Používání zevních fotoprotektivních prostředků u dětí pražské aglomerace


The Use of Photoprotection in Children of Prague Agglomeration

Background.
Development of skin melanoma is related to the higher exposition to ultraviolet light, namely to the repeated sun burning of children. Because no valid information on the use of photoprotection in children can be found, an extensive search on the use of such measures, their galenic form and protective features was undertaken in order to evaluate the situation and to suggest necessary improvements. 

Methods and Results.
A group of 140 children aged 3 to 15 years, part of the group living in Prague, another part living outside the city was examined whether they use some local photoprotection during longer exposition to sun. If the answer was positive, it was followed in which season the photoprotection is used and whether it was used repeatedly. We also questioned on the forms of the local photoprotectives and the value of solar protective factor. 

Conclusions.
Beside the description of sun tanning characteristics of children, we were informed by their parents that 59% of children use the photoprotection regularly, 41% only occasionally. The age of the first use of protection was 3.75 years. Photoprotection was used once a day in 28% of children, repeated use (during bathing, seashore stay, tourism) was reported in 72% of cases. The galenic form of photoprotective was most frequently a sun tanning crŹme (42%), a sun tanning milk (30%), both forms alternatively (8%), an oil (8%) or some other form (14%). The value of photoprotective factor was reported by 108 out of 131 parents and it was less than 10 in 9 children, 11 to 22 in 60 children, 21 to 40 in 36 children and over 40 in 3 children. 

Key words:
UV-rays, photosensitivity, photoprotection, local photoprotectives, solar photoprotective factor.


Autoři: L. Malina;  S. Polášková 1;  A. Pokorný 2
Působiště autorů: Katedra dermatovenerologie IPVZ, Praha ;  Dermatovenerologická klinika 1. LFUK a VFN, Praha 1;  Pediatrická pracoviště – ordinace pro děti a dorost, Kněževes, Jeneč 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 662-664
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Vznik kožního melanomu se klade do souvislosti se zvýšenou expozicí ultrafialovému záření, zejména opakujícímu se spálení sluncem v dětském věku. Protože neexistují validní zprávy o tom, zda vůbec a jaké zevní fotoprotektivní prostředky děti dostávají, podnikli jsme rozsáhlý průzkum co do užívání těchto prostředků, galenické formy a ochranných vlastností, abychom mohli zhodnotit situaci v tomto směru a navrhnout její zlepšení. 

Metody a výsledky.
Vyšetřili jsme u skupiny 140 dětí ve věku 3–15 let, dílem žijících v Praze, dílem mimo Prahu, jejich základní charakteristiky vztahu k solární radiaci (pigmentační typ a opalovací typ kůže), užívají-li při delším pobytu na slunci nebo při opalování nějaký místní ochranný prostředek, a v kladném případě od jakého věku, v jakém ročním období a zda jej během dne užívají opakovaně. Dále jsme zjišťovali, jaké formy byla tato lokální fotoprotektiva, eventuálně jaký byl jejich solární fotoprotektivní faktor. 

Závěry.
Kromě zjištění opalovacích charakteristik dětí, uvedených níže, jsme byli rodiči informováni, že ochranný prostředek užívá 59 % z jejich dětí při slunění vždy, 41 % jen někdy. Počáteční věk, kdy děti začaly být ochrannými prostředky chráněny, činil průměrně 3,75 roku. Jednou denně dostávalo ochranný prostředek 28 % dětí, dalších 72 % vícekrát (při koupání, mořských pobytech, turistice apod.). Pokud jde o galenickou formu ochranného prostředku, jednalo se ve 42 % o opalovací krémy, ve 30 % o mléka, v 8 % o střídání obou uvedených forem, u 8 % o oleje a u 14 % o jiné formy ochranného prostředku. Hodnoty solárního fotoprotektivního faktoru sdělilo 108 ze 131 rodičů vyšetřených dětí s tím, že činil <10 u 9 dětí, 11–22 u 60 dětí, 21–40 u 36 dětí a více u 3 dětí. 

Klíčová slova:
UV-záření, fotosenzitivita, fotoprotekce, lokální fotoprotektiva, solární fotoprotektivní faktor.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×