Zlepšená kontrola hypertenze a její vliv na funkci štěpu u dětí po transplantaci ledviny


Improved Control of Hypertension and Its Effect on Graft Function in Children After Renal Transplantation

Background.
Hypertension in patients after renal transplantation (RTx) is associated with impaired graft functions and graft survival. Control of hypertension in children after RTx is low – only 20–50 % of children have well controlled hypertension. The aim of this interventional study is to improve blood pressure control and to investigate whether the improved control will improve the graft survival. 

Methods and Results.
36 children after RTx (mean age 13.9±4.4 years, time after RTx 2.7±2.4) fulfilled the inclusion criteria. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and graft function were examined. In children with uncontrolled hypertension, the dose and number of antihypertensive drugs were increased to reach BP <95th centile. ABPM was repeated after 12 months. After 12 months day-time and night-time BP dropped non-significantly, however prevalence of uncontrolled hypertension improved significantly from 42 % to 34 % (p<0.05). Number of antihypertensive drugs increased from 2.1±0.9 to 2.4±0.8 drugs per patient (p<0.05), namely that of ACE-inhibitors (from 19% to 27%, p<0.05). Graft function decreased by 3.6 ml/min/1.73m²/year (p<0.05). 

Conclusions.
This 12months interventional trial demonstrated that control of hypertension in children after RTx can be improved by increasing number of prescribed antihypertensive drugs. The decline of graft function was lower comparing with previous trials. 

Key words:
hypertension, renal transplantation, children, angiotensin-converting enzyme inhibitors, graft function, graft survival.


Autoři: T. Seeman 1,2;  E. Šimková 1;  J. Kreisinger 1;  K. Vondrák 1;  J. Dušek 1;  P. Dvořák 1;  J. Janda 1
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha 1;  Transplantační centrum 2. LF UK a FNM, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 635-638
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Hypertenze je častou komplikací u dětí po transplantaci ledviny a je spojena se zhoršeným přežíváním štěpů. Přesto je kontrola hypertenze u transplantovaných dětí nízká, neboť pouze 20–50 % léčených hypertenzních dětí má krevní tlak v mezích normy. Cílem této intervenční studie bylo zlepšit účinnost antihypertenzní léčby a zjistit, zda zlepšená kontrola hypertenze povede ke zlepšení funkce štěpu. 

Metody a výsledky.
Třicet šest dětí po transplantaci ledviny (průměrný věk 13,9±4,4 let) splňovalo vstupní kritéria. Bylo provedeno ambulantní 24hodinové monitorování krevní tlaku (ABPM) a vyšetřena funkce transplantované ledviny. U dětí se špatně kontrolovanou hypertenzí byly zvýšeny dávky nebo počet antihypertenzních léků, tak aby krevní tlak klesl <95. percentil. ABPM bylo zopakováno po 12 měsících. Po 12 měsících klesl denní i noční krevní tlak, rozdíly však nebyly statisticky signifikantní. Prevalence nekontrolované hypertenze ale významně klesla ze 42 % na 34 % (p<0,05). Stoupl počet antihypertenzních léků z 2,1±0,9 na 2,4±0,8 antihypertenziv na pacienta (p<0,05), zejména ACE-inhibitorů (z 19 % na 27 %, p<0,05). Funkce transplantované ledviny ve sledovaném období klesala v průměru o 3,6 ml/min/1,73m²/rok (p<0,05). 

Závěry.
Tato 12mesíční intervenční studie prokázala, že zvýšením počtu antihypertenziv lze zlepšit účinnost antihypertenzní léčby u dětí po transplantaci ledviny. Roční pokles funkce transplantované ledviny byl nižší než v dosavadních observačních studiích. 

Klíčová slova:
hypertenze, transplantace ledviny, děti, inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, funkce štěpu, přežití štěpu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×