). U 20/33 (61 %) nemocných korelovala molekulární i klinická odpověď, 7/33 (21 %) klinicky zrelabovalo v trvalé molekulární remisi. V případech 7 molekulárních relapsů jsme zjistili velmi krátký interval (0–5 měsíců, medián 3 měsíce) do klinického relapsu. Nebylo možné stanovit „prahovou kvantitu“ klinicky významného molekulárního relapsu. Trvalá molekulární remise byla asociována s trvalou klinickou remisí asi u 60 %, trvalá molekulární aktivita znamenala klinický relaps u 86 % nemocných.

Závěry.
Translokace t(14;18) je vysoce asociována s folikulárním lymfomem. Monitorování t(14;18) RQ PCR je v běžné praxi možné jen u části pacientů. I když lze pozorovat určitou korelaci klinické a molekulární odpovědi, sledování t(14;18) v periferní krvi má pro konkrétního pacienta jen omezený prognostický význam a nelze dle těchto výsledků řídit léčbu.

Klíčová slova:
folikulární lymfom, t(14;18), bcl-2/IgH.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se