Velikost kožní reakce tuberkulinového testu u bakteriologicky ověřené tuberkulózy


Extent of Tuberculin Skin Testing Spot in Bacteriologically Verified Tuberculosis

Background.
Tuberculin skin test was evaluated in patients with bacteriologically verified tuberculosis notified in the Czech Republic during 2003 and 2004.  

Methods and Results.
Out of 1172 patients with bacteriologically verified tuberculosis altogether 28.8% were tuberculin-negative. The average value of tuberculin reaction in this cohort was 11.6 mm. Among 30-year-old patients with bacteriologically verified tuberculosis the number of tuberculin-negative individuals was statistically lower (14 %) in comparison with 70-year-old and older patients, where the prevalence of tuberculin-negative individuals was 42 %. Higher rate of tuberculin-negative individuals with bacteriologically verified tuberculosis was found among patients who were diagnosed with liver disease (42 % of tuberculin-negative) or malignant tumor (47 % of tuberculin-negative). Presented results show that in circumstances of the Czech Republic the tuberculin skin test can be used to follow up the spreading of tuberculosis infection in younger age groups without accompanying serious disease only.  

Conclusions.
The improvement of the diagnostics of latent tuberculosis infection can bring the routine introduction of new tests, e.g. Quantiferon-TB Gold or other methods.  

Key words:
tuberculin skin test, bacteriologically verified tuberculosis.


Autoři: J. Homolka;  F. Krejbich;  V. Mazánková 1
Působiště autorů: 1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha ;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 654-657
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zhodnotili jsme tuberkulinovou reakci u nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou notifikovaných v České republice v letech 2003 a 2004.  

Metody a výsledky.
Z 1172 nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou bylo celkem 28,8 % tuberkulin negativních. Průměrná hodnota tuberkulinová reakce v tomto souboru byla 11,6 mm. U 30letých nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou bylo statisticky významně méně tuberkulin negativních jedinců (14 %) oproti skupině nemocných 70letých a starších, ve které bylo tuberkulin negativních 42 % osob. Prokázali jsme vyšší podíl tuberkulin negativních jedinců u nemocných s bakteriologicky ověřenou tuberkulózou, kteří trpěli přidruženým jaterním onemocněním (42 % tuberkulin negativních) nebo zhoubným novotvarem (47 % tuberkulin negativních). Z výsledků studie je zřejmé, že v podmínkách České republiky lze pomocí tuberkulinového testu sledovat šíření infekce tuberkulózou pouze v mladších věkových skupinách bez závažných přidružených chorob.  

Závěry.
Zlepšení situace v diagnostice latentní tuberkulózní infekce by mělo přinést rutinní zavedení nových testů, např. Quantiferonu-TB Gold nebo jiných metod.  

Klíčová slova:
tuberkulinový test, bakteriologicky ověřená tuberkulóza.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se