EVI1 a jeho úloha u myelodysplastických syndromů, myeloidní leukémie a dalších maligních onemocnění


EVI1 and Its Role in Myelodysplastic Syndrome, Myeloid Leukemia and Other Malignant Diseases

The ecotropic viral integration site 1 (EVI1) gene was identified as a common locus of retroviral integration in myeloid tumors found in mice. EVI1 gene is highly conserved through evolution and human gene EVI1 on chromosome 3q26 encodes zinc fingers-containing transcription factor. EVI1 is expressed in nonhematopoietic tissues but not in normal blood or bone marrow. EVI1 was detected in hematopoietic cells in retrovirus-induced myeloid leukemias in mice and several reports documented EVI1 expression in human myelodysplastic syndromes and other hematologic malignancies without 3q26 translocations. EVI1 is abnormally expressed in human myeloid leukemias that are associated with the t(3;3)(q21;q26), t(3;21)(q26;q22), inv(3)(q21q26) and other chromosomal rearrangements. EVI1 is overexpressed in some ovarian cancers and human colon cancer cell lines and may play a role in the initiation and/or progression of solid tumors, as well as hematopoietic malignancies. EVI1 is a transcriptional repressor which inhibits transforming growth factor beta (TGFß) family signalling by binding signal transducers (Smad proteins) and recruiting transcriptional corepressors. TGFß is an important regulator of proliferation, differentiation, apoptosis and migration of cells. EVI1 inhibits TGFß-mediated apoptosis. Knockdown of EVI1 function by small interference RNA increases the sensitivity of malignant cells to TGFß-mediated or other inducer-mediated apoptosis. Overexpressed EVI-1 blocks granulocyte and erythroid differentiation and possess the ability of growth promotion in some types of cells. EVI1 functions in some cases as a transcriptional activator which stimulates for example GATA2 and GATA3 promoters. The study of EVI1 target genes will help to clear the mechanism by which EVI1 upregulates cell proliferation, impairs cell differentiation, and induces cell transformation. 

Key words:
EVI1, myeloid leukemia, chromosomal rearrangements, colon cancer, transforming growth factor beta.


Autoři: O. Fuchs
Působiště autorů: ÚHKT, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 619-624
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Gen EVI1 („ecotropic viral integration site 1“) byl nalezen jako společná sekvence DNA pro integraci retrovirů u myších myeloidních nádorů. Gen EVI1 je velmi konzervativní během evoluce a lidský gen EVI1 na chromozómu 3q26 kóduje transkripční faktor obsahující motivy zinkového prstu. K expresi EVI1 dochází v nehematopoetických tkáních, ale ne v normálních krevních buňkách a v kostní dřeni. Protein EVI1 byl prokázán v hematopoetických buňkách po retrovirem-indukované myeloidní leukémii u myší a několik prací dokumentovalo expresi EVI1 u lidských myelodysplastických syndromů a jiných hematologických malignit bez translokace chromozómu 3q26. K nenormální expresi EVI1 dochází u lidských myeloidních leukémií, které jsou spojeny s přestavbami chromozómů t(3;3)(q21;q26), t(3;21)(q26;q22), inv(3)(q21q26) a jinými. Zvýšená exprese EVI1 byla objevena u karcinomů vaječníků a v liniích lidských buněk ustavených z kolorektálního karcinomu a může hrát úlohu v iniciaci a/nebo stimulaci růstu solidních nádorů i hematopoetických malignit. EVI1 je represor transkripce, který inhibuje signální dráhu cytokinů rodiny transformačního růstového faktoru beta (TGFß) vazbou přenašečů signálu (proteinů Smad) a transkripčních korepresorů. TGFß je důležitý regulátor proliferace, diferenciace, apoptózy a migrace buněk. EVI1 inhibuje apoptózu řízenou TGFß. Vyřazení funkce EVI1 pomocí malé interferující RNA (siRNA) zvyšuje citlivost maligních buněk na pomocí TGFß nebo jiného induktoru vyvolanou apoptózu. Zvýšená exprese EVI1 blokuje diferenciaci granulocytů a erytroidních buněk a podporuje růst některých typů buněk. EVI1 funguje případně také jako aktivátor transkripce a stimuluje např. promotory genů GATA2 a GATA3. Studium cílových genů působení EVI1 pomůže objasnit mechanizmus, kterým EVI1 zvyšuje proliferaci buněk, blokuje diferenciaci a indukuje transformaci buněk. 

Klíčová slova:
EVI1, myeloidní leukémie, přestavby chromozómů, kolorektální karcinom, transformační růstový faktor beta.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×