Jak zlepšit sebeovládání u závislých na alkoholu a jiných látkách a u patologických hráčů? – pilotní studie


Improving Self-control in Substance Dependent Persons and Pathological Gamblers – A Pilot Study

Background.
Impaired self-control is an important symptom of addictive diseases. The average number of factors improving self-control among 117 men dependent on alcohol, other substances and pathological gamblers was 5.55 (SD=3.5). 

Methods and Results.
We classified strategies how to improve self-control into following groups (their ordering reflects the frequency of their use in our sample): 1. The help of others (professional treatment, self-help groups, and family), 2. Distraction and similar techniques, 3. The use of motivation, 4. Life-style changes including appropriate rest, 5. Physical activity, sports, physical work, 6. The use of environments, 7. Mastering of social and other relevant skills, 8. Relaxation based approaches, 9. Techniques working with improved self-awareness, 10. Pharmacotherapy, 11. Acknowledgement of an addictive disease and abstinence, 12. Disrupting risky behavioral patterns. 

Conclusions.
To improve of self-control in addictive diseases simple techniques are appropriate because of temporarily impaired cognitive functions during craving. Frequent repetition are also important. 

Key words:
addictive diseases, self-control, craving, coping.


Autoři: K. Nešpor;  L. Csémy 1
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice aInstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha ;  Psychiatrické centrum Praha a Státní zdravotní ústav, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 658-661
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Zhoršené sebeovládání patří k podstatným znakům závislosti. V našem souboru 117 mužů závislých na alkoholu, jiných látkách a patologických hráčů uvedli respondenti v průměru 5,55 (s.o.=3,5) faktorů, které jejich sebeovládání zlepšují. 

Metody a výsledky.
Způsoby jak zlepšit sebeovládání jsme podle frekvence výskytu v našem souboru seřadili do následujících skupin: 1. využívání pomoci druhých (profesionální pomoc, svépomocná skupina, rodina), 2. odvedení pozornosti, přeladění a další postupy, 3. práce s motivací, 4. úprava životního stylu a přiměřený odpočinek, 5. cvičení, sport nebo tělesná práce, 6. využívání prostředí, 7. osvojit si relevantní sociální a jiné dovednosti, 8. postupy využívající relaxaci, 9. postupy pracující se zlepšeným sebeuvědoměním, 10. farmakoterapie, 11. přiznání si návykové nemoci, přijetí abstinence, 12. rozbíjení nebezpečných vzorců chování. 

Závěry.
Ke zlepšování sebeovládání u osob s návykovými nemocemi jsou vhodné jednoduché postupy, protože při bažení jsou přechodně oslabeny kognitivní funkce. Důležité je také časté opakování. 

Klíčová slova:
návykové nemoci, sebeovládání, bažení, zvládání.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×