Jak pokračovat v dalším zdolávání tuberkulózy u nás?


How to Continue in the Treatment of Tuberculosis in the Czech Republic?

Background.
The Czech Republic belongs to low TB burden countries in last years with incidence around 10/100,000. In such countries TB control consist in not only finding and effective treatment of new TB cases but in identification and containment of pool for new TB cases (latent or subclinical TB infection – LTBI) as well. Recently amended recommendations for TB control in other low TB burden countries, US and England and Wales, were published. The objective of the paper was to determine which of the amended recommendations could be used in our country.

Methods and Results.
In England and Wales the BCG vaccination is recommended only in newborns from families with higher TB risk. In these groups it is necessary to seek out new TB cases as well. In TB diagnostic, emphasis is now placed in England and Wales and also in the US on the use of several diagnostic methods. Drug use self check is more appropriate in all health responsible patients. Liquid drug forms or fixed-dose combination tablets are recommended as well. In both above mentioned countries the LTBI diagnostic is done either by tuberculin skin tests (TST) or by in vitro immunological IGRA tests. In England and Wales positive TST is followed by IGRA test, in the US either TST or IGRA test is recommended. LTBI persons are preventively treated.

Conclusions.
In the Czech Republic the introduction of IGRA tests for LTBI diagnostic should have, due to the BCG policy, even higher benefit. Introduction of IGRA tests seems to be inevitable. Persons with supposed LTBI should be offered either preventive treatment or intensive follow up care with the objective to detect early even incipient signs of TB. As TB develops most often soon after LTBI conception this follow up care should last several years after LTBI detection.

Key words:
tuberculosis, latent (subclinical) tuberculous infection, BCG vaccination, chemoprophylaxis, IGRA tests, tuberculin skin test.


Autoři: L. Trnka;  J. Wallenfels
Působiště autorů: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou FN Na Bulovce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 351-355
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Česká republika je v posledních letech řazena mezi země s nízkou náloží TB s roční incidencí kolem 10/100 000 obyvatel. V takových zemích spočívá kontrola TB nejen ve vyhledávání a účinném léčení nových TB onemocnění, ale také na identifikaci a omezování rezervoáru, z něhož nová TB onemocnění vznikají – latentní (subklinické) TB infekce (LTBI). V poslední době byla vydána novelizovaná doporučení ke kontrole TB v dalších zemích s nízkou náleží TB, v USA a Anglii aWalesu. Cílem práce bylo zjistit, která z novelizovaných doporučení by bylo možné použít i u nás.

Metody a výsledky.
V Anglii a Walesu je doporučována BCG primovakcinace pouze u novorozenců z rodin s vyšším rizikem onemocnět TB. U nich je nutno provádět i intenzivní aktivní vyhledávání nových TB. V Anglii aWalesu i USA je nyní v diagnostice TB kladen důraz na používání více diagnostických metod. Samokontrola užívání léků je vhodnější u všech zdravotnicky uvědomělých nemocných. Doporučovány jsou i léky v tekutých formách nebo v dávkovaných kombinacích léků (fixed drug-dose combinations). V obou výše uvedených zemích se provádí diagnostika LTBI buď tuberkulínovými kožními zkouškami (TST), nebo in vitro imunologickými IGRA testy. V Anglii a Walesu následuje IGRA test pozitivní TST, v USA je doporučován buď TST, nebo IGRA test. U LTBI osob se provádí preventivní léčba.

Závěry.
U nás by mělo být, vzhledem k BCG vakcinaci (revakcinaci), zavedení IGRA testů pro diagnostiku LTBI ještě větším přínosem. Jejich zavedení se zdá být nezbytné. U osob s předpokládanou LTBI by měla být nabídnuta buď preventivní léčba, nebo intenzivní dispenzární péče, zjišťující včas i počáteční známky TB onemocnění, po dobu několika roků po zjištění LTBI, protože TB se vyvíjí nejčastěji brzy po vzniku LTBI.

Klíčová slova:
tuberkulóza, latentní (subklinická) tuberkulózní infekce, BCG vakcinace, chemoprofylaxe, IGRA testy, tuberkulínový kožní test.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se