Arteriální hypertenze u dětí a dospívajících


Arterial Hypertension in Children and Adolescents

Hypertension is one of the main risk factors of cardiovascular diseases. Hypertension in childhood is defined as blood pressure > 95. percentile for healthy children population. The prevalence of hypertension in childhood is considerably lower than in adults and is about 1%. The aetiology of hypertension in childhood differs from adult population - in children secondary forms are more common than primary, however, in adolescents primary form already prevails. In general, the younger the child and the higher the blood pressure, the more probably it is a secondary form of hypertension. The most common causes of secondary hypertension are renal diseases (renoparenchymal or renovascular). Cardiac diseases (aortic isthmus stenosis), endocrinopathies, central nervous system disorders or use of hypertensinogenic drugs are less frequent causes of secondary hypertension. Each child with hypertension has to be carefully examined; the extent of the examination depends on the age of the child and severity of hypertension. The main task for the investigation is to exclude or reveal secondary form of hypertension, which could be causally treated (e.g. angioplasty in renal artery stenosis). Treatment of hypertension is non-pharmacological and pharmacological (angiotensin-converting enzyme inhibitors, beta-blockers, calcium channel blockers, diuretics, angiotensin receptor blockers). 

Key words:
arterial hypertension, blood pressure, children.


Autoři: T. Seeman
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 625-632
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Hypertenze je jedním z hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí dospělých. Hypertenze v dětském věku je definována jako opakovaně naměřený krevní tlak >95. percentilu zdravé dětské populace. Výskyt hypertenze v dětském věku je výrazně nižší než u dospělých a pohybuje se kolem 1 %. Příčiny hypertenze u dětí se výrazně liší od dospělých – u dětí jsou sekundární formy hypertenze mnohem častější než u dospělých, s narůstajícím věkem dítěte vzrůstá podíl primární hypertenze. U dětí platí obecně, že čím nižší je věk dítěte a čím vyšší je krevní tlak, tím pravděpodobnější je sekundární hypertenze. Nejčastější příčinou sekundární hypertenze u dětí jsou onemocnění ledvin (renoparenchymatózní nebo renovaskulární hypertenze), méně častá jsou onemocnění kardiální (zejména koarktace aorty), endokrinopatie, poškození centrálního nervového systému nebo užívání léků zvyšujících krevní tlak. Každé dítě s hypertenzí musí být pečlivě vyšetřeno, rozsah vyšetření závisí na věku dítěte a závažnosti hypertenze. Hlavním cílem vyšetření je snaha odhalit možnou sekundární formu hypertenze, a tím umožnit její kauzální léčbu (například angioplastiku u stenózy renální arterie). Terapie hypertenze zahrnuje kromě léčby základního onemocnění v případech sekundárních hypertenzí také nefarmakologická opatření a farmakologickou léčbu (inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu, beta blokátory, kalciové blokátory, diuretika a blokátory angiotenzinového receptoru). 

Klíčová slova:
arteriální hypertenze, krevní tlak, děti.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×